Hvordan finne verdiene dine?

Jeg har skrevet om hva verdier er og hvorfor det er viktig å bry seg om verdiene sine. Men kan du si hva dine ti viktigste verdier er på strak arm? Det som får deg til å føle deg konge, hvis du følger, og som du gir deg en klump i magen, hvis du går på tvers av? De fleste av oss kan ikke det. Å være klar over og akseptere hva en faktisk verdsetter, er nemlig ikke så enkelt. Det krever innsats.

Men hvis du er villig til å gjøre det som trengs for å finne verdiene dine, får du mye igjen for det. Det gir deg en hjelp til å styre livet i en retning som gir økt mening og tilfredshet.

I dette tredje innlegget i en serie om verdier skal jeg diskutere hvordan du kan gå fram for å finne dine verdier.

Gode verdier

En verdi i seg selv er ikke god eller dårlig. For hva du mener er godt, kommer jo an på dine verdier. Men en definisjon av en personlig verdi kan være mer eller mindre god, med tanke på om den er mer eller mindre representativ og anvendelig for deg. Før vi diskuterer hvordan du kan finne dine verdier, skal jeg derfor gå litt inn på hva som er en godt definert verdi.

Jeg forstår personlige verdier som en intern referanse for hva som er viktig og riktig for oss. De fleste av oss har ikke et bevisst forhold til våre personlige verdier. Men verdier i jobbsammenheng har mange av oss vært borte i. Bedriftsverdier skal fungere som en felles ledetråd for medarbeiderne i en bedrift, mens våre personlige verdier er vår individuelle ledetråd i livet. Vår erfaring med bedriftsverdier kan derfor brukes for å få innsikt i hvordan best formulere verdier på det private plan.

Bård Tufte Johansen ble for en stund siden spurt på Nytt på nytt om hva NRKs kjerneverdier er. Svaret hans var at «kjerneverdiene er noe du ikke husker». Det stemmer sikkert at mange medarbeidere ikke husker verdiene til bedriften de jobber for. Men verdier du ikke husker, er vanskelig å bruke aktivt. Et første krav til anvendelige verdier, må derfor være at de er mulig å huske.

Om du faktisk skulle huske verdiene til bedriften du jobber i, er det ikke sikkert at de gir deg mening. Det kan være fordi de blir for vage, for lite knyttet til det du faktisk gjør i jobben din eller for generiske.

Verdiene til Posten Norge er for eksempel «tar ansvar», «spiller på lag» og «vil mer». Hva betyr disse verdiene for en bedrift som driver med post- og pakketjenester? Hva har det å si for hvordan hun som jobber på terminalen sorterer post? Eller hvordan postbudet leverer ut post?

Jeg kjenner ikke til hvordan Posten bruker verdiene internt. Men etter å ha jobbet forskjellige steder med ulike verdier, er min erfaring at verdier fungerer best hvis de er mer eksplisitte, mer konkrete og tydeligere enn disse tilsynelatende er.

En annen utfordring med bedriftsverdier er at de kan bli lite troverdige. Et større norsk konsern har for eksempel verdiene «omtanke», «mot» og «samarbeid». Omtanke utdyper de som følger: «Vi opptrer med respekt for mennesker og miljø og setter alltid sikkerhet i sentrum.»

Det samme konsernet har blitt kritisert for å ta snarveier som har ført til alvorlig forurensing i fattige lokalsamfunn på andre siden av jorda. Det gir verdiene lite kredibilitet. Er det kanskje heller den uutalte verdien å tjene mest mulig penger for aksjonærene, som er førende for bedriftens handlinger? For at verdier skal være anvendelige, må de være troverdige ved å være ærlige og representative for bedriftens faktiske handlinger.

Basert på dette, kan vi konkludere at godt definerte verdier bør tilfredsstille følgende kriterier:

 • Verdiene er ærlige og representative
 • Verdiene er eksplisitte og konkrete
 • Formuleringen av verdiene er tydelig og forståelig
 • Det er lett å huske verdiene

En 2-stegs prosess for å komme opp med dine verdier

Det finnes ulike «oppskrifter» på hvordan du kan gå fram for å finne dine verdier. Noen sier at du bare skal lage en liste over hva som er viktigst for deg, fra toppen av hodet. Andre foreslår å ta utgangspunkt i en eksiterende oversikt over verdier, vurdere verdiene og velge ut de som er viktigst for deg.

Hvis du bruker slike metoder, er det etter min mening en fare for at du ender opp med verdier som ikke tilfredsstiller kravene over. Det er lett å bare velge de som høres fine ut, uten at de nødvendigvis er knyttet til det som egentlig er viktig og riktig for deg, og som påvirker dine handlinger og følelser.

Og selvom du skulle finne noen verdier som virkelig er riktig for deg, tror jeg det kan være vanskelig å finne dine ubevisste verdier ved slike metoder. Verdier som styrer dine handlinger og ditt følelsesliv uten at du er oppmerksom på dem. Det kan derfor være lurt å bruke en metode som inviterer til mer refleksjon.

Er dine personlige verdier noe du oppdager, avslører, blir kjent med, fastsetter eller skaper? Jeg har sett alle disse begrepene bli brukt. Etter min mening handler det å definere personlige verdier om alt dette.

Noen verdier har vært førende for dine handlinger og følelsesliv så langt i livet. Disse må du oppdage, avsløre og bli kjent med.

Andre verdier ønsker du at skal forme framtida di. Disse må du fastsette eller skape. For å fange begge disse aspektene ved å definere dine verdier, foreslår jeg en 2-stegs prosess for å komme opp med dine verdier.

Steg 1. Tenk på en gang…

Det første steget går ut på å ta utgangspunkt i situasjoner og handlinger tilbake i tid som har skapt en følelsesmessig respons du kan huske, og videre analysere hvilke verdier som lå til grunn for disse følelsene.1

Først kan du tenke på gode minner. Deretter tenker du tilbake på hendelser som ga deg en dårlig magefølelse. Velg deg minst 3-5 representative situasjoner av hver type, og besvar spørsmålene nedenfor for deg selv.

Tenk på en gang du opplevde noe som føltes bra…

 1. Hva skjedde, kort fortalt?
 2. Hva gjorde du eller andre som var bra?
 3. Hva følte du?
 4. Hvorfor ga hendelsen deg en god følelse?
 5. Hvilke verdier lå til grunn for de gode følelsene?

Tenk på en gang du opplevde noe som føltes dårlig…

 1. Hva skjedde, kort fortalt?
 2. Hva gjorde du eller andre som var dårlig?
 3. Hva følte du?
 4. Hvorfor ga hendelsen deg en dårlig følelse?
 5. Hvilke verdier som ikke ble innfridd lå til grunn for de vonde følelsene?

For å finne hvilke verdier som ligger til grunn for følelsene, kan lister over typiske verdier være en hjelp. Men først etter at du har reflektert over spørsmål 1 til 4! Jeg har laget en liste med ekspempler på 100 personlige verdier du kan bruke.2

Det finnes også andre metoder for å finne dine verdier basert på hendelser i livet ditt. Verdier kan ses på som «hvorfor» bak det vi gjør.3 En tilnærming kan dermed være å stille deg spørsmålet «hvorfor» til noe du har gjort. Inspirert av lean-teknikken 5 whys,4 kan du gjerne stille spørsmålet flere ganger for å finne «rotårsaken» til handlingen. På den måten kan du skrelle av lag for lag og komme til kjernen av det som er viktig for deg — dine kjerneverdier.

Steg 2. Tenk på en person…

Det første steget går ut på å finne verdier som allerede har styrt dine handlinger og følelser. Som et supplement til dette, kan det være nyttig å identifisere verdier du ønsker at skal få en viktigere rolle i livet ditt. En måte å identifisere disse på, kan være å se til andre mennesker.5

Det andre steget går derfor ut på å tenke på personer som du ser opp til, som har betydd mye for deg eller du på andre måter verdsetter. Det trenger ikke være noen du kjenner, men kan også være en kjent personlighet eller til og med en fiktiv rollefigur. Om personen lever i dag eller har gått bort, spiller heller ingen rolle.

Når du har denne personen i tankene, still deg følgende spørsmål:

 • Hva er det med denne personen som du liker så godt? Er det noe personen gjør, eller måten personen gjør det på? Noe personen har oppnådd?
 • Hvilke egenskaper har personen, som du verdsetter?
 • Hvilke av disse egenskapene skulle du gjerne hatt selv og blitt husket for?

Gjør dette for 3-5 personer. Reflekter rundt svarene dine på spørsmålene, og kom opp med hvilke verdier som ligger til grunn for det du svarte. Verdier kan ofte formuleres som egenskaper, så det bør være enkelt. Også her kan det være nyttig å bruke en liste over typiske verdier som en hjelp.

Basert på Tenk på en gang og Tenk på en person har du kommet opp med en rekke verdier. Hvis lista over verdiene dine har blitt lang, kan du vurdere å redusere antallet. Det kan nemlig bli vanskelig å bruke verdiene aktivt, hvis du har veldig mange av dem.

Noen hevder at vi alle har 5-7 kjerneverdier som identifiserer hvem vi er i bunn og grunn.6 Det kan kanskje være en pekepinn på hva som er et passelig antall? Hvis du har flere enn dette, kan du sortere verdiene, kombinere de som er relaterte og gi dem en ny benevnelse som er dekkende for de du slo sammen.

Sist jeg gjorde denne øvelsen kom jeg først opp med en long-list med femti verdier. Disse jobbet jeg videre med, og valgte til slutt ni verdier som jeg tok med meg. Jeg valgte disse basert på hvilke som hadde vært gjengangere i flere av hendelsene jeg hadde analysert, og som også var framtredende i personene jeg verdsetter. Jeg vektla de som representerer den jeg ønsker å være framover, ikke bare hvem jeg er i dag.

Hvis du vil stoppe her, er det greit. Prosessen med å reflektere rundt hva du verdsetter er nyttig i seg selv. Du har blitt mer bevisst hva som er viktig og riktig for deg. Men hvis du tar deg tid til å rafinere verdiene videre, kan du få enda mer ut av tida du har lagt ned så langt.

Formuler verdiene

Når du jobbet med å finne verdiene dine, tenkte du kanskje ikke så mye på hvordan du formulerte dem. Innholdet var trolig hovedfokus.

En verdi kan enten formuleres som et ønsket resultat, eller måten du når resultatet. Et eksempel på det første er økonomisk trygghet, annerkjennelse eller god helse. Et eksempel på det andre er måtehold, opptre ærlig eller å leve sunt.

Det er ingen «riktig» eller «feil» måte å formulere verdiene på. Det som betyr noe, er at de er meningsfulle for deg. Men uansett hvordan du formulerer verdiene, kan det være lurt å skrive en liten beskrivelse av hver verdi. Det hjelper deg å være tydelig for deg selv på hva du mener.

For å sikre at verdiene du kommer opp med blir mest mulig anvendbare, gjør gjerne en avsjekk mot kriteriene for gode verdier nevnt over når du formulerer dem.

Verdiene er definert. Hva nå?

Hvordan du bruker verdiene videre er opp til deg. For min del, har jeg gjort en vurdering av hvilke verdier jeg har «i ryggmargen» og hvilke som vil kreve mer viljestyrke å leve etter. De som krever viljestyrke er viktigere for meg å være oppmerksom på.

Noen foreslår at du lager en liste over de viktigste verdiene dine og henger opp på veggen eller legger inn som skjermsparer på pc-en, som en påminnelse. Det skal være en hjelp til å alltid leve i henhold til det som er riktig og viktig for deg.

Du kan også du jobbe videre med selvutvikling basert på verdiene du har definert. Det kan for eksempel være innsiktsfullt å bruke verdiene til å reflektere rundt spørsmål som

 • Lever jeg det livet jeg ønsker, som er givende for meg?
 • Investerer jeg nok tid og energi i det som er viktigst for meg?
 • Bruker jeg mye tid eller ressurser på det som egentlig ikke betyr noe for meg?
 • Tar jeg beslutninger i henhold til verdiene mine? Både på kort og lang sikt?

Det kan også være nyttig å reflektere over den relative prioriteten mellom verdiene. Nettstedet Finn dine verdier har en slags quiz for å definere verdiene dine, som inkluderer en god teknikk for å prioritering av verdien. (Teknikken for å finne verdiene, derimot, er av typen «velg verdier fra en liste» og ikke anbefalt av meg).

Du starter prioriteringen med 15-20 verdier som er viktige for deg, og blir bedt om velge bort de 5-10 av disse som betyr minst for deg. Verdiene du sitter igjen med rangerer du så ved å gi hver verdi en poengsum fra 1 til 10, basert på hvor viktig den er for deg. Poengene viser den relative vektingen mellom verdiene dine.

Lista over verdier kan videre brukes til aktive endringer i livet. Siste steget i quizen til Finn dine verdier er for eksempel å beskrive hva du må gjøre for å leve i tråd med verdiene du har gitt mest poeng. Resultatet blir en aksjonsliste, som du kan velge å få tilsendt på mail.

Du kan også bruke verdiene til å komme opp med konkrete tommelfingerregler som hjelper deg å ta raske beslutninger, eller lage deg to do- og to don’t-lister. Som jeg diskuterer i innlegget om hvorfor en bør bry seg om sine verdier.

Når du jobber med dine personlige verdier, er det naturlig også å reflektere over din «purpose of life» — din grunn til å leve. Enten du tror vi mennesker har kommet til verden for en forhåndsbestemt grunn, eller du (som jeg) tenker at du må finne mening i livet selv, kan verdiene være et godt utgangspunkt for å definere ditt formål med livet her på jorda.

Våre grunnverdier har vist seg å være nokså stabile over tid, men de er ikke konstante eller statiske. De blir påvirket av våre erfaringer, omgivelser og menneskene vi omgås. Mange, og meg inkludert, har for eksempel opplevd at verdiene endres når en får barn. Det er ikke lenger like avgjørende å klatre karrierestigen på jobb. Å bruke tid sammen med familien blir for mange viktigere.

Å finne dine verdier er dermed ikke noe du kan gjøre én gang, og så er du ferdig med det. Istedet bør du tenke gjennom verdiene dine med jevne mellomrom, for å være sikker på at de blir en god rettessnor for deg å styre livet etter.

Dette var det tredje innlegget om verdier i en serie på fire innlegg. Neste gang skal jeg diskutere sammenhengen mellom verdier og å leve et balansert liv.

Les også:

Illustrasjonen er laget av Balansereren med elementer fra Free Gear Wheels Vector, Free Clock Parts Vector og Bike Sprocket Vector Silhouettes av Vecteezy.

Fotnoter

1 Denne tilnærmingen er basert på hvordan vi definerte bedriftsverdier i et lite selskap jeg jobbet i for noen år siden. Da skulle vi ta utgangspunkt i opplevelser vi ansatte hadde, og komme opp med selskapets aggregerte verdier basert på det. Men den gang brukte vi kun positive opplevelser. Jeg mener det er vel så nyttig å reflektere over negative opplevelser, fordi en hendelse kan oppleves som negativ hvis den går på tvers av våre verdier. I etterkant har jeg sett at det er andre som bruker tilsvarende metoder for å identifisere personlige verdier, som for eksempel coachen Scott Jeffrey.

2 Lista er laget med inspirasjon fra andre lister over verdier, bl.a fra boka Veivalg av Jan Christophersen, Your Dictionary sin Examples of Core Values, coachen Scott Jeffrey sin liste over 200 personlige verdier og How to Discover Your Core Values List (and Use Them to Make Better Decisions) av Taylor Pearson.

3 Reid-Maynard, Cerena. (2018, 8. oktober). How Discovering Your Core Values Could Prevent DiscontentPsych Central.

4 Wikipedia. Five whys.

5 Denne måten å finne dine verdier på er en av flere nevnt av psykologen Jan Christophersen i boka Veivalg. Å se til positive forbilder er også en av metodene for selvutvikling som brukes i romanen Ditt andre liv begynner når du forstår at du bare har ett av Raphaëlle Giordano. Claude, «rutinologen» (en slags coach) til hovedpersonen Camille, ber Camille om å identifisere noen kjente personer som hun kan se til som «mentorer». «Hvilke mennesker beundrer du mest?» spør han henne. «Hva er fortrinnene deres? Hvordan har de oppnådd suksess? Studer livet deres, les biografien om dem.» Deretter blir hun bedt om å bruke forbildenes holdninger, gode vaner og filosofi som inspirasjon til å lykkes selv.

6 Loehr, Anne. (2018, 5. juni). How to Live With Purpose, Identify Your Values and Improve Your Leadership.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *