Kategoriarkiv: Mål

Innlegg knyttet til å sette og følge opp mål.

Mål for 2021

Mitt overordnede mål er å leve et liv som balanserer de ønskene og behovene jeg har og de kravene jeg møter på en måte som stemmer overens med mine verdier. Verdier definerer jeg som det som er riktig og viktig for meg. Det som ligger til grunn for mine følelser rundt mine handlinger. Gjør jeg noe som samsvarer med mine verdier, føles det bra. Gjør jeg noe som går på tvers av mine verdier, får jeg en dårlig magefølelse.

Jeg har identifisert at jeg har syv kjerneverdier, nemlig 1) å ha integritet og profesjonalitet i det jeg gjør, 2) å føle samhold og tilhørighet, 3) å ta vare på helsa, 4) å være raus og inkluderende, 5) å leve måteholdent og bærekraftig, 6) å skape, få ny innsikt og utfolde meg og 7) å få annerkjennelse fra andre.

Jeg ser ikke nytteverdien i å sette opp mål for hver enkelt av verdiene mine. Det er vanskelig å sette mål for noen av dem, og skulle jeg klare det, blir det for mye å følge opp. Jeg vil heller sette opp mål på elementer i livet som gjør det mulig å leve i samsvar med verdiene mine, nemlig å ha en robust økonomi, en kropp som fungerer og et klart hode. Dette innebærer mål på sparing, trening og avslapping.

Sparing

En robust økonomi handler om å ha penger i bakhånd for en uværsdag. Som en forsikring mot uønskede situasjoner. Eller råd til å hoppe på en mulighet jeg ønsker meg.

For å få en robust økonomi, har jeg fokus på å minimere sløsing og maksisere sparing. Men ikke til enhver pris. Jeg strever etter å ha det bra her og nå, samtidig som jeg tar beslutninger mitt framtidige jeg vil sette pris på.

Nå har vi kjøpt oss en dyrere bolig, og har dermed fått et dyrere lån. Til tross for noe leieinntekter på leiligheten vi bodde i før, har spareevnen utenom nedbetaling av lån nå blitt lavere. Jeg vil derfor bruke total sparing som min måleparameter, både det jeg sparer på konto og i fond og betaling av avdrag på boliglån.

Målet mitt er å ha spart 46 % av inntekten min ved årets slutt. Av dette vil 65 % være avdrag på lån, resten være bankinnskudd og fondssparing. I praksis innebærer dette i gjennosnitt å betale 15 000 kroner i avdrag på boliglån i måneden, og spare 8 000 kroner i bank og fond.

Jeg kunne vært mer ambisiøs, men jeg vet at jeg vil få litt lavere inntekt noen måneder i år, for jeg planlegger å ta litt fri mellom jobbytte.

Trening

En kropp som fungerer er viktig for å ta vare på helsa, som er en av verdiene mine i seg selv. Men det er også viktig for å leve i samsvar med mange av de andre verdiene mine.

Jeg har en ryggskade som gir meg trøbbel innimellom. Når jeg ryggen ikke spiller på lag, kan det være utfordrende både å være raus og inkluderende, og å ha overskudd til å skape, få ny innsikt og utfolde meg.

Trening holder skaden i sjakk. Og det har tidligere ikke vært noe problem å gjøre det som trengs. Jeg har alltid vært glad i å trene! Men etter jeg fikk barn har det vært vanskeligere å få det til. Det er utfordrende å finne tid i hverdagen, og når tida er der, er jeg ofte sliten. Da går det på viljestyrken.

Jeg er på ca samme sted treningsmessig som for ett år siden, og prøver meg på samme treningsmål som i fjor. Nemlig at jeg fram mot desember gradvis skal øke treningen til gjennomsnittlig 21 minutter per dag eller 150 minutter i uka. Dette er i henhold til Helsedirektoratets råd for fysisk aktivitet, som sier at «voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intesitet per uke».1

Jeg vil starte med det moderate målet på 240 minutter totalt i januar. For desember tilsvarer 21 minutter per dag totalt 651 minutter. Alt i alt i løpet av året håper jeg dermed å få trent nærmere 6 000 minutter. Dette er litt under 100 timer i løpet av året, eller i gjennomsnitt ca 8 timer i måneden. Dvs. ganske likt et mål på 2 timer i uka, som jeg har hatt tidligere. Gjennom å følge med på minutter, inviterer jeg til å ta en treningsøkt også hvis jeg ikke føler jeg egentlig har tid til å trene.

Treningsmål per måned:

 • Januar: 240 minutter
 • Februar: 360 minutter
 • Mars: 480 minutter
 • April: 480 min
 • Mai: 480 min
 • Juni: 480 min
 • Juli: 480 min
 • August: 510 min
 • September: 540 min
 • Oktober: 570 min
 • November: 600 min
 • Desember: 651 min

Avslapping

En av mine kjerneverdier er å skape, få ny innsikt og utfolde meg. Jeg liker å bruke hodet, både på jobb og på fritida. For å ha et klart hode, er jeg helt avhengig av å få sove nok. Derfor skal jeg også i år måle på antall timer søvn. Avslappingsmålet mitt er at jeg skal sove minst åtte timer 3 av 4 netter, dvs ca 23 netter i måneden. Måloppnåelse vil bli målt med aktivitetsarmbånd.

For noen år tilbake, før jeg fikk barn, mediterte jeg hver dag. Jeg har et ønske om å komme igang med det igjen! Jeg er ikke så ambisiøs at jeg setter opp noe konkret mål på det, men jeg håper å komme igang med å meditere litt i løpet av 2021.

Minimalisme er en siste viktig forutsetning for å kunne leve i samsvar med mine verdier. Det er fortsatt viktig for meg, og jeg kommer til å ha fokus på det også i år. Men jeg har valgt å ikke ha et spesifikt mål på det i år, siden det kan være litt vanskelig å vurdere kvantitativt om jeg har levd minimalistisk eller ikke. Jeg kommer heller til å vurdere det som en del av en totalvurdering på om jeg har levd balansert.

Hvordan skal jeg følge opp målene?

Jeg vil gjøre en vurdering hvert månedsskifte på om jeg den foregående måneden har levt i samsvar med mine verdier.

Tidligere år har jeg for hvert fokusområde målt om jeg har vært på mål, dårligere enn målet eller bedre enn målet. Dette har jeg visualisert i en grafisk framstilling. Jeg tenker at jeg i år skal vurdere bare om jeg har nådd målet eller ikke. Å også vurdere og vise visuelt om jeg er over mål, inviterer til å streve mot å overprestere. Det fører ikke til et balansert liv. Jeg har begrenset med tid og ressurser, og hvis jeg overpresterer på ett område, vil det trolig gå ut over et annet område.

I år vil jeg derfor kun vurdere om jeg har oppnådd målet eller ikke. Jeg vil visualisere dette med et trekløver, hvor hvert blad representerer ett mål. Hvis bladet er fylt, er målet nådd. Hvis det ikke er fylt, er det ikke nådd.

Som tidligere år, vil jeg i tillegg til å måle på enkeltområdene definert over, gjøre en vurdering hver måned på hvor balansert jeg føler at måneden har vært totalt sett.

Bilde av Alexas_Fotos fra Pixabay

Fotnoter

Helsedirektoratet. Fysisk aktivitet for voksne og eldre. (oppdatert 29. april 2019)

Et blikk over skulderen, så fokus framover

2020 ble ikke som jeg hadde tenkt. Det ble vel ikke som noen hadde tenkt. Vi feira nyttårsaften med sprudlevann og klemmer til kjente og ukjente, og nyåret hadde for de fleste i Norge en optimistisk eim over seg. Vi hadde hørt om viruset i Kina, men hadde vi ikke hørt den typen skremselspropaganda før? Det kom sikkert til å gå over før det kom hit, tenkte mange. I januar hadde jeg nok det mindsettet selv.

Jeg hadde satt meg mål på fire områder for 2020. Jeg skulle ha en gjennomsnittlig sparerate på 48 % av inntektene mine, jeg skulle trene jevnlig og gradvis øke treningen min til et gjennomsnitt på 21 minutter per dag, jeg skulle sove minst 8 timer per natt 3 av 4 netter og jeg skulle fokusere på minimalisme i anskaffelse av nye ting jeg visste vi kom til å trenge.

Så kom koronaen til Norge i februar og alt ble snudd på hodet. Både jeg og mannen var heldige og hadde trygge jobber, men livet ble anstrengende med stengte barnehager, hjemmekontor i en altfor liten leilighet og masse å gjøre på jobb. Det var vanskelig å få til å arbeide fulle dager. Jeg var fornøyd om jeg klarte å skvise inn 5-6 arbeidstimer på en dag. I samme periode skulle vi kjøpe oss hus og flytte til et nytt sted. Det var mildt sagt et hektisk år! Det føles som om det gikk i ett fram til vi lille julaften satt i sofaen med pynta juletre i ny stue.

Med et så intenst år, ble trening og avslapping nedprioritert. Det samme ble denne bloggen, for den saks skyld. Jeg følte ikke at jeg kunne blogge på kveldstid, hvis jeg bare hadde fått jobbet 5 timer tidligere den dagen.

Når det gjelder økonomien, var spareraten første halvår ca på mål. Men så kjøpte vi oss hus, og med hus har det kommet både forutsette og uforutsette utgifter. Huset er ikke nytt, så vi har måttet bruke penger på vedlikehold forrige eier ikke hadde gjort. Enebolig og hage krever også mye utstyr vi ikke hadde fra før. Gress og hekker skal klippes, løv skal rakes, bed skal lukes og ved skal kløyves.

Med mer plass har vi også måttet skaffe flere møbler, gardiner og annet til huset. Jeg har hatt fokus på minimalisme i det vi har kjøpt, og anskaffet ting som tilfredsstiller kravet om at det skal gi nytte og glede. Det har blitt en fin blanding av brukte ting, billige ting og dyrere kvalitetsprodukter.

Plasseringen av huset innebar også at vi måtte kjøpe oss bil. Vi kjøpte selvsagt en bruktbil og tok ikke opp noe dyrt billån for å kjøpe den, men bil er og blir et pengesluk. Det visste vi godt, fra sist vi hadde bil.

Les også: 10 ting jeg ikke lenger bruker penger på

Totalt har det gått med flere titusener til bil og ting og tang. Jeg trøster meg med at dette er ting vi kan ha i mange år, kanskje tiår, så utgiftene kommer forhåpentligvis tilbake på et moderat nivå i år.

Om ikke det var nok med økte utgifter, har vi ikke fått de økte inntektene vi planla med. Koronaen har gjort at vi ikke har kommet igang med å leie ut leiligheten vi flyttet fra. Vi har ikke vært så lystne på å reise fra et lavsmittested til storbyen for å ordne med utleie. Selvom vi ikke er i risikogruppen, høres det ikke så fristende ut å få COVID-19, hvis en kan unngå det. Vi har dermed mistet leieinntekter for 1/2 år.

Av alle disse grunnene, endte jeg opp med en finansformue på slutten av året som var ca på det samme som ved årets start. Litt kjedelig, selvsagt, men som vanlig er jeg ikke bekymra. Nå har vi to eiendommer som er verdt noen millioner hver, et overkommelig lån og sparepengene mine fra tidligere år er fortsatt i behold. Jeg har også en trygg og greit betalt jobb, som gjør at jeg kan få opp spareraten igjen snart. Når hverken jeg eller noen av mine nære har vært alvorlig syke av koronaen, kan jeg egentlig ikke klage over året som har gått.

Det er fint å se seg over skuldra og reflektere over det som har skjedd. Nå er det tid for å se framover. 2021 har ikke startet så bra for verden, og det ser kanskje ikke så lyst ut de nærmeste ukene. Men som fjoråret har lært oss, er det vanskelig å spå hvordan framtida blir. Plutselig skjer noe vi ikke hadde forutsett. Og det trenger ikke bare være negative hendelser, det kan også være noe positivt som kommer deisende inn fra sidelinja. Mitt håp er derfor at dette året alt i alt blir et positivt år for de fleste her i verden!

Mine personlige mål for 2021 kommer i neste blogginnlegg.

Bilde av luizclas fra Pexels.

Mål for 2020

I 2017 hadde jeg kun ett mål, og det gikk på sparing. Jeg merket at det ble for snevert, så i 2018 og 2019 valgte jeg å ha seks mål som jeg fulgte opp hver måned. I 2020 har jeg bestemt meg for redusere litt på antall mål igjen. Målene mine blir innen fire områder — sparing, trening, avslapping og minimalisme.

Jeg har valgt disse områdene, fordi jeg ser dem som muliggjørere for det livet jeg ønsker meg. Nemlig et liv som balanserer de ønskene og behovene jeg har og de kravene jeg møter på en måte som stemmer overens med mine verdier.

God økonomi gir meg frihet til å styre livet mer som jeg ønsker. Trening og avslapping bidrar til bedre helse, som gjør at jeg kan dra nytte av denne friheten. Fokus på minimalisme vil gi meg færre ting i livet som jeg må bruke penger, tid og krefter på å håndtere.

Nedenfor går jeg inn på mine mål innen hvert av de fire områdene, og beskriver hvordan jeg vil vurdere måloppnåelse hver måned.

