Stikkordarkiv: kaffe

Det store kaffespørsmålet

Et spørsmål som stadig dukker opp når personlig økonomi diskuteres er «det store kaffespørsmålet». Forbrukerøkonomer hevder ofte at du må kutte ned på kaffen du kjøper ute for å klare å spare, mens flere økonomibloggere hevder at det er de store tingene som teller, som bolig og bil. «Kos deg med kaffen din,» er budskapet til både Finansnerden og FormuebyggingJeg er i og for seg enig i begge argumenter. Det har lite for seg å fokusere på å kutte ned på ta-med-kaffe hvis du har store lån og en svindyr bil. Samtidig er det jo mye sannhet i ordtaket «mange bekker små…» Hvis du kjøper 5 ta-med-kaffer i uka til 40 kroner stykket, blir kostnaden over 10 000 kroner per år.

Uansett hva du måtte mene om økonomien i kaffevanene dine, har jeg erfart et minst like viktig argument for å kutte ned på kaffedrikkingen: Nemlig at hvis jeg unner meg fancy ta-med-kaffe sjeldnere, blir det mer stas!

Jeg har derfor en slags leveregel om at jeg kjøper maks én fancy-kaffe i uka. Når jeg først kjøper en kaffe på farta, for eksempel en torsdag morgen på vei jobb, koser jeg meg ekstra med den. Det gjør at jeg får et litt rikere liv enn hvis jeg hadde kjøpt den samme kaffen hver dag.

Selvpålagt smalhans gjør kaffekoppen mer kjærkommen

Men hvorfor er det sånn? En forklaring kan være at hvis du kjøper kaffen hver dag, blir det en vane og noe du tar for gitt. Det blir også gjerne noe du gjør på automatikk, uten å tenke etter om du virkelig har lyst på kaffe. Forskning bekrefter at folk setter mindre pris på opplevelser som gjentas ofte.1 Ved gjentakelser opplever vi en metning og det vi tidligere hadde verdsatt, mister sin status. Vi nyter opplevelsen mindre. Vi mister litt hverdagslykke.

Min strategi for å motstå en slik metning er altså selvpålagt knapphet. Temaet ressursknapphet er en gjenganger i økonomisk teori. Klassiske økonomer som Adam Smith beskriver tilbud og etterspørsel som avgjørende for markedsprisen til en vare. Knapphet vil da øke prisen på en vare og redusere etterspørselen, men vil ikke påvirke hvor ettertraktet varen er.

I nyere adferdspsykologisk teori, derimot, er det blitt foreslått at begrensede varer også blir mer attraktive.2 Forskningen hevder at årsaken til at en ønsker seg en sjelden vare er den antatte kostnaden den har. Det kan godt hende. Men i tilfellet med kaffen, tror jeg heller at årsaken til attraktiviteten er knyttet til den sjeldne opplevelsen jeg ikke er mettet på. En fin opplevelse jeg kan gå og glede meg til.

Kaffeknapphet gir deg altså litt luksus i hverdagen og kan bidra til mer hverdagslykke. At det monner økonomisk å spare kaffepengene, kan ses på som en ekstra bonus!

Fotnoter

1 Redden, Joseph P. (2008). Reducing satiation: The role of categorization level. Journal of Consumer Research, 34(5), 624-634.

2 Lynn, Michael. (1992). Scarcity’s enhancement of desirability: The role of naive economic theories. Basic and Applied Social Psychology, 13(1), 67-78.