Månedlige arkiver: juni 2017

Status sparing for juni

I juni økte jeg egenkapitalen min med ca 32 000 kroner. Summen ble høy grunnet at jeg fikk igjen penger på skatten. Jeg kunne faktisk spart enda mer, men jeg må holde igjen litt til sommerferien. Målet mitt er å spare 14 000 per måned i gjennomsnitt utenom nedbetaling av boliglån, og det hårete målet for hele 2017 er å øke egenkapitalen min med 200 000 kroner. Nå er vi halvveis i året og jeg har klart å øke egenkapitalen med over 90 000 kroner. 85 700 av disse har jeg spart, resten er renter og avkastning. Det er jeg godt fornøyd med, men jeg må fortsatt ha fokus for å nå målet!

Som jeg har skrevet om tidligere, har jeg vært usikker på hvor jeg skal ha sparepengene mine. Rentene på de fleste bankenes sparekontoer er et trist syn, og det er veldig demotiverende å få noen skarve tusenlapper i årlige renter på flere hundre tusen kroner. Jeg har derfor gjort en omrokkering på plasseringen av sparepengene.

Mesteparten av pengene bestemte jeg meg tilslutt for å flytte til Komplett Bank. De gir for tida 1,95 % i rente. Jeg har også tatt steget over på Oslo Børs og satt 50 000 kroner i et selskap jeg har tro på at skal være en god investering. Det er et kjent selskap som jeg har lest meg opp på og fulgt en tid. Etter min oppfatning er dette et stødig selskap. Derfor tror jeg ikke investeringen innebærer stor risiko. Selskapet gir årlig utbytte, så hensikten min er ikke å selge meg ut i overskuelig framtid, men heller øke formuen min gjennom utbyttet. Jeg vurderte nøye hvor mye jeg skulle investere og valgte 50 000 kroner fordi jeg tenker at det er nok til at det blir litt hvis de gir et greit utbytte, samtidig som det ikke er en altfor stor krise hvis verdien av selskapet skulle gå ned og jeg skulle velge å selge med tap.

Selvom jeg ikke er en ungdom lenger, har jeg fortsatt BSU-konto. Pengene som står på den kontoen til 3,20 % lar jeg naturlig nok stå. Jeg lar også pengene jeg har spart i fond være der de er. Fra neste måned øker jeg min månedlige sparing i KLP AksjeVerden Indeks fra 1 000 kroner til 3 000 kroner. Verden er litt rar for tida, men jeg satser på at det skal gå greit å ha endel av pengene mine i aksjefond likevel. For disse pengene har jeg lang sparehorisont.

Siden jeg øker måndelig sparing i fond med 2 000 kroner, vil jeg redusere fast sparing til høyrentekonto fra 5 000 til 3 000 kroner. Som tidligere vil jeg også spare 7 000 kroner til en bufferkonto i min dagligbank hver måned, og overføre det overskytende til bankkonto for langsiktig sparing (nå i Komplett Bank) når saldoen på bufferkontoen blir over 15 000.

Status sparing per juni (endring i markedsverdi fond og kapitaliserte renter ifbm avvikling av konto medberegnet):

MånedEndring egenkap (NOK)Akkumulert 2017 (NOK)
Januar12 29212 292
Februar 18 43630 728
Mars 11 77642 504
April-8 35434 150
Mai25 06959 219
Juni32 03191 250

Briljér på jobb og få jobben du begjærer

Påstanden i overskriften er ikke min. Den kommer fra Cal Newport i boka So Good They Can’t Ignore You1, hvor han diskuterer hva som kjennetegner en drømmejobb og hva som skal til for å få den. Rett før jul i fjor ble boka fra 2012 gjort tilgjengelig på Kindle, og nå fikk jeg endelig lest den. For de som ikke kjenner til Newport, er han en forsker og blogger som brenner for å forstå hvordan en kan jobbe mer produktivt og skape seg verdifullt og meningsfylt arbeid i vår digitale tidsalder.

Kjennetegn ved drømmejobben

I følge Newport har drømmejobben tre kjennetegn:

  • Den gir deg mulighet til å være kreativ
  • Den tilbyr påvirkningsmuligheter
  • Den gir deg kontroll over egne oppgaver og arbeidshverdagen din

Dette er gjenkjennbart for den som har vært borte i teori om jobbtilfredshet. Newport skiller seg kanskje ut ved at han framhever din egen innsats for å få drømmejobben.

Ikke følg lidenskapen din

Newport starter boka med å hevde at, i motsetning til det en ofte blir fortalt, får du ikke drømmejobben gjennom å følge lidenskapen din. Det betyr ikke at lidenskap i jobben ikke er viktig. Mange som trives med jobben sin er også lidenskapelig opptatt av det de gjør. Poenget til Newport er at lidenskap for en drømmejobb er noe du utvikler gjennom å bli bedre i jobben, ikke noe du nødvendigvis har i utgangspunktet. Og skulle du ha en forhåndsdefinert lidenskap du vil følge, er det lett å feile hvis du ikke har ferdighetene som skal til for å lykkes.

Så hva skal til for å lande drømmejobben, hvis det ikke bare er å følge lidenskapen? Newports utgangspunkt er at fantastiske jobber er sjeldne og verdifulle. For å få en slik jobb, må du derfor tilby noe som er sjeldent og verdifullt tilbake. Du må skaffe deg det Newport kaller for karrierekapital («career capital»).

Bevisst praksis gir karrierekapital

Gjennom intervjuer med en rekke personer som har jobber de elsker, har Newport konkludert at karrierekapital er noe du kan tilegne deg gjennom hardt arbeid. Men ikke arbeid av hvilken som helst type. Du må utføre arbeid som gir bedre ferdigheter og øker din kompetanse. En måte å gjøre dette er ved bevisst praksis («deliberate practice»).

Bevisst praksis er den typen praksis (øving) håndverkere, kunstnere og musikere utøver for å bli skikkelig gode. Begrepet ble introdusert av psykologen Anders Ericsson på 90-tallet og har fått mye omtale i de senere åra, spesielt etter at boka Peak kom i fjor. Bevisst praksis er ikke det samme som 10 000 timers regelen som ble popularisert av Malcolm Gladwell i boka Outliers, som kan gi inntrykk av at bare du legger ned 10 000 timer i noe, vil du bli god. Med konseptet bevisst praksis synliggjør Ericsson at hvordan du bruker tida er viktigere enn hvor mange timer du legger ned.

Newport hevder at moderne kunnskapsarbeidere ikke har tradisjon for å utøve bevisst praksis. Etter å ha utdannet seg og jobbet noen år, kommer en på et kunnskapsplatå og utvikler seg lite. For å utvikle deg og «bli så god at du ikke blir oversett», trengs et skifte i mentaliteten. Du må tenke på deg selv som en håndverker og bruke bevisst praksis for å generere karrierekapital.

Når du har ervervet karrierekapital, kan du bruke denne kapitalen i bytte mot den jobben og jobbsituasjonen du ønsker deg. Dette fordi du da har blitt så attraktiv for arbeidsgiveren, at du er i en posisjon hvor du kan stille større krav.

Hva så?

Etter å ha lest boka, tenker jeg at Newport har flere gode poenger som jeg kan ta med meg. Spesielt at for å få en drømmejobb, må du ha noe unikt å tilby. Og at dette du tilbyr er noe du kan skape bevisst ved å øke din kompetanse og ferdigheter, for eksempel gjennom bevisst praksis. Konseptet karrierekapital er også nyttig for å reflektere rundt disse temaene.

Selv har jeg nok skaffet meg mye karrierekapital etter hvert. Jeg har fokusert på å alltid gjøre mitt beste når jeg er på jobb. Og jeg har brukt fritida på å holde meg oppdatert ved å lese fagbøker, gå på faglige foredrag og ta etterutdanninger. Det har vært morsomt og interessant. Men det har også kostet. Tidvis har jeg vært veldig sliten. Og tid brukt på fagutvikling har gått på bekostning av tid med familie og venner, og tid til trening og andre hobbyer. I min søken et balansert liv har jeg derfor blitt usikker på om det har vært riktig å bruke så mye krefter, både i og utenom arbeidstida, på jobbrelaterte aktiviteter.

Jeg jobber innenfor et fag som krever at jeg holder meg oppdatert. Hvis jeg skal bruke mindre fritid på å ivareta kompetansen min, må jeg i størst mulig grad bruke vanlige arbeidsoppgaver til å videreutvikle meg. Jeg må bruke tida på jobb best mulig. Dette passer med Newports tanker. I boka Deep work, som jeg vil omtale ved en senere anledning, diskuterer han nettopp hvordan bruke arbeidstida si best mulig.

På andre områder blir jeg derimot litt betenkt på om Newports budskap passer med ønsket om å leve balansert. Etter å ha lest So Good They Can’t Ignore You, satt jeg igjen med følelsen av at han mener at du kun bør bruke krefter på det som gir karrierekapital. Et snevert fokus på ett mål kan føre til tunnelsyn. Dermed får du ikke, eller oppdager ikke, gode muligheter som kan komme når du gjør noe som ikke har direkte nytteverdi. Muligheter du aldri hadde tenkt på. Ett mål kan også føre til at du neglisjerer andre aspekter i livet ditt. Det er vanskelig å balansere livet hvis én ting får altfor mye fokus. Derfor, kanskje det kan være greit å være god nok og ikke nødvendigvis best, for å få det livet du ønsker?

Jeg lurer også på om tilnærmingen til Newport kan slå feil ut på noen norske arbeidsplasser. Den amerikanske kulturen dyrker individet og det å komme seg opp og fram. I Norge har vi tradisjonelt sett hatt fokus på det kollektive, og på noen norske arbeidsplasser må du (dessverre) passe deg for å bli for god. Jeg har hørt flere historier om folk som har fått beskjed om at de ikke må være så flinke, fordi da setter de kolleger i et dårlig lys. Hvis du tar med deg Newports tanker på en slik arbeidsplass, kan du istedenfor å skape deg drømmejobben, risikere å bli sett på som en som bare skaper seg.

Når det er sagt, er det heldigvis ikke lik kultur overalt og Janteloven står ikke like sterk på alle norske arbeidsplasser. Det er klart at du med karrierekapital også her i landet kan «kjøpe» deg en annen jobbsituasjon enn den du har, hvis du ikke trives der du er. Det er viktig å huske på!

Selvom jeg har noen mindre ankepunkter til Newports budskap med tanke på mitt mål om å leve mer balansert, vil jeg alt i alt anbefale å lese boka. Den er godt skrevet og introduserer interessante tanker og nye perspektiver på temaet «drømmejobben». Kanskje blir du overbevist om at brilijering på jobb vil gi deg jobben du begjærer?

 

Fotnoter

1 Newport, Cal. (2016). So Good They Can’t Ignore You: Why Skills Trump Passion in the Quest for Work You Love. New York, NY: Grand Central Publishing.

Ikke gå på en salgssmell!

I disse tider starter sommersalget. Butikkene er fulle av feller og det er lett å falle uti. Hjem kommer du med altfor mange poser, altfor lav saldo og en dårlig følelse. For å unngå å ende opp med å shoppe for mye mer enn du egentlig trenger og ønsker, anbefaler noen å unngå og handle på salg fullstendig. Argumentet er at hvis du kun handler for fullpris, vil du tenke mer på om det du vurderer å kjøpe er noe du virkelig trenger og alt i alt ende opp mer å bruke mindre penger.

Problemet med salg er at de fleste beslutningene våre om å kjøpe noe blir gjort der og da. Det er en følelsesmessig beslutning. Å handle til reduserte priser gir deg til og med en rusIkke rart det er lett å gå på en salgssmell. Men hvis du er bevisst disse effektene og har noen teknikker for å hjelpe deg å ta gode beslutninger på salg, vil du kunne dra nytte av salget til din fordel. Antall poser du ikke skulle hatt med hjem ikke blir så mange, eller kanskje ingen i det hele tatt. Og du vil ha spart potensielt mye penger. Jeg har tre triks jeg har brukt for å unngå å gå på salgssmell på klessalget i flere år.

1. Vær bevisst fargepaletten din

Alle har vi vel erfart at vi kjøpte noe som vi syntes så råbra ut i butikken, men når vi kommer hjem oppdager vi enten at vi ikke kler fargen, eller at plagget ikke går sammen med noe av det andre vi har. For å unngå å oppleve dette, har jeg en fargepalett jeg handler klær innenfor. Det gjør det lettere når jeg er i butikken og skal handle, fordi jeg skanner stativene for «mine farger», og bruker ikke tid på å se på farger som likevel ikke er aktuelle.

Å ha en garderobe hvor alt matcher er også en fordel når jeg skal kle meg om morgenen, fordi jeg slipper å ta en beslutning på hva jeg skal ha på meg. Jeg kan ta mer eller mindre hva som helst i skapet, og det vil passe sammen. Dette sparer meg dyrebar tid om morgenen. Og det skåner «beslutningsmuskelen» min. Forskning viser faktisk at vår evne til å ta beslutninger blir dårligere og dårligere utover dagen, basert på hvor mange beslutninger vi har tatt. Nettopp derfor går alltid Mark Zuckerberg med grå t-skjorte og Barack Obama hadde alltid på grå eller blå dress da han var president.

Jeg anbefaler å ha en fargepalett med 3-4 primærfarger og et par sekundærfarger. Primærfargene er de du skal ha mest av. Sekundærfargene kan du bruke på enkeltplagg, som for eksempel en t-skjorte eller et skjerf. Primærfargene vil gjerne være mer nøytrale, mens sekundærfargene gjerne kan være sprekere. Alle fargene må selvfølgelig passe godt sammen.

Fargepaletten min har utviklet seg over årene. For 10-15 års tid siden gikk det mye i brunt, beige, burgunder som primærfarger, og orange og turkis i sekundærfarger. Nå har jeg mye mørkeblått, mørkegrønt og grått som primærfarger, mens sekundærfargene mine er rosa og turkis. 

For å finne paletten din, ta utgangspunkt i hva du har i skapet. Se på hvilke farger du har mye av og hva du liker. Vurder hva som passer sammen og hva du trives å gå i. Husk at fargepaletten ikke skal være en tvangstrøye, bare en hjelp. Det er lov til å bryte paletten, men det er lurt å være bevisst når du gjør det.

2. Hvis du har et plagg du liker, kjøp flere av det samme

Du trenger kanskje ikke ta det like langt som Mark Zuckerberg og bare ha grå t-skjorter og hettejakker i skapet. Men hvis du for eksempel har en bukse eller t-skjorte du liker godt, kan du like gjerne kjøpe flere av samme. Da slipper du å bruke tid på å prøve i butikken, samt at du vet hva du kjøper og slipper å få overraskelser, som for eksempel at plagget ikke holder formen etter første vask. Det er også en fordel at du kan følge med når akkurat disse plaggene er på salg, og spare mye penger på noe du likevel vet at du trenger.

Jeg har to helt like penbukser jeg bruker når jeg må være litt finere på jobb. Jeg har også fire sorte olabukser av samme modell. Likevel, hvis akkurat den modellen kommer på salg nå i sommer, vurderer jeg å kjøpe en til. To av buksene har nemlig blitt ganske slitte.

3. Planlegg hva du skal se etter før du går på salg

Det er lurt å planlegge på forhånd hva du skal se etter på salget. Lag gjerne en handleliste. Det gjør det mye letter å holde fokus når du er på salget og hjelper deg å unngå innskytelser som trigges av butikkenes salgstriks.

Jeg tenker gjennom hva jeg trenger i god tid før salget, og har som hovedregel at jeg bare skal kjøpe det jeg har planlagt. Hvis jeg ikke finner noe av det jeg har planlagt, skal jeg ikke kjøpe noe. Jeg kjøper det heller på fullpris ved en senere anledning, hvis det er noe jeg virkelig trenger i nær framtid.

Disse tre triksene har hjulpet meg mye. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har tuslet slukøret hjem fra salget uten noenting. Det er litt kjedelig, for jeg får jo forventning om at jeg skal få meg noe nytt. Men skuffelsen varer ikke lenge. Gleden over å ikke ha brukt penger på noe jeg egentlig ikke trenger, derimot, har lenger varighet. 

En fornuftig tilnærming til salget bidrar også til et mer balansert liv

  • Det er økonomisk smart. Hvis du går på salg og bare handler det du likevel ville kjøpt, vil du kunne spare mye på salget. 
  • Det gir deg færre ting å ta vare på, som igjen kan bidra til mindre stress og bedre helse
  • Det gir deg mindre rot i hjemmet. Å leve mer minimalistisk er en naturlig vei til et mer balansert liv. Minimalistene har fått mye omtale grunnet teknikker for å rydde opp og redusere antall ting, men det viktigste hvis man vil leve minimalistisk, er å ikke skaffe seg så mange ting i utgangspunktet. 
  • Det bidrar til en bærekraftig garderobe. Å kjøpe produkter som er tilvirket på en miljøvennlig måte og med miljøvennlige materialer er selvsagt veldig viktig hvis man ønsker å leve bærekraftig. Men like viktig er å unngå å kjøpe masse ting som det har blitt brukt mye ressurser på å tilvirke og transportere, men som ender opp med å aldri bli brukt.

Status sparing mai 2017

I april fikk jeg et tilbakeslag på sparingen. Med feriepengene på bok nå i mai, fikk jeg tatt igjen mye av det tapte. Jeg sparte ca 25 000 kroner, som er 11 000 mer enn det planlagte 14 000 per måned. Jeg er ikke helt på plan, men regner med å være tilbake på sporet neste måned.

Status sparing per mai (endring i markedsverdi fond inkludert):

MånedEndring egenkap (NOK)Akkumulert 2017 (NOK)
Januar12 29212 292
Februar 18 43630 728
Mars 11 77642 504
April-8 35434 150
Mai25 06959 219