Hvorfor bør du bry deg om verdiene dine?

Mange av oss tar beslutninger i livet uten å tenke på hva som egentlig betyr noe for oss. Vi følger heller «oppskriften» vi har fått på hvordan vi bør leve livene våre. Vi tar en fornuftig utdanning, får oss jobb, finner oss en make, kjøper bil og tar opp et stor lån for å kjøpe bolig. Huset pusser vi opp når det blir umoderne og innreder med de siste interiørtrendene. Etter hvert får vi kanskje barn, kjøper hytte og tilbringer feriene på Kanariøyene, i Provence eller på Maldivene. For å få dette til å gå rundt, må vi jobbe hver dag fra 8 til 16 til vi er 67 år. Kanskje i en jobb vi ikke trives med. Men hvor mange har reflektert over om denne oppskriften stemmer overens med de personlige verdiene deres? Og hva blir konsekvensen hvis den ikke gjør det?

I dette andre innlegget i serien om verdier skal jeg diskutere hvorfor det er viktig å kjenne sine verdier. Verdier definerer jeg som vår interne referanse for hva som er viktig og riktig for oss. Verdiene påvirker våre følelser rundt en beslutning eller handling, men er ikke alltid førende for handlingene våre.

Et kompass å styre etter

Livet består av en rekke veivalg. Å være bevisst dine verdier hjelper deg å ta disse valgene på en god måte. Du blir bevisst at det finnes et ratt i livet, og at du kan bruke verdiene dine som et indre kompass som hjelper deg styre livet i den retningen du ønsker.

Verdiene dine kan hjelpe deg å forstå ditt formål med å leve, og velge et levesett som bygger opp under det.1 Lever du i henhold til dine verdier, vil du føle mer tilfredshet. Du kan dermed få en større følelse av mening i livet.

Hvis du derimot ikke er bevisst verdiene dine, kan det fare galt av sted. Du kan ende opp med å gjøre ting bare fordi «det er sånn livet skal leves», eller fordi foreldre eller andre forventer det av deg. Som bloggeren Kaifus skrev til meg på Twitter for litt siden: «De som ikke er bevisst sine verdier, kan finne på hva som helst.»

Når du gjør noe som strider mot dine verdier, vil du få en dårlig magefølelse. Du vil føle ubehag og misnøye, og kan til og med bli ulykkelig og deprimert.1

Å være bevisst dine verdier betyr ikke at du alltid vil ta valg som føles 100 % riktige. Men det vil hjelpe deg å vite hva som er rett for deg, og det gjør at du lettere skjønner hvorfor du får en dårlig følelse når du får det.

Beslutningsstøtte

Det er estimert at vi tar omkring 35 000 beslutninger hver dag.2 Dette er 2 000 beslutninger i timen eller én beslutning hvert andre sekund i våken tilstand. Dette er alt fra mikrobeslutninger, som hvor vi skal sette fra oss kaffekoppen, til hverdagsbeslutninger, som hva du skal lage til middag, og større livsbeslutninger, som valg av utdanning og livspartner.

Enkelte psykologer hevder at vi har en endelig beslutningstakingsressurs som vi bruker av hver gang vi tar et valg. Og at vi etter et antall beslutninger, mister evnen til å gjøre gode vurderinger. Vi blir råka av beslutningsutmattelse.3

En strategi for å motstå beslutningsutmattelse kan være å redusere antall beslutninger vi tar hver dag, som Mark Zuckerberg og Barack Obama gjør når de velger å bare ha én type klær i skapet. 4

En annen strategi kan være å gjøre det lettere å ta hver enkelt beslutning. Her kommer bevissthet rundt verdier inn. Hvis du har et avklart forhold til dine verdier, blir det lettere å ta beslutninger som er riktige for deg. Enten du tar beslutningene på strak arm. Eller du bruker et verktøy i beslutningstakingen.

