Månedlige arkiver: desember 2017

Status sparing desember 2017

Den siste oppdateringen for 2017 viser at jeg totalt har økt min egenkapital med 217 666 kroner dette året. Av dette har jeg som tidligere nevnt spart 200 100 kroner. Resten er endring i markedsverdien til fond og aksjer, samt renter på sparekonto. Jeg er godt fornøyd med innsatsen min, selvom avkastningen på sparepengene helst skulle vært høyere. Sånn går det når mesteparten av pengene står på «høyrentekonto».

Som del av mitt overordnede mål om å leve mer balansert vil jeg fra og med 2018 gi månedlig statusoppdateringer på mål innen følgende områder, i tillegg til sparing og målet å spare like mye som i 2017:

 • Trening: Mitt mål er å trene minst 8 ganger per måned.
 • Avslapping: Jeg skal sove minst 8 timer kvalitetssøvn hver natt, samt roe mer ned ellers i livet.
 • Egenverdi: Jeg skal bruke mer tid på noe som gir meg glede, men som ofte blir nedprioritert, nemlig å spille piano. Målet er å spille 5 av 7 dager per uke, dvs. 20 ganger per måned.
 • Lesing og læring: Målet er å lese så mye som mulig og minimum 2 bøker hver måned.
 • Minimalisme: Målet er å leve mer minimalistisk, og helt konkret skal jeg få mer orden hjemme ved å rydde en del av leiligheten hver måned. I tillegg vil jeg fortsette å være kritisk til nyanskaffelser.

Les også: Mål for 2018

Status sparing per desember (endring i markedsverdi fond og aksjer og kapitalisering av renter medberegnet):

MånedEndring egenkap (NOK)Akkumulert 2017 (NOK)
Januar12 29212 292
Februar 18 43630 728
Mars 11 77642 504
April-8 35434 150
Mai25 06959 219
Juni32 03191 250
Juli32 909124 159
August13 477137 636
September17 971155 607
Oktober20 365175 972
November11 356187 328
Desember30 338217 666

Sparemålet mitt for 2017

Mål for 2018

Selvom det overordnede ønsket mitt da jeg etablerte denne bloggen var å leve mer balansert, hadde jeg i 2017 kun satt meg eksplisitte mål for sparing. Når jeg ser tilbake, er det tydelig at andre områder i livet mitt har fått for lite fokus. Jeg har lært mer om hvordan leve mer balansert i teorien, men jeg har ikke kommet så mye nærmere i praksis.

Les også: 6 steg mot et mer balansert liv

Les også: Men lever jeg mer balansert, da?

For å fokusere mer på alle aspektene ved et balansert liv, har jeg bestemt meg for at jeg i 2018 skal sette meg mål på mer enn bare sparing. Målene er som følger:

1. Sparerate på 35 % per måned utenom låneavdrag

Sparemålet mitt er det samme som i fjor: Spare minst 14 000 kroner per måned i gjennomsnitt utenom nedbetaling av boliglån. Dette tilsvarer en sparerate på 35 % per måned utenom låneavdrag. Med nedbetaling av lån er målet å klare 51 % sparerate.

Det hårete målet for neste år blir å øke egenkapitalen med mer enn 200 000 kroner totalt (dvs. sparepenger + renter, utbytte og økning i markedsverdi for aksjer og fond). Dette klarte jeg i 2017.

Grunnen til at jeg ikke øker sparemålet for 2018, er at jeg i 2017 hadde et betalt oppdrag utenom den vanlige jobben jeg har. I tillegg jeg fikk igjen mye på skatten. Dette er penger jeg ikke kan regne med å få neste år.

2. Trene jevnlig

Trening er nødvendig for å få en fysisk helse som trengs for at jeg skal klare å gjøre det jeg må og det jeg vil i livet mitt. Dvs. for å takle hverdagens krav. Jeg har mer eller mindre alltid trent og liker det godt, men i 2017 har jeg av ulike grunner kommet ut av rutinen. I 2018 har jeg som mål å komme meg ut og trene minst 8 ganger per måned (2 ganger i uka). Av erfaring vet jeg at dette er overkommelig. Klarer jeg mer, er det et bonus.

