Månedlige arkiver: september 2019

Verdier er som ditt interne kompass

Hva er verdier? Og er du dine verdier bevisst?

Du står midt i et stort livsvalg. Skal du utdanne deg til en usikker tilværelse, men holde på med det du liker best, eller skal du ta et trygt karrierevalg, som er mindre givende personlig? Skal du si opp jobben du ikke trives med, eller skal du fortsette fordi den gir gode penger? Skal dere prøve å få et barn til, med gledene det innebærer, eller si dere fornøyde med den ene dere har, og forurense mindre som familie?

Eller du møter en av hverdagens beslutningspunkter. Skal du gå på lønningspils, eller dra hjem til familien og spare de hundrelappene? Skal du trene, eller kose deg med kjæresten på sofaen med snacks og en tv-serie? Skal du rydde leiligheten strøken, eller sette deg ned med en interessant bok?

Hva du bestemmer deg for, avhenger av dine verdier. Ditt interne kompass som forteller deg hva som er riktig for deg. Når du tar beslutninger i tråd med dine verdier, får du en god følelse. Går du på tvers av dine verdier, får du en uggen følelse i magen.

Dette er det første innlegget i en serie om verdier. Her diskuterer jeg hva verdier er. I senere innlegg skal jeg komme inn på hvorfor det er nyttig å være bevisst sine verdier, hvordan du kan identifisere verdiene dine og hva slags rolle verdier spiller i søken etter et mer balansert liv.

Verdier forklart

Begrepet verdier kan være litt ullent. Vi vet sånn omtrent hva det er, men det finnes ikke noen presis og omforent definisjon av begrepet.

Verdier (personlige verdier eller kjerneverdier) beskrives gjerne som det som er viktigst for deg i livet ditt.1 Noen bruker formuleringer som «dine fundamentale overbevisninger»2 eller dine «egne, private, personlige og individuelle meninger om hva som betyr mest for deg».3 Andre omtaler verdier som brede preferanser angående hva som er passende handlinger, og noe som reflekterer en persons følelse av rett og galt eller hvordan ting «burde» være.4 Verdier kan også forklares som egenskaper som motiverer deg.5

Går vi til akademia, er verdier et konsept som hjelper oss å identifisere hva som er viktig for en enkeltperson eller en gruppe mennesker. I sosialpsykologien defineres det som «kognitive representasjoner av attraktive, abstrakte mål».6, 7 På samme måte som spesifikke mål, motiverer verdier til handling. Men i motsetning til spefikke mål, gjelder verdier på tvers av situasjoner.

Schwartz8 har foreslått seks kjennetegn som hjelper oss å forstå konseptet:

  • Verdier er oppfatninger knyttet til affekt. Når en verdi hos oss blir vekket, blir vi fyllt med følelser.
  • Verdier refererer til ønskede mål som motiverer handling. Vi blir motivert til å gjøre det som er i henhold til våre verdier.
  • Verdier gjelder på tvers av bestemte handlinger og situasjoner. Verdier skiller seg dermed fra normer og holdninger, som vanligvis refererer til bestemte handlinger, objekter eller situasjoner.
  • Verdier setter en standard og kan fungere som rettesnor. Folk vurderer hva som er rett eller galt basert på deres personlige verdier.
  • Verdier er ordnet i et hierarki etter viktighet i forhold til hverandre.
  • Den relative viktigheten av flere verdier styrer en handling. Noen handlinger støtter flere verdier, mens andre ganger medfører handlingen en tradeoff mellom motstridende verdier.

I dette innlegget fokuserer jeg på verdier på individnivå, men det kan også diskuteres på samfunnsnivå eller institusjonsnivå (som f.eks. bedriftsverdier). På individnivå viser det seg at verdier ikke bare er påvirket av kulturen en vokser opp i, men også av vår personlighet.6 Det er også en viktig del av vår personlige identitet og hvem vi ønsker å framstå som.7

Jeg forstår verdier som en intern referanse for hva som er et viktig og riktig for oss. Verdiene påvirker våre følelser rundt en beslutning eller handling, men er ikke alltid førende for handlingene våre. De fleste av oss tar rett som det er valg som går på tvers av verdiene våre, selvom det ikke føles bra.

Allmenngyldige verdier

Noen verdier har vist seg å være gjeldende på tvers av kulturer og tidsepoker. Basert på studier av ulike kulturer, har Schwartz8 definert ti grunnleggende basisverdier som gjelder alle mennesker. Disse er selvstyring, stimulering, hedonisme (behag og sanselig tilfredsstillelse), prestasjon, makt, trygghet, konformitet, tradisjon, velvilje/vennlighet og universalisme (forståelse for og beskyttelse av velferden til alle mennesker og naturen).

I boka Veivalg diskuterer Jan Christophersen9 dyder (overordnede verdier) som har blitt diskutert i religiøse og filosofiske skrifter fra 3000 år tilbake og fram til vår tid. Dydene inkluderer måtehold, selvmestring, mot, fasthet, klokskap, rettferdighet, medmenneskelighet, vennlighet og samfunnsånd.

Verdisystemer

Selvom vi kan være enige om at det finnes allmenngyldige verdier, er det tydelig at vi alle har vår individuelle miks av verdier som styrer livene våre: Vårt individuelle verdisystem.

Schwartz sier at verdier kan settes i et tydelig hierarki og at verdiene dine kan rangeres i en rekke, fra den mest viktige til den minst viktige verdien.8 Slike verdisystemer beskrives også som internt konsistente,4 dvs. at verdiene dine ikke strider mot hverandre.

Her er jeg ikke helt enig med litteraturen. Min erfaring er at verdiene mine ofte er motstridende og det er ikke alltid tydelig for meg hvilken verdi som er viktigst for meg. Det kan være vanskelig å ta en beslutning som føles god, fordi beslutningen kan være i tråd med én av mine verdier, men stride mot en annen. Dette er en klassisk målkonflikt.

Ett eksempel som jeg har nevnt på bloggen tidligere, er mitt ønske (verdi) om å leve måteholdent og sparsommelig på den ene siden, og ønsket (verdien) om å ha et penere og større hjem på den andre siden. Den siste verdien vil koste mye penger og vil trolig gå på bekostning av den første. Tar vi opp et stort lån, blir det ikke like mye penger igjen å spare for framtida!

Les også: Er det så farlig med lån, da? Fordeler og ulemper med boliglån

Et annet personlig eksempel kommer fra jobbverdenen. For en stund siden valgte jeg å ikke søke på en lederjobb jeg ble oppfordret til å søke på. Dette var ingen enkel beslutning. Mange aspekter spilte inn, men en av aveiningene gikk på jobbinnhold og prestisje.

En viktig verdi for meg er nemlig å jobbe med det jeg synes er mest spennende faglig. Titler spiller egentlig ikke noen rolle for meg, så lenge jeg får gjøre noe givende og interessant. Men hvorfor hadde jeg likevel en følelse av at jeg burde søke på jobben med en bedre tittel? Det må være fordi annerkjennelsen og prestisjen som følger med en fin jobbtittel er en verdi et eller annet sted inni meg. Det er en av mine ubevisste verdier.

Bevisste og ubevisste verdier

Min erfaring tilsier at våre verdisystemer består av både bevisste og ubevisste verdier. De bevisste verdiene er de vi enkelt kan ramse opp på et spørsmål om hva som er viktig for oss i livene våre. De ubevisste, derimot, er det ikke like lett å få tak på.

Ubevisste verdier styrer dine handlinger og følelsesliv, men uten at du nødvendigvis er oppmerksom på det. De fører til automatiserte handlinger. Du gjør noe uten å egentlig vite hvorfor. Det bare «ligger i ryggmargen». De ubevisste verdiene våre kan ses på som del av vårt DNA. Vi arver dem fra vår familie og omgangskrets, eller kulturen vi er del av.

Selvom jeg bruker begrepet ubevisst, betyr ikke det at vi ikke kan identifisere disse verdiene. Det betyr bare at det krever litt mer arbeid å finne dem. Mer om det i senere innlegg.

Dine bevisste verdier er de du er klar over på et intellektuelt nivå. Det kan være verdier du har arvet, på samme måte som de ubevisste, eller verdier du har resonnert deg fram til at er viktig for deg. De kan være knyttet til en automatisk handling på samme måte som de ubevisste, enten du har de i ryggmargen fra barnsben av eller har klart å utvikle en ryggmargsrefleks gjennom bevisst trening. Men bevisste verdier kan også kreve at du bruker din viljestyrke for å leve etter dem.

For meg er det viktig å skille på bevisste og ubevisste verdier, fordi jeg tror at konfliktene vi føler i en valgsituasjon gjerne kommer når en bevisst verdi møter en ubevisst verdi. Dette synliggjør viktigheten av å identifisere både de bevisste og ubevisste verdiene dine, og å være ærlig når du gjør det. Du må identifisere både tilsynelatende positive verdiene og de mindre sympatiske verdiene dine. Det kan for eksempel hende det er viktig for deg å være inkluderende og ta vare på de rundt deg, men at selvhevdelse også er en av dine (ubevisste) verdier. Hvis du blir klar over den mindre positive verdien, kan du velge om du vil annerkjenne at den er del av deg, eller om du aktivt vil jobbe med at den skal bli mindre styrende i livet ditt.

Vi har alle en individuell miks av verdier, som kan hjelpe oss å ta beslutninger som er rett for oss i våre liv. Vi kommer ikke unna dem, de er alltid med oss. Enten vi er dem bevisst eller ikke. Som Elvis Presley skal ha sagt: «Verdier er som fingeravtrykk. Ingen har de samme, men du etterlater dem på alt du gjør.»

Values are like fingerprints. Nobody’s are the same, but you leave ‘em all over everything you do.

Elvis Presley

Dette var det første innlegget om verdier i en serie på fire innlegg.

Les også:

Illustrasjon fra Vecteezy, tilpasset av Balansereren.

Fotnoter

1 Scott, Jeffrey. Core Values List: Over 200 Personal Values to Discover What’s Most Important to You.

2 Your dictionary. Examples of core values.

3 Lerøy, Eva Løkeland. (2006). Du bestemmer! det handler om verdivalg. Gyldendal.

4 Wikipedia. Value (ethics).

5 Blackman, Andrew. (2018, 4. august). What Are Your Personal Values? How to Define & Live by Them. Envato Tuts+.

6 Roccas, Sonia, Sagiv, Lilach, Schwartz, Shalom H., & Knafo, Ariel. (2002). The big five personality factors and personal values. Personality and social psychology bulletin, 28(6), 789-801.

7 Hitlin, Steven. (2003). Values as the core of personal identity: Drawing links between two theories of self. Social psychology quarterly, 66(2), 118..

8 Schwartz, Shalom H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1).

9 Christophersen, Jan. (2012) Veivalg. Selvledelse i praksis. Schibsted.

Status august 2019

Ett av mine to overordnede mål for i år er å prioritere familietid. I august har familien tatt mer eller mindre all fokus, noe som har gått ut over det andre overordnede målet — å leve mest mulig balansert — og mine seks spesifikke delmål. Vi har nemlig arrangert navnefest for minsten! Det ble en veldig hyggelig affære, men greit at det er noen år til neste gang vi skal arrangere noe liknende😉

Sparing

Målet mitt for 2019 er å spare minst 19 % av den månedlige inntekten min, utenom nedbetaling av boliglån. Håpet er å få spart totalt 100 000 kroner i år. Jeg er som tidligere nevnt mindre ambisiøs enn tidligere år, siden jeg skal være hjemme i permisjon store deler av året og vil ha lavere inntekt enn normalt.

I august sparte jeg 20,3 % av inntekten min. Dette er jeg godt fornøyd med, med tanke på endel ekstrautgifter til navnefesten. Så langt i år har jeg spart 86 000 kroner, og er godt på vei til å nå 100 000 spart i 2019!

Den totale finansformuen min har hatt en sparsommelig vekst de siste par månedene, grunnet aksjemarkedets berg- og dalbaner. Jeg sover fortsatt rolig, siden andelen aksjer hos meg er lav. Per i dag har jeg 16,9 % av sparepengene mine i aksjemarkedet.

På ett eller annet tidspunkt må jeg sette meg ned og gjøre en vurdering av hvor mye penger jeg føler meg komfortabel med å ha investert i aksjemarkedet. Jeg vet ennå ikke hvor grensa går.

Jeg må også gjøre en grundigere vurdering av hvor jeg skal ha sparepengene mine. Jeg har lenge ønsket å plassere pengene mine mer etisk forsvarlig og bærekraftig. Det taler mot en større andel i fond, siden jeg med fondsinvestering har større oversikt over hva sparepengene mine brukes til, enn hvis de står i banken. Å investere i miljøfond er også ett av de mest effektive klimatiltakene man kan gjøre som privatperson.1

Jeg skrev i juni at jeg skulle flytte sparepengene mine fra Komplett bank innen utgangen av juli. Jeg hadde tre ulike banker jeg vurderte å flytte til. Dessverre har det gått så i ett at jeg ikke har kommet noe lengre på dette. Nå får jeg litt bedre tid framover, så før neste statusoppdatering bør jeg ha gjort noe på denne fronten!

Senke kravene

Et balansert liv er ikke et perfekt liv. Men det er lett å glemme at du ikke blir lykkeligere av å streve mot det fullkomne. Spesielt ved anledninger som navnefest og dåp kan det ta av! En vil at det skal være en minneverdig dag, og det er lett å tenke at alt må være plettfritt.

Jeg syntes det var utfordrende å finne det rette nivået å legge seg på med navnefesten vår. På den ene siden er det viktigste å samle familien. På den andre siden blir det hyggeligere hvis serveringen er god og omgivelsene fine.

Jeg brukte masse tid på å planlegge festen, selvom jeg senket kravene på mange områder. Pynten kunne vært penere og kakene flottere, talene proffere og sangene bedre. Men det var tydelig at gjestene koste seg, og det var det viktigste😊

Avslapping

Det har gått i ett denne måneden og minsten har sovet dårlig, så avslapping har det blitt lite av. Dette til tross for at jeg holder på å lese boka Hvile2 av Siw Aduvill, som på en inspirerende måte forteller om viktigheten av å roe ned.

Trening

Jeg har ikke klart å prioritere trening i august heller. Track recorden på trening begynner å bli veldig dårlig for 2019. Men det er aldri for sent å begynne. Jeg har faktisk planlagt å ta en økt i ettermiddag. Kanskje det blir starten på en ny trend?

Ny innsikt

Jeg har lest litt innimellom, men mindre enn jeg ønsker denne måneden. Bak mål på dette punktet.

Minimalisme

Jeg holder fortsatt på å rydde hjemme og kvitte meg med ting vi ikke trenger. Denne måneden har jeg fått solgt eller gitt bort åtte ting på Finn! Det merkes at det er litt mer orden hjemme, selvom det stadig kommer nye ting inn også.

Som visualiseringen øverst i innlegget viser, ble også august litt ubalansert. Men jeg synes det var fint å prioritere familie denne måneden😊

Fotnoter

1 Nordea har blant annet gjort en undersøkelse som viser at å flytte penger fra fossile til grønne fond kan være 27 ganger så effektivt som andre klimatiltak. Se: NRK. Mener grønne fond er 27 ganger mer effektive enn andre klimatiltak (Publisert 01.11.2018)

2 Aduvill, Siw. (2019). Hvile – alt vi vinner ved å la være. Tiden norsk forlag.