Om Balansere

Balansere er en blogg som omhandler de dilemmaene en står ovenfor og avveiningene en må gjøre for å skape seg et balansert liv — et liv som balanserer de ønskene og behovene du har og de kravene du møter på en måte som stemmer overens med dine verdier.

I bloggen tar jeg for meg tema som personlig økonomi, karriere, helse, fritid og familie — aspekter ved livet som etter min mening må balanseres for å få et godt liv. En kan ikke få alt på alle fronter, derfor må alle gjøre vurderinger og avveininger basert på hva som er viktig for seg. Mer om bakgrunnen for bloggen.

Jeg som skriver dette er en kvinne i slutten av 30-årene som bor i en 3-roms leilighet i en større by med en mann og to små. Grunnen til at jeg opprettet bloggen var å få mer bevissthet rundt temaene jeg tar opp selv. Gjennom økt innsikt om hva som skal til for å få et mer balansert liv, håper jeg å bli mer tilfreds med tilværelsen. 

Når du bruker balansere.no samles en begrenset mengde data om deg som bruker. For mer om lagring av brukerdata, se personvernerklæringen for balansere.no.

Jeg er også på Twitter!

Hvis ikke annet er angitt, er bilder og illustrasjoner laget av Balansereren og innholdet lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.