3. Ta det roligere (avslapping)

Jeg skal ha som mål å sove minst 8 timer kvalitetssøvn hver natt, samt slappe mer av ellers. Spesielt i jobbsammenheng skal jeg bremse ned, fordi jeg kjenner at når det går i ett på jobb, har jeg lite energi igjen til å gjøre det jeg ønsker når jeg kommer hjem. Jeg har forsøkt å roe ned tempoet på jobb tidligere, men det har vist seg veldig vanskelig. Det siste året har vært spesielt utfordrende, fordi jeg har fått for mye å gjøre, og oppgavene jeg har fått har vært veldig krevende. Da jeg var sykemeldt tidligere i år, fikk jeg streng beskjed fra legen om at jeg bør unngå stress (selvom sykemeldingen ikke var stressrelatert). Å roe ned på jobb er derfor også viktig for helsa. Resten av livet mitt er allerede nokså stressfritt.

At det skjer ting på jobb har jeg alltid likt, så jeg snakker ikke om å sløve. Jeg snakker om en jobbhverdag hvor det er tid til å sette seg ned innimellom og tenke litt. Og ikke minst å slippe å måtte ta lunsjen i møter eller ved pulten, men ha anledning til å gå i kantina med kolleger for å spise. Jeg har sagt i fra på jobb før, men neste år må jeg være enda tydeligere ovenfor sjefen. Hvis det skulle vise seg at det ikke er mulig å få et roligere tempo i jobben jeg har nå, burde jeg nok vurdere en annen jobb.

4. Gjøre mer av det jeg vil, men ikke må (egenverdi)

Jeg har satt meg som mål at jeg skal bruke enda mer tid på noe jeg vil og som gir meg glede, nemlig å spille piano. Målet mitt er å spille 5 av 7 dager per uke, dvs. 20 ganger per måned. For at det skal telle, må jeg spille minst 10 minutter hver gang. Jeg har erfaring med at hvis jeg er trøtt og ikke har inspirasjon til å sette meg ned for å spille, klarer jeg alltids å overtale meg selv til 10 minutter. Og etter å ha spilt 10 minutter får jeg nesten alltid inspirasjon. 10 minutter blir da gjerne 30 minutter. Etterpå er jeg glad for at jeg satte meg ned selvom jeg egentlig ikke orket, for å spille er noe jeg liker godt.

Jeg vil også fokusere på å gjøre andre ting jeg vil, men ikke må. Men det må avveies mot mål nr 2., så det ikke blir et stressmoment.

5. Lese, lære og utvide mine horisonter

I 2018 skal jeg lese enda mer enn jeg har gjort i 2017. Målet er å lese så mye som mulig og minimum 2 bøker hver måned. Fokus vil være på sakprosa innen selvutvikling, psykologi, filosofi, økonomi og faget mitt. Men jeg vil også ha som mål at minst 1/4 av bøkene er skjønnlitteratur. Dvs. at jeg i hvert fall skal lese en roman annenhver måned i gjennomsnitt. Jeg vil lese skjønnlitteratur både fordi det er en glede jeg alltid har hatt, men som har fått lite oppmerksomhet i mitt voksne liv. Og fordi skjønnlitteratur kan utvide mine horisonter på en måte sakprosa ikke kan.

6. Leve mer minimalistisk

Minimalisme handler om å leve enklere, og en forutsetning for et minimalistisk liv er at en rydder opp i rot en har i livet sitt. Både fysiske ting, digitalt rot og mentalt rot. Jeg vil i første omgang fokusere på fysiske ting og rydde opp og få mer orden hjemme. Vi har kvittet oss med endel ting vi ikke trenger de siste årene, men vi har fortsatt mange ting som kunne fått et nytt liv hos andre eller burde vært på dynga. Og det vi har kan organiseres bedre.

Det konkrete målet mitt for 2018 er å rydde en del av leiligheten hver måned. Noen måneder vil vi kanskje ha klart å rydde et helt rom. Andre måneder er kanskje bare et skap. I tillegg til å rydde i det vi har, vil jeg (som de siste 2-3 årene) også være bevisst før jeg skaffer nye ting. Så ikke nytt rot kommer inn døra ubemerket.

Les også: Lev minimalistisk og lev mer

Hvorfor har jeg mål?

Forskning viser at det å jobbe mot mål ikke er udelt positivt. Målsettinger kan føre til et uheldig tunnelsyn som tar fokus bort fra det virkelig som er viktig.1 Resultatet kan til med bli katastrofalt, som da Ford på 60-tallet satte seg som mål å utvikle en bil som ikke skulle veie mer enn 2 000 pund og som skulle koste under 2 000 dollar. De endte opp med å lage en bil som kunne eksplodere. Selskapet valgte å ikke implementere en løsning som ville ha kostet 11 dollar mer per bil, selv om de hadde estimert at dette ville resulterer i 180 færre dødsfall.2 Dette ble en stor skandale for Ford.

Jeg er ikke typen som blir helt fokusert på ett mål og ikke enser det rundt meg. Jeg kan heller ikke se at det ene sparemålet mitt i 2017 har fått noen store uheldige konsekvenser på andre arenaer. Problemet har heller vært at mangel på mål har gjort at jeg har gitt andre områder som er viktige får for lite oppmerksomhet. For meg fungerer nemlig mål godt som en påminnelse. Likevel er det viktig å være klar over farene med målsettinger. Derfor vil jeg når jeg gjør opp månedlig status på hvert mål også reflektere på om jeg er på avveie i forhold til mitt overordnede mål — å leve mer balansert.

For oppdatering, les de månedlige statusrapportene.

Fotnoter

Ordóñez, L. D., Schweitzer, M. E., Galinsky, A. D., & Bazerman, M. H. (2009). Goals gone wild: The systematic side effects of overprescribing goal setting. The Academy of Management Perspectives, 23(1), 6-16. Tilgjengelig fra: http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/business/GoalsGoneWild2009.pdf

Leggett, C. (1999). The Ford pinto case: the valuation of life as it applies to the negligence-efficiency argument. Law and Valuation Papers. Tilgjengelig fra: https://users.wfu.edu/palmitar/Law&Valuation/Papers/1999/Leggett-pinto.html

Men lever jeg mer balansert, da?

I forrige innlegg delte jeg noen tanker jeg har fått i løpet av 2017 om hvordan leve balansert. I dette innlegget skal jeg ta et kritisk tilbakeblikk på mitt levesett i året som har gått. Har jeg tatt den nye lærdommen min ut i praksis? Lever jeg mer balansert enn jeg gjorde før?

Stegene jeg definerte for å leve mer balansert var:

  1. Anerkjenn at et balansert liv er ikke «et perfekt liv»
  2. Bruk mer tid på det du vil, og mindre på det du «må»
  3. Kutt i hverdagens krav og ta vare på helsa
  4. Ta deg tid til å koble av
  5. Se ditt liv som del av et større bilde
  6. Søk økonomisk uavhengighet

Les også: 6 steg mot et mer balansert liv

First things first: Jeg er bevisst at et balansert liv ikke er et perfekt liv, og jeg prøver absolutt ikke å være perfekt på alle fronter. Men jeg har likevel ikke klart å løsrive meg helt fra omgivelsenes forventninger, og jeg mangler den indre roen som trengs for å være trygg i mitt uperfekte liv. Jeg føler rett og slett litt på skammen over å være ufullkommen, som Per-Einar Binder beskriver. For eksempel knyttet valg av bolig. Det er rart, for det er jo et bevisst valg at vi ennå ikke har gjort som de fleste andre på vår alder og gått et steg opp boligmessig — med tilhørende skyhøyt boliglån. Likevel kommer følelsen av at vi burde gjort som alle andre og oppgradert for lengst. Et mål for neste år bør dermed være å føle mer trygghet i mine valg.

På hjemmefronten er det mye jeg «må», som jeg ikke gjør (punkt 2). Vi har det for eksempel ikke strøkent til enhver tid, soverommet kunne trengt et malingsstrøk uten at det bekymrer meg og vi baker sjeldnere hjemmelaget brød enn vi gjorde før.

Punkt 2 henger på mange måter sammen med punkt 3 og 4. Jeg må dessverre erkjenne at den fysiske helsa mi ikke har vært på topp i 2017. Jeg har til og med for første gang i livet vært sykemeldt! Å kutte i hverdagens krav og å koble av har derfor vært nødvendigheter og noe jeg må. Men det har ikke alltid vært like lett. Skillet mellom må og vil er nemlig ikke alltid helt tydelig. For eksempel i jobbsammenheng. Jeg blir motivert av å gjøre en jobb av god kvalitet, og stiller derfor høye krav til meg selv. Å ikke gjøre alt jeg ønsker og føler jeg bør går på motivasjonen løs. Jeg ønsker derfor ikke å senke ambisjonene for mye på jobb. Men siden jeg i det siste har blitt allokert litt for mange oppgaver, har det gått utover kreftene og helsa. Dermed blir det mindre energi igjen til å gjøre det jeg vil på privaten. Som å trene, spille, lese og være med familien og venner. Neste år håper jeg at jeg klarer å prioritere tøffere. Som et minimum må jeg prioritere trening høyere, for det er viktig for å bedre helsa og få energi til mer av det andre jeg vil.

Å se livet som del av et større bilde (punkt 5) handler om bærekraft og å bidra til at verden ikke skal gå helt utforbakke. Jeg har i flere år prøvd å gjøre mitt på dette området, og 2017 var mer eller mindre som andre år. Vi tok en utenlandsferie med flyreise for første gang på flere år, noe som bidrar negativt til CO2-fotavtrykket mitt. Men vi har fortsatt ikke bil, spiser minimalt med kjøtt og shopper forholdsvis lite forbruksvarer.

I investeringene mine har jeg dog ikke fokusert like mye på bærekraft. Jeg sparer månedlig i KLP Aksjeverden indeks og KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II. Jeg har vurdert å spare i Storebrand Global ESG Plus isteden, som er et fossilfritt og indeksnært globalt aksjefond, men jeg har ennå ikke bestemt meg.

I tillegg har jeg mesteparten av sparepengene mine hos en forbrukslånbank, som tjener penger på andres økonomiske uføre. Denne plasseringen av sparepengene scorer nok ikke særlig høyt på sosial bærekraft. Jeg har likevel konkludert at det er greit, fordi en personlig boikott av disse bankene vil ha liten effekt. Men det kan hende jeg bestemmer meg for å flytte pengene igjen av moralske grunner.

Det økonomiske steget mot et mer balansert liv (punkt 6) er det jeg har gitt mest oppmerksomhet i året som har gått. Jeg har fokusert på å spare mye hver måned, etter prinsippet «betal deg selv først» og «ute av syne, ute av sinn». Dagen etter lønning har en stor del av lønna blitt automatisk overført til fond og sparekonto i en annen bank. Saldoen på brukskontoen har blitt lav, og jeg har ikke har følt jeg har så mye å rutte med og sløst mindre.

Totalt har jeg spart 200 100 kroner av nettolønna mi i 2017. Målet mitt var å spare minst 168 000, helst 200 000. Med renter og avkastning, som jeg vil ta en status på ved årsskiftet, bidrar dette veldig bra til målet om å bli mer økonomisk uavhengig. I tillegg har jeg betalt over 80 000 kroner i avdrag på boliglånet. Dette gir meg en total sparerate på 49 %. Jeg kunne nok spart enda litt mer. Hvis jeg blir i min nåværende jobb og vi ikke gjør noen større endringer i bosituasjonen, bør jeg klare en sparerate på over 50 % neste år. Men siden jeg gjør det såpass dårlig på mange av de andre stegene mot et balansert liv, kan det hende at jeg bestemmer meg for å endre livet mer drastisk. Det kan påvirke spareevnen. Kanskje velger jeg å bytte til en roligere jobb med mindre stress og færre krav. En slik jobb vil potensielt også ha lavere lønn.

Alt i alt vil jeg konkludere at jeg ikke har levd nevneverdig mer balansert i 2017 enn jeg har gjort tidligere. Men jeg har fått et mer bevisst forhold til hva det vil si å leve balansert og blitt mer økonomisk uavhengig. Dermed har jeg fått et bedre utgangspunkt for å gå i en mer balansert retning framover.

6 steg mot et mer balansert liv

Jeg startet denne bloggen i april med intensjon å lære hvordan leve mer balansertI mange år hadde jeg følt at jeg levde litt skjevt. Jeg brukte mesteparten av tida mi og energien min til jobb, og selvom jeg trivdes med karrierevalget mitt, begynte jeg å føle at det tæret på. «Er det dette livet skal handle om?» hadde jeg tenkt noen år. Jeg hadde fått barn, begynte å savne mine gamle hobbyer og følte på at jeg så venner og familie altfor sjeldent. Konklusjonen min var nei. Livet har flere aspekter, og skal en bli tilfreds med tilværelsen, må disse balanseres bedre på ett eller annet vis. Nå nærmer 2017 seg slutten og det er på tide å se tilbake og reflektere på hva jeg så langt har lært om hva det balanserte livet betyr for meg. Jeg har oppsummert dette i 6 steg mot et mer balansert liv.

1. Anerkjenn at et balansert liv er ikke «et perfekt liv»

I boka Mens du hviler skriver Thomas Sjödin: «Det er få ting jeg har så lite til overs for når det gjelder liv og livsstil som uttrykket ‘balanse’. Det høres for meg ut som en forskjønnende omskrivning for ‘et perfekt liv’. Og hvem vil vel ha det?»1

Jeg ser annerledes på det enn Sjödin. Jeg tenker nettopp på et balansert liv som et ufullkomment livFordi å leve ufullkomment gir deg frihet til å balansere livet med tanke på hva som er viktig for deg.2 Et balansert liv for meg handler dermed ikke om å skape perfekt likevekt mellom alle livets aspekter.

Vi kan se til kunsten og estetikken for inspirasjon. Det er ikke nødvendigvis det som er symmetrisk og i visuell likevekt som er mest interessant å se på. «En asymmetrisk komposisjon er en friere og mer intuitiv ordning av elementene i bildet. Elementene er indirekte avbalansert, samtidig som balanse opprettholdes. En slik komposisjon er mer krevende å arbeide med, men kan gi mer variasjon og spenning i bildet.»3 Med andre ord, et usymmetrisk eller uperfekt liv som samtidig er avbalansert er det jeg tror er mest givende, og dermed del av et balansert liv for meg. 

2. Bruk mer tid på det du vil, og mindre på det du «må»

Det er lett å føle at det er mye en må i livet. Men hvis du virkelig tenker etter, er det lite du til syvende og sist er nødt til å gjøre. Du føler at du må fordi det er del av kulturen vår og mer eller mindre forventet, eller fordi du ikke er klar for å ta konsekvensene ved å velge det bort. Denne «måingen» fører til mange unødvendige krav i livene våre.

En konsekvens av at et balansert liv er et ufullkomment liv, er at du ikke trenger å gjøre alt du «må». Og at du ikke alltid trenger å yte fullt eller være best. Hvis du går for perfeksjonisme i alt du gjør risikerer du, som forskningen viser, å bli utbrent.4 

Når du velger å bruke mindre tid på det du føler at du må, har du mer tid igjen til det du vil. Kanskje liker du å lese fantacy-bøker? Får du glede av å spille et instrument, uten noen som helst ambisjoner om å opptre? Liker du å se på sport eller matlagingsprogrammer på tv? Legge puslespill med barna? Eller gå i svømmehallen eller på aerobic? Et balansert liv bør ha rom for det som ikke nødvendigvis er fornuftig eller gir status. Men som gir egenverdi og glede.

3. Kutt i hverdagens krav og ta vare på helsa

Å ivareta helsa er naturligvis en viktig bestanddel av et balansert liv. Dårlig helse kan ta alle dine krefter og gjøre det vanskelig å gi livets andre aspekter oppmerksomhet. Men hva er egentlig helse? I min forståelse av et balansert liv, er helse evnen til å takle hverdagens krav.

Med denne definisjonen har du flere veier til god helse. Det handler naturligvis om å ta vare på din fysiologiske helse ved å spise sunt, trene og unngå dårlige vaner som er direkte skadelig for kroppen. En god fysiologisk helse gjør deg bedre rustet til å takle hverdagens krav.

Men god helse handler også om å finne et god tilpasning mellom kroppen din og kravene du har i livet ditt. Krav som du på mange fronter kan styre selv, for eksempel ved hvor mye lån du velger å ta opp og som du må jobbe for å betale ned. Og hvor mange eiendeler du anskaffer, som vil kreve tid og ressurser å ta vare på. Dermed kan du også bedre helsa di ved å kutte i hverdagens krav.

4. Ta deg tid til å koble av

I dagens samfunn er det vanskelig å finne stillheten. Vi er stort sett alltid koblet på, og det er nesten alltid noe som skjer rundt oss. Å sette av tid til å koble av er viktig for å skape et balansert liv. Sjödin, som kritiserte streven etter balanse, skriver også: «Jeg trives i ubalansen, der det beveger seg og ting skjer, men jeg har begynt å ane at det skjer minst like mye når man gjør ingenting.»1 Han bruker resten av boka på å skrive om viktigheten av å alternere mellom å være av og å være på for å få et godt liv. Tid til å koble av er etter min mening viktig i et balansert liv.

5. Se ditt liv som del av et større bilde

Et balansert liv handler ikke bare om individet. Det handler også om å se livet sitt i en større sammenheng. Jeg mener ikke dette religiøst. Det jeg har i tankene er å bidra til at verden går i en mer bærekraftig retning.

De store tingene i verden er i stor grad utenfor vår innflytelse og det er lett å bli motløs. Men som enkeltpersoner kan vi fortsatt påvirke mye gjennom våre individuelle valg. Som hvordan vi transporterer oss fra A til B, hvor vi drar på ferie og hva og hvor mye vi velger å kjøpe av forbruksvarer. Jeg har ikke dykket så dypt i denne problemstillingen i året som gikk, men var innom noen relevante tema. Som å ikke gå bananas under salget og å unngå matsvinn. Jeg laget også en veileder som hjelper deg å vurdere om en matvare uten datomerking eller som har gått over «best før»-dato kan spises.

6. Søk økonomisk uavhengighet

God økonomi er en viktig forutsetning for et balansert liv. Med god økonomi mener jeg ikke nødvendigvis å ha en millionlønn eller fancy hus, flotte biler og mange eiendeler. Jeg mener en økonomi hvor du har økonomisk frihet til å ikke være bundet til den situasjonen du er i nå.

Jeg har skrevet endel om mitt spareprosjekt på denne bloggen. Jeg sparer ikke til noe konkret, men prøver å spare opp mest mulig penger slik at jeg kan få mer frihet til å balansere livet som jeg ønsker. Slik at det å gå på jobb føles som et aktivt valg og noe jeg kan velge bort, hvis det ikke lenger gir meg nok eller det tar for mye krefter fra andre aspekter ved livet.

Økonomisk uavhengighet er et kontinuum. Du kan være mer eller mindre økonomisk uavhengig. Mange er lite økonomisk uavhengige i dag fordi det har blitt en selvfølge å ta opp skyhøye lån. Dette trenger ikke være noe problem så lenge en har god helse, beholder jobben, renta forblir lav og en er fornøyd med tilværelsen sånn som den er. Men en slik situasjon gir etter min mening lite fleksibilitet, som er en viktig virkemiddel hvis en ønsker et balansert liv.

Minimalisme — en grunnpilar i et balansert liv

Flere av de 6 punktene for et balansert liv tilsier at det å leve minimalistisk er en naturlig del av et balansert liv. Minimalisme er en livsfilosofi som handler om å leve enklere. Det handler om at «less is more» og at du gjennom å eie og konsumere mindre, vil få et rikere liv. Med færre ting i livet ditt får du mindre utgifter, du får mindre du «må» bruke tid på, du bidrar til lavere klimagassutslipp og du får totalt færre krav, noe som gjør livet mer håndterbart. Du kommer rett og slett litt nærmere et balansert liv.

Les også: Lev minimalistisk og lev mer

Les også: Men lever jeg mer balansert, da?

Fotnoter

Sjödin, Tomas. (2014). Mens du hviler. Vårt Land Forlag.

Binder, Per-Einar. (2016). Ikke vær så slem mot deg selv – en veiviser i det ufullkomne livet. Oslo: J. M. Stenersens forlag.

Visuelle virkemidler. Symmetri – asymmetri.

Forskning.no (2015). Perfeksjonister blir lettere utbrent.

Status sparing november 2017

Det nærmer seg jul, og med det kommer det alltid noen ekstra utgifter. Dermed ble sparebeløpet litt lavere i november. Kun 9 500 kroner spart, mot målet om å spare 14 000 hver måned. Med kapitaliserte renter og økning i markedsverdi aksjer og fond, økte jeg dermed egenkapitalen min med 11 356 kroner denne måneden. Likevel ligger jeg godt an i forhold til målet om å øke egenkapitalen med minst 168 000 og helst 200 000 i løpet av 2017. Jeg mangler kun 13 000 så har jeg spart 200 000. Det skal jeg klare i desember.

Status sparing per november (endring i markedsverdi fond og aksjer og kapitalisering av renter medberegnet):

MånedEndring egenkap (NOK)Akkumulert 2017 (NOK)
Januar12 29212 292
Februar 18 43630 728
Mars 11 77642 504
April-8 35434 150
Mai25 06959 219
Juni32 03191 250
Juli32 909124 159
August13 477137 636
September17 971155 607
Oktober20 365175 972
November11 356187 328

Sparemålet mitt for 2017