Sparing

Jeg har ikke vært så opptatt av det jeg betaler ned på lån så langt. Selvom jeg teller avdrag på boliglån som sparing, har jeg ansett det månedlige terminbeløpet mer eller mindre som en fast utgift. Fordi dette er noe jeg «må» betale. Av den grunn har jeg fokusert mest på hva jeg har spart utenom avdrag på lån.

Vi kommer trolig til å kjøpe en ny og dyrere bolig i løpet av 2020. Med et nytt og høyere lån vil spareevnen utenom nedbetaling av lån bli lavere. Jeg vil derfor bruke total sparing som min måleparameter, både det jeg sparer på konto og i fond og betaling av avdrag på boliglån .

Målet mitt for året blir å ha en gjennomsnittlig sparerate på 48 % av inntektene mine. Det blir kanskje tøft, for med større bolig vil utgiftene øke. Vi vil trenge noen nye møbler, og kanskje ønske å pusse opp litt. I tillegg vil vi trolig få behov for en bil, og det blir økte utgifter til vedlikehold av bolig og forsikring. Men jeg liker ambisiøse sparemål!

Betaling av studielån vil jeg fortsatt holde utenfor sparemålet. Studiene har selvfølgelig gitt meg verdi. I tillegg til verdien av kunnskap, har de har gjort at jeg kan ha en bedre betalt jobb enn jeg sannsynligvis ville hatt uten studielån. Men et nedbetalt studielån resulterer ikke i noe jeg kan selge og øke nettoformuen min med. Derfor teller jeg det ikke som sparing.

Trening

I 2019 hadde jeg som mål å trene to ganger i uka, eller åtte ganger hver måned. Dette klarte jeg ikke en eneste måned! Hverdagen og familieliv ble for oppslukende til å sette av tid til to treningsøkter i uka.

Istedenfor antall økter, skal jeg i 2020 måle på antall minutter trent i løpet av måneden. Det vil synliggjøre småøkter jeg pleier å ta innimellom, men som jeg så langt ikke har telt som ordentlig trening. Økter på 10-15 minutter. Jeg håper også det kan hjelpe til med å øke motivasjonen til å trene mer, for eksempel på dager hvor jeg har lite tid tilgjengelig.

Siden det har vist seg å være vanskelig å få trent i en hektisk familiehverdag, vil jeg starte med et lite ambisiøst mål i januar på 240 minutter trening i måneden. Dvs. 60 minutter ukentlig.

Etter tre måneder håper jeg å være oppe i 480 minutter i måneden, som tilsvarer målet jeg hadde i 2018 og 2019 om to økter på én time i uka.

Fram mot desember vil jeg gradvis øke treningsmålet til gjennomsnittlig 21 minutter per dag eller 150 minutter i uka. Dette er i henhold til Helsedirektoratets råd for fysisk aktivitet, som sier at «voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intesitet per uke».2 For desember tilsvarer 21 minutter per dag totalt 651 minutter.

Per måned blir treningsmålene i år følgende:

 • Januar: 240 minutter
 • Februar: 360 minutter
 • Mars: 480 minutter
 • April: 480 min
 • Mai: 480 min
 • Juni: 480 min
 • Juli: 480 min
 • August: 510 min
 • Sept: 540 min
 • Okt: 570 min
 • Nov: 600 min
 • Des: 651 min

Totalt i løpet av året håper jeg dermed å få trent 5 871 minutter. Dette er litt under 100 timer i løpet av året, eller i gjennomsnitt ca 8 timer i måneden. Dvs. ganske likt fjorårets mål totalt.

Avslapping

Et balansert liv handler om å alternere mellom å være av og å være på. Selvom ambisjonene er store, kan det ikke gå i ett hele tida. Som den danske psykologen Svend Brinkman skrev på Twitter for litt siden:

Hvis du tænker positivt hver eneste dag, arbejder hårdt, stræber efter at blive den bedste udgave af dig selv, omgiver dig med inspirerende mennesker og aldrig giver op, så er der ingen grænser for, hvor udmattet du kan blive.

Hvis jeg er utmatta, kan jeg ikke leve det livet jeg ønsker. Av den grunn vil jeg også i år ha et mål på avslapping.

Jeg har i løpet av 2019 kjent på effekten av for lite søvn. Med for få timer på puta i løpet av natta, fungerer jeg dårlig både på jobb og på hjemmebane. Mangel på søvn har nok også vært en medvirkende årsak til lite trening det siste året.

Derfor vil jeg i 2020 måle antall timer søvn per natt. Jeg ønsker å sove minst åtte timer hver natt, men vet av erfaring at det vil være vanskelig å oppnå. Stort sett sover jeg rundt syv timer. Jeg setter derfor målet til å sove minst åtte timer 3 av 4 netter, dvs ca 23 netter i måneden. Måloppnåelse vil bli målt med aktivitetsarmbånd.

Minimalisme

Minimalisme er en livsfilosofi som handler om å leve enklere gjennom å redusere antall ting i livet ditt og forenkle det du ønsker å beholde. Det innebærer å kvitte seg med livets overflødigheter til fordel for å fokusere på det som er viktig — slik at du kan finne lykke, tilfredshet og frihet.1

Det å kjøpe en større bolig inviterer til å anskaffe mye nytt, som vi kanskje ikke trenger. Derfor vil jeg som tidligere ha et mål på «fysisk» minimalisme i 2020.

Målet fram til vi flytter blir som i 2018 og 2019 å rydde en del av leiligheten hver måned, det være seg et helt rom eller en skuff. En skulle kanskje tro at jeg var ferdig med det nå, men det er fortsatt mange gamle ting som bør ryddes opp i. Håpet mitt er å ende opp med bare ting som enten gir oss glede eller nytte på flyttelasset. Å betale for å flytte noe som ikke tilfredsstiller dette kravet, virker for meg absurd.

I den nye boligen vil vi helt sikkert trenge noe nytt. Vi vil få flere rom og behov for flere møbler. For å innrede det nye hjemmet på en hensiktsmessig måte, vil vi sannsynligvis også ønske å bytte ut noe av det vi har.

Målet når vi har kommet i ny bolig blir å kun anskaffe ting som kan gi oss nytte og glede på flere års sikt. For hver større anskaffelse vil jeg stille meg følgende spørsmål: Er dette en kjøpsbeslutning jeg vil være fornøyd med om ti minutter, om ti måneder og om ti år?

Les også: 10-10-10: En hjelp til å ta mer robuste beslutninger

Vi vil sikkert kjøpe noen ting selvom svaret ikke blir ja på alle tre spørsmålene, fordi gleden og nytten på kort sikt er så stor at vi synes det er verdt det. Men 10-10-10-regelen vil hjelpe oss med å ta mer bevisste beslutninger.

Hvordan skal jeg følge opp målene i 2020?

Som i 2018 og 2019, vil jeg for hvert område månedlig vurdere om jeg er på mål, dårligere enn målet eller bedre enn målet. For å illustrere måloppnåelsen, vil jeg bruke et sirkeldiagram som minner om det jeg brukte i 2018. Slik vil det set ut hvis jeg oppnår målet innen et område:

Slik ser det ut hvis jeg gjør dårligere enn ønsket:

Og slik vil det se ut når jeg gjør bedre enn målet:

Hvert område vil ha en fast plassering og fast farge i diagrammet. Slik vil det se ut hvis jeg har oppnådd alle målene en måned, men ikke overgått forventningene:

Overordnet vurdering

I tillegg til å følge opp de individuelle målene, vil jeg gjøre en overordnet kvalitativ vurdering hver måned av i hvilken grad jeg har levd balansert og i henhold til mine verdier. Dette for å unngå å bli for snever og risikere å miste det overordnede målet av synet.

Mine verdier er: 1) å ha integritet og profesjonalitet i det jeg gjør, 2) å føle samhold og tilhørighet, 3) å ta vare på helsa, 4) å være raus og inkluderende, 5) å leve måteholdent og bærekraftig, 6) å skape og utfolde meg, 7) få ny innsikt og 8) å få annerkjennelse fra andre. 

Les også: Verdier og det balanserte livet

Bilde av Silviu Costin Iancu fra Pixabay.

Fotnoter

1 The Minimalists. What Is Minimalism?

2 Helsedirektoratet. Fysisk aktivitet for voksne og eldre. (oppdatert 29. april 2019)

Mål for 2019

Mål for 2019

I 2019 vil jeg, som i 2018, ha seks mål jeg følger opp og jobber mot hver måned. Målene går på sparing, senke kravene, avslapping, trening, ny innsikt og minimalisme. I tillegg til de spesifikke målene, skal jeg gjøre en helhetsvurdering opp mot mitt overordnede mål — å leve mer balansert.

Et balansert liv definerer jeg som et liv som balansere de ønskene og behovene jeg har og de kravene jeg møter på en god måte. Jeg har tidligere definert seks steg mot et mer balansert liv, som har inspirert de seks målområdene for 2019.

I 2019 blir vi en til i familien. Med nyfødt i hus er det både et krav og et ønske å bruke mest mulig av tida mi på babyen. Samtidig ønsker jeg å gi eldstemann og mannen oppmerksomhet også. Familietid vil dermed også være et overordnet mål for året. Det får konsekvenser på alle arenaer i livet, og vil naturlig nok reflekteres i målene nedenfor.

1. Sparing

Den økonomiske situasjonen blir endret i 2019, siden jeg skal være i permisjon store deler av året. Vi har valgt å ta lengre permisjon med kun 80 % av lønn i foreldrepenger. Nedgangen i inntekt vil merkes, men jeg vil fortsatt fokusere på å spare mest mulig hver måned.

Målet for 2019 blir å spare 19 % av inntekten min utenom nedbetaling av boliglån. Mot et mål på 35 % i 2018. Dette tilsvarer 7 000 kroner per måned. Pengene er tenkt fordelt som følger:

 • 1 000 kroner investeres i KLP AksjeVerden Indeks
 • 1 000 kroner spares til pensjon i SpareBank 1 100 % aksjer
 • 5 000 kroner settes på «høyrentekonto». Enn så lenge har jeg kontantene mine i Komplett bank med 2 % rente.

Totalt for året blir dermed målet å spare 84 000 kroner. Med betaling av avdrag på boliglånet, tilsvarer dette en sparerate på 39 % av nettoinntekt.

Jeg vil som tidligere år prøve å spare ekstra når anledningen byr seg. Mitt hårete mål er derfor å spare totalt 100 000 kroner utenom nedbetaling av boliglån i løpet av 2019.

Samtidig håper jeg at det jeg allerede har spart kan jobbe godt for meg, slik at finansformuen min øker med enda mer. Jeg forventer 2,5 % gjennomsnittlig rente på bankinnskuddene (inkluderer god BSU-rente på 3,7 %). Jokeren blir fondsinvesteringene og de to aksjene jeg har. Det er umulig å spå hvordan det vil gå med aksjemarkedet. Avkastningen kan like gjerne bli negativ, som positiv. Jeg vil likevel ha is i magen og la pengene jeg allerede har i fond, stå der. Samt fortsette å spare litt i fond månedlig.

2. Senke kravene

Et av de seks stegene jeg har definert mot et mer balansert liv, er å anerkjenne at et balansert liv ikke er et perfekt liv. Med fokus på familien i 2019, er det lett å føle ekstra på presset om et tilsynelatende perfekt liv.

Standarden en møter på i media og i samtaler med noen mødre er å alltid ha plettfritt hjem, barn uten en eneste skitten flekk på klærne og at all mat skal lages helt fra bunnen. I tillegg skal en som mor være i toppform og ta seg godt ut. For å motså dette presset, tenker jeg at det 2019 vil være viktig å ha fokus på å senke kravene jeg stiller til meg selv.

Det er vanskelig å sette et målbart mål for å senke kravene. Det skal jo fortsatt være rom for å ha det ordentlig rundt seg, for jeg trives best når vi ikke har det så rotete. Og jeg liker godt å lage mat fra bunnen som er sunn og god. Jeg synes også det er viktig å være i forholdsvis god form. Men samtidig må ikke slike ting bli stressmomenter eller selvpålagte krav som det blir umulig å leve opp til.

I hvilken grad jeg har nådd målet, vil jeg vurdere kvalitativt ved å reflektere på episoder jeg har erfart i løpet av måneden hvor jeg har følt på unødvendig høye krav.

3. Avslapping

Jeg vet fra da jeg gikk hjemme med eldstemann at babylivet tidvis kan være slitsomt. Det blir lite søvn og lett å neglisjere eget behov for å ta det med ro og hente seg inn. Det er barselgrupper, babysang, babysvømming og mye mer en kan fylle opp dagene med under permisjonen.

Å slappe av er nødvendig for å ha krefter til å gjøre andre ting jeg ønsker. Som å ha fine stunder med resten av familien. Derfor vil jeg, som i 2018, også i 2019 ha et eget mål på å ta det rolig og slappe av.

Målet innebærer å ikke ha planer for hver dag i permisjonstida, men tillate meg dager uten en agenda. Og prioritere å slappe av selv når babyen sover, heller enn å ha en lang «to do»-liste å kaste seg over.

Jeg har lenge tenkt på å kjøpe meg en «fitness tracker», som blant annet kan brukes til å måle hvor mye jeg er i aktivitet og antall timer søvn. Foreløpig har jeg ikke tatt meg råd til det, men det er mulig jeg kjøper en eldre modell nå som de har blitt billigere. Hvis jeg velger å kjøpe meg en slik, vil jeg bruke den når jeg vurderer i hvilken grad målet er nådd. Med eller uten fitness tracker, vil jeg i alle tilfeller gjøre en kvalitativ vurdering av hvor hektisk måneden har vært og i hvilken grad jeg har klart å slappe av.

4. Trening

I permisjonstida er det gode muligheter for å få trent og beveget seg. Men hovedfokuset mitt skal være på den lille, så jeg skal ikke ta dette målet for langt. Jeg har derfor satt det samme målet for trening som i 2018, nemlig 2 ganger per uke. Totalt 8 ganger per måned.

Jeg vil bruke treningsformer jeg trives godt med, som yoga og styrketrening. Vanlige trilleturer i nærmiljøet kommer jeg ikke til å telle som trening. Det blir en ekstra bonus. Tar jeg derimot en trilletur i høyt tempo i skogen, vil jeg la turen telle.

Jeg vil holde oversikt over treningsøktene i en vanelogg,1 og på slutten av måneden telle om jeg har nådd målet eller ei.

5. Ny innsikt

Som i 2018, skal jeg ha fokus på å lese, lære og utvide mine horisonter. I fjor var målet å lese minst to bøker hver måned. Jeg vil ikke sette noe kvantitativt mål på hvor mye jeg skal lese denne gangen. Istedet vil jeg vurdere kvalitativt om målet er nådd eller ikke, ved å reflektere over om jeg har fått ny innsikt i løpet av måneden som har gått.

Å lese bøker er helt klart en god måte å få dybdeinnsikt i et tema, og det vil jeg fortsette med. Men det er andre måter å få ny innsikt på også. Som å lese blogger og artikler, se dokumentarer eller høre på radio og podcaster.

For at noe en har lest eller hørt skal bli ny innsikt, må en etter min mening reflektere over det. Tenke på hva det betyr for deg, og vurdere hvorvidt du skal handle basert på det. Å bare konsumere uten å reflektere gir liten verdi, utenom ren underholdning. Derfor vil jeg heller enn å fokusere på sider lest, fokusere på ny innsikt jeg har fått.

Som tidligere, vil jeg søke ny innsikt innen tema som selvutvikling, psykologi, filosofi og personlig økonomi. Siden jeg vurderer å bytte jobb i i løpet av permisjonstida, vil jeg også bruke tid på å lese faglitteratur som er relevant for min profesjon. Jeg vil derfor også ha som mål å vedlikeholde og videreutvikle min karrierekapital.

6. Minimalisme

Minimalisme handler om å forenkle og redusere, med mål å bli mer tilfreds med livet. Forenkle din økonomi, boform, karriere, diett og generelle livsstil. Redusere antall ting i livet ditt, stress og kontakt med folk som ikke bidrar positivt i livet ditt.

Ryddige omgivelser gir et ryddig sinn og økt lykke, hevder minimalistene. Jeg vil fortsette å ha fokus på minimalisme i mitt fysiske miljø. Med enda en i hus blir det flere ting, og potensielt mer rot. Vi bor fortsatt i en liten leilighet. Dermed blir det ekstra viktig å redusere antall ting vi eier og ha orden i det vi har.

Som i 2018, blir målet å rydde en del av leiligheten hver måned, det være seg et helt rom eller en skuff. Det er også et mål å ikke anskaffe så mye nytt.

Jeg vil også ha fokus på minimalisme på andre plan i livet, som i mine digitale omgivelser og livsutførelsen ellers. Men jeg vil ikke sette konkrete mål på disse områdene.

Målet vil jeg vurdere både kvantiativt — hvor mye har vært ryddet, og kvalitativt — har jeg klart å motstå å anskaffe nye ting.

I 2018 hadde jeg et eget mål på å gjøre mer av det jeg vil og som gir meg glede, men som jeg ikke må gjøre. Det ble ikke noe eget mål på egenverdi i år. Men jeg skal likevel ikke glemme å sette av tid til tilsynelatende unyttige ting. Som å spille piano kun for egen gledes skyld, leke med de små eller ta en kaffekopp og bare se ut i lufta, uten mobil eller lesestoff foran meg.

Hvordan følger jeg opp målene i 2019?

Som i 2018, vil jeg for hvert mål månedlig vurdere om det er på mål, dårligere enn målet eller bedre enn målet.

Sirkelplottet jeg brukte i 2018 fungerte fint. Men jeg vil likevel prøve en ny visualisering i 2019, hvor hvert mål har fått sitt eget sirkelplott. Slik vil plottet se ut når jeg oppnår målet:

Slik ser det ut hvis jeg gjør dårligere enn ønsket:

Og slik vil det se ut når jeg gjør det bedre enn målet:

Sirklene for hvert mål settes sammen for å gjøre det mulig og sammenlikne måloppnåelsen for de ulike områdene hver måned. Slik vil det se ut hvis jeg har oppnådd alle målene, men ikke overgått forventningene:

Hver måned kan du følge hvordan jeg gjør det i forhold til målene i mine statusoppdateringer.

Hovedfoto fra Pixabay er lisensiert under Pixabay license.

Fotnoter

En vanelogg (habit tracker) er en visuell framstilling av hvorvidt en aktivitet er gjennomført eller ikke.

Tilbakeblikk

Tilbakeblikk på 2018

I 2018 hadde jeg seks områder jeg ville fokusere på og hadde satt meg mål for, som skulle hjelpe meg å leve et mer balansert liv — et liv som balansere de ønskene og behovene jeg har og de kravene jeg møter på en god måte. Områdene var sparing, trening, avslapping, det som gir egenverdi, lesing & læring og minimalisme. 

Bakgrunnen for at jeg valgte akkurat disse områdene er at jeg i 2017 kun hadde satt meg mål for og fulgt opp sparing, og at jeg hadde erfart at dette ble et for snevert fokus. I tillegg til å vurdere hvordan jeg lå an på de seks utvalgte målene, skulle jeg også hver måned gjøre en totalvurdering av i hvilken grad jeg var på rett vei eller avveie i forhold til mitt overordnede mål — å leve mer balansert.

Jeg skal her tilsvarende gjøre en vurdering av hvert enkelt mål for hele året, samt en totalvurdering på om jeg har kommet noe nærmere et mer balansert liv i 2018.

Sparerate på 35 % per måned utenom låneavdrag

Målet mitt for 2018 var å spare minst 14 000 kroner per måned i gjennomsnitt utenom nedbetaling av boliglån. Dette tilsvarer en sparerate på 35 % per måned. Det hårete målet var, som året før, å spare minst 200 000 kroner totalt i 2018. Med nedbetaling av lån var målet å klare 51 % sparerate. 

Jeg nådde eller overgikk målet i 5 av 12 måneder. Flere av månedene sparte jeg betydelig mer enn målet. Spareraten for året totalt utenom låneavdrag ble dermed 36 %. Men nedbetaling av lån ble den 50 %. Jeg nådde også det hårete målet og sparte totalt 200 500 kroner i 2018 (280 000 inkludert avdrag på boliglån).

Årsaken til at jeg nok en gang klarte å spare så mye, var mye jobbing. Jeg hadde sagt til meg selv at jeg ikke skulle arbeide så mye i 2018. Men så fikk jeg anledning til å ta på meg et par betalte oppdrag utenom vanlig jobb. Selvom dette var spennende og morsomme oppdrag (i tillegg til at de ga meg en god ekstrainntekt), ser jeg at disse gikk utover de andre målene.

Trene jevnlig

Målet for 2018 var å trene minst 8 ganger per måned (2 ganger i uka). Dette målet nådde jeg bare 3 av 12 måneder, og jeg har fortsatt ikke kommet tilbake i en god rutine for trening. Hovedårsaken er rett og slett tidsklemma. For mye jobbing og at jeg prioriterte familieliv framfor trening. Men i tillegg har selvsagt manglende selvdisiplin spilt en rolle.

Likevel har jeg trent litt hver måned, så helt krise har det ikke vært.

Ta det roligere (avslapping)

Jeg hadde som mål for 2018 å stresse ned og ta det roligere, både privat og i jobbsammenheng. Jeg snakker ikke om å sløve, men å slippe å ligge søvnløs og tenke på alt jeg har å gjøre. Ha en jobbhverdag hvor det ikke går i ett hele tida. Hvor det å spise lunsj i møter eller på pulten er unntak, heller enn hovedregelen. Og å ha et privatliv som ikke går i ett, men med rom for stillhet.

På jobb innebar dette målet å sette grenser hvis jeg ble delegert for mange oppgaver. Privat innebar det å ikke legge altfor mange planer, men også sette av tid uten en agenda.

Målet handlet også om å prioritere søvn. For å prøve å gjøre målet målbart, sa jeg også ar jeg skulle sove minst 8 timer kvalitetssøvn hver natt. 

Jeg nådde eller overgikk målet 10 av 12 måneder. Dette området syntes jeg det var spesielt nyttig å ha et mål på. Jeg fikk ikke til å følge med på antall timer søvn hver natt, men å reflektere på temaet hver måned hjalp meg å holde fokus. Jeg fikk slappet mer av ved å ha et mål på avslapping, enn jeg ville gjort ellers.

Gjøre mer av det jeg vil, men ikke må (egenverdi)

Jeg tror at det å gjøre ting en vil, men ikke må, er viktig for å ha et fint liv. Det er for meg del av et balansert liv. Derfor hadde jeg som mål i 2018 at jeg skulle bruke mer tid på noe jeg vil og som gir meg glede, konkretisert ved å spille piano. For å gjøre det målbart, satte jeg som mål at jeg skulle spille minst 20 ganger per måneder.

Utover høsten ble det av ulike grunner mindre pianospilling. Men pianospilling er naturligvis ikke det eneste jeg liker å gjøre som gir glede, og ikke direkte nytte. Jeg valgte derfor etter hvert å gå bort fra å telle antall dager jeg hadde spilt piano, og heller vurdere kvalitativt om jeg hadde klart å ta meg tid til å gjøre ting som gir glede og ikke nødvendigvis nytte. Totalt nådde jeg eller overgikk dette målet halvparten av månedene i løpet av året.

Lesing & læring

Dette målet gikk ut på å lese, lære og utvide mine horisonter. For å konkretisere målet, sa jeg at jeg skulle lese minimum 2 bøker hver måned. Fokus skulle være på sakprosa innen selvutvikling, psykologi, filosofi, økonomi og faget mitt. Men jeg vil også ha som mål at minst 1/4 av bøkene er skjønnlitteratur. 

Jeg nådde eller overgikk målet 7 av 12 måneder. Totalt har jeg lest 14 bøker i 2018. Dette var færre enn jeg hadde ønsket. Men bøker er ikke eneste kilde til ny innsikt. Jeg har også lest mange artikler og blogginnlegg, og hørt på radio og podcaster som har hjulpet meg å utvide mine horisonter. Denne erfaringen tar jeg med meg når jeg definerer mål for 2019.

Leve mer minimalistisk

Minimalisme handler om å leve enklere og ha det ryddigere i livet sitt. Både i de fysiske omgivelsene, i de digitale omgivelsene og mentalt. I 2018 ønsket jeg få mer orden hjemme, og det konkrete målet var å rydde en del av leiligheten hver måned. I tillegg til å rydde i det vi har, skulle jeg også være bevisst før jeg skaffer nye ting. 

Jeg nådde eller overgikk målet 8 av 12 måneder. Vi har kvittet oss med mye av det vi ikke trenger. Men det gjenstår fortsatt endel arbeid for å få bedre orden i det vi har.

Totalvurdering

Som animasjonen over viser, har det vært vanskelig for meg å holde fokus på alle seks målene hver måned. Sirkelplottet viser at jeg ikke har levd så balansert som jeg hadde ønsket. Ikke én måned har plottet vært symmetrisk, som skulle tilsi at jeg har gitt alle målene like mye fokus. Å overprestere på et mål er ikke noe bedre enn å underprestere. Det bidrar også til et usymmetrisk plot, og gir mindre mulighet til å fokusere på andre mål.

For en forklaring på sirkelplottet, se: Hvordan følge opp mål?

På noen områder har jeg forbedret meg i løpet av 2018. Dette gjelder spesielt avslapping og å ta det roligere. Jeg har blitt flinkere til å sette grenser på jobb, og flinkere til å sette ned tempo på hjemmebane. Jeg har også kommet et godt stykke på vei i å rydde opp i omgivelsene mine og leve litt mer minimalistisk.

Andre mål har jeg underprestert på måned etter måned, som for eksempel trening.

Jeg har ikke vært hard med meg selv når jeg ikke har nådd målene mine. Det er alltid en grunn til at det blir som det blir. Men jeg har ikke vært god nok på å reflektere på hva jeg kan gjøre neste måned for å forbedre meg. Hvis jeg skal få til endring i den retningen jeg ønsker, må jeg fokusere på det.

Totalt vil jeg si at jeg i 2018 har kommet et lite stykke nærmere å leve et mer balansert liv i praksis, men jeg har fortsatt langt igjen. Samtidig har jeg i løpet av året fått økt innsikt i hva et balansert liv er for meg, og således et bedre utgangspunkt for å leve enda mer balansert i 2019.

Hvordan følge opp mål?

Jeg har satt meg seks mål for 2018. Disse er av litt forskjellig art. Sparemålet går på et spesifikt beløp jeg har som mål å spare hver måned. Det er lett å måle. De andre målene mine er ikke like enkle i utgangspunktet, fordi de handler om å endre vaner, ikke å oppnå noe som nødvendigvis er målbart. Likevel har jeg forsøkt å gjøre også disse målene målbare.

Hver måned har jeg som mål å trene minst 8 ganger, spille piano 20 ganger og lese minimum 2 bøker. Dette er enkelt å følge opp. De første to følger jeg hver dag i en vanelogg, slik at jeg enkelt kan telle opp på slutten av måneden. (Mer om det i et senere innlegg.) Hvilke bøker jeg leser noterer jeg fortløpende.

Målene på avslapping og minimalisme er vanskeligere å måle. Jeg har forsøkt meg på å si at jeg skal sove minst 8 timer kvalitetssøvn hver natt, samt roe mer ned ellers i livet. Hvorvidt jeg har sovet 8 timer kan jeg måle med en fitness tracker, men i hvilken grad jeg har roet ned må jeg vurdere kvalitativt. Å bli mer minimalistisk vil jeg måle på om jeg har ryddet og organisert en del av leiligheten hver måned og vært kritisk til nyanskaffelser, men dette må også mer eller mindre vurderes kvalitativt. 

For å klare å sammenlikne måloppnåelse per mål hver måned, samt se utviklingen gjennom året, vil jeg for hvert mål månedlig vurdere om det er på mål, dårligere enn målet eller bedre enn målet. Dette vil jeg illustrere med et sirkelplot hvor hvert mål får sitt segment. Slik vil et enkelt segment se ut når jeg oppnår målet:

Slik ser det ut hvis jeg gjør dårligere enn ønsket:

Og slik vil det se ut når jeg gjør bedre enn målet:

Hvert mål vil ha en fast plassering og fast farge. Slik vil sirkelplottet se ut hvis jeg har oppnådd alle målene en måned, men ikke overgått forventningene:

 

Første test av systemet for å følge opp målene blir neste uke når jeg skal gjøre opp status for januar.

 

Mål for 2018

Selvom det overordnede ønsket mitt da jeg etablerte denne bloggen var å leve mer balansert, hadde jeg i 2017 kun satt meg eksplisitte mål for sparing. Når jeg ser tilbake, er det tydelig at andre områder i livet mitt har fått for lite fokus. Jeg har lært mer om hvordan leve mer balansert i teorien, men jeg har ikke kommet så mye nærmere i praksis.

Les også: 6 steg mot et mer balansert liv

Les også: Men lever jeg mer balansert, da?

For å fokusere mer på alle aspektene ved et balansert liv, har jeg bestemt meg for at jeg i 2018 skal sette meg mål på mer enn bare sparing. Målene er som følger:

1. Sparerate på 35 % per måned utenom låneavdrag

Sparemålet mitt er det samme som i fjor: Spare minst 14 000 kroner per måned i gjennomsnitt utenom nedbetaling av boliglån. Dette tilsvarer en sparerate på 35 % per måned utenom låneavdrag. Med nedbetaling av lån er målet å klare 51 % sparerate.

Det hårete målet for neste år blir å øke egenkapitalen med mer enn 200 000 kroner totalt (dvs. sparepenger + renter, utbytte og økning i markedsverdi for aksjer og fond). Dette klarte jeg i 2017.

Grunnen til at jeg ikke øker sparemålet for 2018, er at jeg i 2017 hadde et betalt oppdrag utenom den vanlige jobben jeg har. I tillegg jeg fikk igjen mye på skatten. Dette er penger jeg ikke kan regne med å få neste år.

2. Trene jevnlig

Trening er nødvendig for å få en fysisk helse som trengs for at jeg skal klare å gjøre det jeg må og det jeg vil i livet mitt. Dvs. for å takle hverdagens krav. Jeg har mer eller mindre alltid trent og liker det godt, men i 2017 har jeg av ulike grunner kommet ut av rutinen. I 2018 har jeg som mål å komme meg ut og trene minst 8 ganger per måned (2 ganger i uka). Av erfaring vet jeg at dette er overkommelig. Klarer jeg mer, er det et bonus.

3. Ta det roligere (avslapping)

Jeg skal ha som mål å sove minst 8 timer kvalitetssøvn hver natt, samt slappe mer av ellers. Spesielt i jobbsammenheng skal jeg bremse ned, fordi jeg kjenner at når det går i ett på jobb, har jeg lite energi igjen til å gjøre det jeg ønsker når jeg kommer hjem. Jeg har forsøkt å roe ned tempoet på jobb tidligere, men det har vist seg veldig vanskelig. Det siste året har vært spesielt utfordrende, fordi jeg har fått for mye å gjøre, og oppgavene jeg har fått har vært veldig krevende. Da jeg var sykemeldt tidligere i år, fikk jeg streng beskjed fra legen om at jeg bør unngå stress (selvom sykemeldingen ikke var stressrelatert). Å roe ned på jobb er derfor også viktig for helsa. Resten av livet mitt er allerede nokså stressfritt.

At det skjer ting på jobb har jeg alltid likt, så jeg snakker ikke om å sløve. Jeg snakker om en jobbhverdag hvor det er tid til å sette seg ned innimellom og tenke litt. Og ikke minst å slippe å måtte ta lunsjen i møter eller ved pulten, men ha anledning til å gå i kantina med kolleger for å spise. Jeg har sagt i fra på jobb før, men neste år må jeg være enda tydeligere ovenfor sjefen. Hvis det skulle vise seg at det ikke er mulig å få et roligere tempo i jobben jeg har nå, burde jeg nok vurdere en annen jobb.

4. Gjøre mer av det jeg vil, men ikke må (egenverdi)

Jeg har satt meg som mål at jeg skal bruke enda mer tid på noe jeg vil og som gir meg glede, nemlig å spille piano. Målet mitt er å spille 5 av 7 dager per uke, dvs. 20 ganger per måned. For at det skal telle, må jeg spille minst 10 minutter hver gang. Jeg har erfaring med at hvis jeg er trøtt og ikke har inspirasjon til å sette meg ned for å spille, klarer jeg alltids å overtale meg selv til 10 minutter. Og etter å ha spilt 10 minutter får jeg nesten alltid inspirasjon. 10 minutter blir da gjerne 30 minutter. Etterpå er jeg glad for at jeg satte meg ned selvom jeg egentlig ikke orket, for å spille er noe jeg liker godt.

Jeg vil også fokusere på å gjøre andre ting jeg vil, men ikke må. Men det må avveies mot mål nr 2., så det ikke blir et stressmoment.

5. Lese, lære og utvide mine horisonter

I 2018 skal jeg lese enda mer enn jeg har gjort i 2017. Målet er å lese så mye som mulig og minimum 2 bøker hver måned. Fokus vil være på sakprosa innen selvutvikling, psykologi, filosofi, økonomi og faget mitt. Men jeg vil også ha som mål at minst 1/4 av bøkene er skjønnlitteratur. Dvs. at jeg i hvert fall skal lese en roman annenhver måned i gjennomsnitt. Jeg vil lese skjønnlitteratur både fordi det er en glede jeg alltid har hatt, men som har fått lite oppmerksomhet i mitt voksne liv. Og fordi skjønnlitteratur kan utvide mine horisonter på en måte sakprosa ikke kan.

6. Leve mer minimalistisk

Minimalisme handler om å leve enklere, og en forutsetning for et minimalistisk liv er at en rydder opp i rot en har i livet sitt. Både fysiske ting, digitalt rot og mentalt rot. Jeg vil i første omgang fokusere på fysiske ting og rydde opp og få mer orden hjemme. Vi har kvittet oss med endel ting vi ikke trenger de siste årene, men vi har fortsatt mange ting som kunne fått et nytt liv hos andre eller burde vært på dynga. Og det vi har kan organiseres bedre.

Det konkrete målet mitt for 2018 er å rydde en del av leiligheten hver måned. Noen måneder vil vi kanskje ha klart å rydde et helt rom. Andre måneder er kanskje bare et skap. I tillegg til å rydde i det vi har, vil jeg (som de siste 2-3 årene) også være bevisst før jeg skaffer nye ting. Så ikke nytt rot kommer inn døra ubemerket.

Les også: Lev minimalistisk og lev mer

Hvorfor har jeg mål?

Forskning viser at det å jobbe mot mål ikke er udelt positivt. Målsettinger kan føre til et uheldig tunnelsyn som tar fokus bort fra det virkelig som er viktig.1 Resultatet kan til med bli katastrofalt, som da Ford på 60-tallet satte seg som mål å utvikle en bil som ikke skulle veie mer enn 2 000 pund og som skulle koste under 2 000 dollar. De endte opp med å lage en bil som kunne eksplodere. Selskapet valgte å ikke implementere en løsning som ville ha kostet 11 dollar mer per bil, selv om de hadde estimert at dette ville resulterer i 180 færre dødsfall.2 Dette ble en stor skandale for Ford.

Jeg er ikke typen som blir helt fokusert på ett mål og ikke enser det rundt meg. Jeg kan heller ikke se at det ene sparemålet mitt i 2017 har fått noen store uheldige konsekvenser på andre arenaer. Problemet har heller vært at mangel på mål har gjort at jeg har gitt andre områder som er viktige får for lite oppmerksomhet. For meg fungerer nemlig mål godt som en påminnelse. Likevel er det viktig å være klar over farene med målsettinger. Derfor vil jeg når jeg gjør opp månedlig status på hvert mål også reflektere på om jeg er på avveie i forhold til mitt overordnede mål — å leve mer balansert.

For oppdatering, les de månedlige statusrapportene.

Fotnoter

Ordóñez, L. D., Schweitzer, M. E., Galinsky, A. D., & Bazerman, M. H. (2009). Goals gone wild: The systematic side effects of overprescribing goal setting. The Academy of Management Perspectives, 23(1), 6-16. Tilgjengelig fra: http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/business/GoalsGoneWild2009.pdf

Leggett, C. (1999). The Ford pinto case: the valuation of life as it applies to the negligence-efficiency argument. Law and Valuation Papers. Tilgjengelig fra: https://users.wfu.edu/palmitar/Law&Valuation/Papers/1999/Leggett-pinto.html

Sparemål for 2017

Målet mitt for 2017 er å spare 52,5 % av lønna hver måned, eller 20 500 kroner. Sparingen er fordelt som følger:

 • 6 500 avdrag boliglån
 • 7 000 til bufferkonto i min dagligbank
 • 5 000 fast trekk til OBOS Konto med spareavtale
 • 1 000 til KLP Aksje verden indeks
 • 1 000 til SpareBank 1 Pensjonskonto

Når saldo på bufferkontoen går over 15 000, overfører jeg det overskytende til bankkonto for langsiktig sparing. Til langsiktig sparing bruker jeg per dags dato OBOS Plasseringskonto + 31d med 1,70 % rente. OBOS Konto med spareavtale har samme rente. Dette er ikke allverdens og jeg har vurdert å flytte sparepengene til Easybank, som gir 2 % på sin EasySpar Pluss-konto, eller yA Bank og deres Høyrentekonto Pluss med 1,95 % i rente. Men jeg har litt problemer med å låne bort sparepengene mine til banker som pusher forbrukslån på stakkarer som de jeg ser på Luksusfellen. Så enn så lenge får de stå i OBOS-banken.

Mange reagerer kanskje på den lave andelen sparing i aksjer. Jeg er en ganske risikoavers person og det var først i fjor jeg begynte å spare litt i fond. Jeg har helt klart «tapt» mye på denne forsiktigheten, men samtidig har det vært vanskelig å vite hvilken vei aksjemarkedet skulle ta. Det kan nok hende jeg øker andelen sparing i fond etter hvert, for det siste året har både indeksfondet og pensjonsfondet jeg sparer i gjort det bra. Fondssparing føles derfor ikke lenger like skummelt. På den andre siden skjer det så mye i verden nå, at det kanskje er tid for å ikke ta for store sjanser med sparepengene.

Hvis jeg ser bort ifra nedbetaling av boliglån, skal jeg altså spare 14 000 kroner i gjennomsnitt hver måned. Dette blir 168 000 på ett år. Jeg tror det skal gå, for jeg har en OK inntekt og ikke allverdens utgifter. (For 2 år siden hadde det derimot vært veldig vanskelig å spare 52,5 % av lønna og nærmest umulig å komme opp i de summene, for da tjente jeg nesten halvparten av hva jeg gjør nå). Jeg kommer også til å få igjen over 20 000 på skatten og regner ikke med å bruke alle feriepengene i sommer. Dermed blir det noen ekstra kroner til sparing. For å utfordre meg, har jeg derfor satt meg et hårete mål på en total økning på 200 000 kroner i egenkapitalen i 2017!

Så langt i år har jeg spart følgende (avkastning på fond medberegnet): 

MånedEndring egenkap (NOK)Akkumulert 2017 (NOK)
Januar12 29212 292
Februar 18 43630 728
Mars 11 77642 504

April vil nok gi et dårligere tall, for jeg har kjøpt meg en ny datamaskin som jeg måtte bruke av bufferkontoen for å betale. Men forhåpentligvis klarer jeg å ta igjen det tapte i løpet av få måneder. Oppdatering vil komme!