Ett verktøy du kan bruke er 10-10-10-regelen. Den innebærer å stoppe opp og vurdere hva konsekvensen av en beslutning vil være om 10 minutter, 10 måneder og 10 år. For å vurdere om konsekvensen er ønskelig eller akseptabel, må du være klar over dine verdier.

Les også: 10-10-10: En hjelp til å ta mer robuste beslutninger

Verdiene dine kan også brukes til å utvikle kriterier og tommelfingerregler som du kan bruke i et beslutningsøyeblikk. En tommelfingerregel kan for eksempel være at tid med familie skal prioriteres over tid med kolleger. Dette kan hjelpe deg i å beslutte om du skal bli med på en spontan lønningspils, eller dra hjem til fredagstacoen. Slike tommelfingerregler trenger ikke være tvangstrøyer, men kan være en hjelp til å bestemme deg raskt i beslutningsøyeblikket.

Det går også an å bruke dine personlige verdier som utgangspunkt for å lage lister som gir oversikt over hva du skal gjøre, og ikke minst ikke skal gjøre. To do-lister og to don’t-lister. Dette kan du bruke for å sørge for at du bruker tida di på det du virkelig ønsker. Når du lager listene må du bestemme deg for hva som betyr noe i livet ditt (og dermed samsvarer med verdiene dine), og hva som ikke gjør det.

Les også: Å gjøre, eller ikke gjøre: det er spørsmålet

Motivasjonsfaktor

Motivasjon setter i gang og styrer atferden i mennesker.5 Motivasjonsfaktorer kan både være igangsettere og inspirere til videreføring av en ønsket handling. Dine peronslige verdier kan ha begge rollene.

Hvis vi definerer verdier bredt som «det som er ønskelig»,6 er det tydelig at verdier kan være den energigivende kraften som setter igang handlinger. Hvis vi forstår verdier som en intern referanse som påvirker våre følelser rundt en beslutning eller handling, ser vi at bevissthet rundt verdier kan hjelpe oss å opprettholde en handling som er i henhold til våre verdier. Fordi den handlingen vil gi oss en god følelse.

Å leve etter våre verdier blir sånn sett en god sirkel. Vi begynner å gjøre noe som er rett for oss, får en god følelse av det og får lyst til å gjøre mer av det som er rett for oss.

Men hvis du skal bruke verdier for å motivere deg til handling, er det viktig å finne dine virkelige verdier. Dette er tydelig når en ser på de som har jobbet mot og oppnådd økonomisk uavhengighet. Mitt inntrykk er at de fleste som ønsker økonomisk uavhengighet, gjør dette fordi de ønsker å leve etter andre verdier enn de får mulighet til ved et konvensjonelt liv. De ønsker kanskje å ha tid til å reise og oppleve mer, tilbringe mer tid med familie og venner, leve mer bærekraftig eller jobbe med noe mer meningsfylt, som er mindre stressende eller har lavere lønn. For å kunne gjøre dette, trenger de frihet og mulighet til å styre mer av tida si selv.

Men det er også eksempler på de som tilsynelatende har det å slippe og jobbe som hovedmotivasjon for økonomisk uavhengighet, uten å være bevisst hvorfor de vil råde over egen tid. Konsekvensen for noen har vært at de blir ulykkelige når de «pensjonerer seg tidlig».

Enkelte velger å gå tilbake til jobb, fordi de føler seg isolert når de ikke er del av et arbeidsfellesskap.7 En annen løsning er å finne meningsfylte aktiviteter utenfor arbeidslivet. En økonomisk uavhengig mann som sa opp jobben sin som 33-åring forteller til Business Insider at det var et sjokk å plutselig ikke skulle gjøre noe.8 Han har valgt å lage detaljerte ukesplaner for å være sikker på å fylle dagene med meningsfylte aktiviteter.

Jeg har tidligere skrevet på denne bloggen at jeg ønsker frihet til å bruke tida som jeg ønsker selv, og at jeg derfor tiltales av økonomisk uavhengighet. Men jeg har også diskutert at økonomisk uavhengighet ikke nødvendigvis er det eneste middelet for å oppnå det livet en ønsker. Først når du vet hva verdiene dine er, kan du avgjøre hva som skal til for å leve i henhold til dem.

Et første steg i å oppnå et godt liv, er å være bevisst dine verdier. Innsikten i hva som er viktigst for deg kan du bruke som motivasjon til å søke et liv i harmoni med verdiene, som igjen vil gjøre deg mer tilfreds med tilværelsen.

Trygghet i møte med andre

For meg er det tydelig at å være bevisst og leve etter dine verdier er positivt for selvfølelsen. Selvfølelse handler om din følelsesmessige respons i samspill med andre9 og henviser til en «avbalansert kontakt med egne sterke og svake sider på en slik måte at personen føler seg trygg i samspill med andre mennesker.»10 God selvfølelse er å føle seg like verdifull som andre, slik at vi stoler på oss selv, men også tåler å gjøre og ta feil.

Å kjenne dine verdier, gir deg en trygghet på hvordan du lever livet ditt og valgene du tar. Denne tryggheten vil gjøre at du føler deg mer sikker på hvem du er i møte med andre. Det gir deg også selvsikkerhet til å si ja til det du vil, og nei til det du ikke vil.

Les også: Når ja betyr nei

Dette er godt både for deg selv og for de du møter. Dine medmennesker vil føle seg tryggere på hvem du er og hva de kan forvente seg av deg. Du fremstår som «hel ved», en person som oppleves som troverdige, ekte, pålitelige og redelige.

Er du trygg på deg selv, er det også enklere å være raus med andre. Det blir lettere å akseptere mennesker som er ulike oss selv. Det å være bevisst egne verdier kan også gjøre at du lettere ser andres verdier, og dermed får en bedre forståelse for hvorfor de gjør som de gjør.

For din egen del, vil det å være tryggere på deg selv kunne gi en ro. Du slipper å føle at du må ta på deg en rolle i møte med andre, du kan bare være deg selv.

For å oppsummere: Livet er fullt av valgmuligheter, og uten bevissthet rundt dine verdier er det lett å gå seg vill. De viktigste grunnene for å kjenne mine verdier for meg er derfor å få en hjelp til å navigere livet slik at jeg blir mest mulig tilfreds med tilværelsen, både alene og sammen med andre.

Dette var det andre innlegget om verdier i en serie på fire innlegg. Neste gang vil jeg diskutere hvordan du kan gå fram for å finne dine verdier.

Les også:

Hovedbildet er laget av Balansereren med elementer hentet fra Cute Watercolor Hearts Vector og Woman And Man Winter Games Silhouette Vectors av Vecteezy.

Fotnoter

1 Se f.eks. Reid-Maynard, Cerena (2018, 8. oktober). How Discovering Your Core Values Could Prevent Discontent. Psych Central og Dombeck, Mark. Values and Morals Clarification. Southwest Alabama Behavioral Health Care Systems.

2 Krockow, Eva M. (2018, 27. september) How Many Decisions Do We Make Each Day? Psychology Today.

3 Wikipedia. Decision fatigue.

4 For å spare sin evne til å ta gode beslutninger, hadde Barack Obama alltid på grå eller blå dress da han var president. Av samme grunn går Mark Zuckerberg alltid med grå t-skjorte.

5 Store norske leksikon. Motivasjon.

6 Parks, Laura, & Guay, Russel P. (2009). Personality, values, and motivation. Personality and individual differences, 47(7), 675-684.

7 Mad Fientist podcast. Tony – Going Back to Work After Early Retirement.

8 Hoffower, Hillary. (2019, 19. juni) A self-made millionaire who retired at 33 says it took him months to adjust — here’s how he schedules his days to enjoy retirement. Business Insider.

9 Øiestad, Guro. (2016, 8. september). Hva er selvfølelse? Norsk psykologforening.

10 Store norske leksikon. Selvfølelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *