Kategoriarkiv: Minimalisme

Innlegg om minimalisme og å leve minimalistisk.

Dilemmaet med gaver

En viktig juletradisjon er å gi og få gaver. Dette er et rituale som er eldre enn den kristne julefeiringen. Romerne hadde allerede gitt hverandre gaver på den mørkeste årstida i flere hundre år da Jesus ble født.1 Det var også en vanlig norrøn skikk for konger og herremenn å gi hverandre gaver i forbindelse med midvinterblotet.2 Gaveskikkene ble tatt med inn i den kristne jula, kanskje fordi de hellige tre konger kom med gull, røkelse og myrra i gave til Jesusbarnet?

Les videre
Sunk cost og minimalisme

Minimalisme og sunk cost

Sunk cost er et begrep fra økonomisk beslutningsteori. Det brukes om en tankefelle hvor du lar kostnader som allerede har funnet sted, og ikke kan gjøres om på, påvirke din fremtidige beslutningstaking.1

Sunk cost-tankefellen kan føre til dårlige beslutninger og et negativt utfall. Det kan f.eks. være at du fortsetter en investering selvom den sannsynligvis ikke vil gi positiv avkastning i framtida, fordi du allerede har investert så mye. Eller at ledelsen i en bedrift viderefører et utviklingsprosjekt fordi bedriften allerede har brukt mye penger på det, selvom det er klart at prosjektet vil bli en fiasko.

En årsak til å gå i sunk cost-tankefellen kan være at hvis du har investert i noe, vil du være overoptimistisk på sannsynligheten for at investeringen går i din favør.2 En annen årsak kan være at du har vært personlig engasjert i investeringen og føler et ansvar for at den videreføres. Sunk cost-tankefellen kan også være relatert til tapsaversjon (en: loss aversion), dvs. din frykt for å tape penger.

Sunk cost-begrepet kommer fra økonomien, men er også nyttig å være klar over hvis du har som mål å leve et mer minimalistisk liv. Minimalisme er en livsfilosofi som handler om å minimere overflødigheter i livet, til fordel for det som er viktigst for deg. Ofte snakker en om å begrense eiendeler og forbruk når en snakker om minimalisme. Men livsfilosofien handler om å forenkle alle deler av livet. Kutt ut det som ikke gir deg glede, slik at du har større rom for det som faktisk beriker livet ditt!

Sunk cost-tankefellen kan stå i veien for å oppnå et minimalistisk liv. Selvfølgelig på det økonomiske planet, ved at du ikke tør å gjøre om på en uhensiktsmessig økonomisk beslutning som fører til økonomisk rot. Du selger for eksempel ikke bilen som er så dyr i drift (og som du egentlig ikke trenger?) fordi du allerede har brukt så mye penger på den, selvom det totalt sett vil koste deg mer å beholde bilen.

Sunk cost-konseptet kan også gi verdifull innsikt hvis det brukes på andre deler av livet, i overført betydning. For eksempel når det er snakk om rot i hjemmet. Du fyller kanskje opp boligen din med eiendeler, klær og sko du hverken bruker eller har glede av, bare fordi du har brukt penger på dem og det vil føles som et tap å kaste dem ut av huset.

Sistnevnte felle har jeg gått i mange ganger! For eksempel med en kjole jeg kjøpte for 2 000 kroner et par måneder etter jeg hadde startet min første ordentlige jobb. Jeg syntes den var skikkelig fin! Men den har egentlig alltid vært litt for stor, så jeg har bare brukt den et par ganger. Nå henger den i skapet på trettende året. Det er på høy tid å levere den til Fretex så noen andre kan få glede av den, og jeg litt bedre plass. Men det at jeg en gang brukte så mye penger på den, og den optimistiske tanken om at jeg kan få bruk for den igjen, hindrer meg i å kvitte meg med den.

Et annet område i livet hvor sunk cost-begrepet kan være nyttig hvis du strever etter minimalisme, er knyttet til digitalt rot. Innboksen din oversvømmes kanskje av e-poster med reklame, som du hver dag må ta stilling til om du skal lese eller slette. Du bruker din verdifulle beslutningsmuskel3 til å ta beslutninger som ikke gir noe verdi! Likevel kvier du deg for å melde deg av nyhetsbrevene, for det kan jo hende det dukker opp et supertilbud en dag på akkurat det du kunne tenke deg å kjøpe!

Også på karrierefronten kan sunk cost-begrepet være nyttig. Du forblir kanskje i jobben du egentlig ikke trives med, fordi du har hatt den i ti år. «Snart må vel sjefen se innsatsen jeg gjør, og gi meg lønnstillegget eller oppgavene jeg fortjener», tenker du kanskje. Dette til tross for at den beste måten å gå opp i lønn eller få nye oppgaver på, vil være å skifte jobb.

Til sist vil jeg nevne sunk cost og personlige relasjoner. Du fortsetter kanskje å henge ut med venner du har hatt siden barndommen eller studietida, selvom dere har vokst fra hverandre. Bare fordi dere har brukt så mye tid sammen opp igjennom. Dette til tross for tida du har til venner er begrenset, og du har fått nye venner som du egentlig kunne tenke deg å bruke mer av den begrensede tida på.

Hvis du ønsker å leve mer minimalistisk, er det altså ikke dumt å reflektere over om det er noen områder i livet hvor sunk cost-tankefellen gjør at du klamrer deg til noe som ikke gir deg verdi. Noe som kanskje heller står i veien for å få det livet du ønsker. Er det tilfellet, bør du vurdere om det er på tide å kutte det ut, selvom det innebærer å ta et tap her og nå.

Foto av Josh Willink på Pexels, fritt for bruk.

 

Fotnoter

Store norske leksikon. Sunk cost.

Wikipedia. Sunk cost.

3 Beslutningsutmattelse (eng: decision fatigue) er en psykologisk teori om at evnen til å ta beslutninger er en endelig ressurs, og at du tar dårligere beslutninger jo flere beslutninger du har tatt etter hverandre.

Lev minimalistisk og lev mer

Minimalisme1 er en livsfilosofi som handler om å leve enklere. Det er «et middel for å kvitte seg med livets overflødigheter til fordel for å fokusere på det som er viktig — slik at du kan finne lykke, tilfredshet og frihet.»2 Det handler om at «less is more» og at du gjennom å eie og konsumere mindre, vil få et rikere liv. Ryddige omgivelser gir et ryddig sinn og økt lykke, hevder minimalistene.

Minimalisme er et middel for å kvitte seg med livets overflødigheter til fordel for å fokusere på det som er viktig — slik at du kan finne lykke, tilfredshet og frihet. (The Minimalists)

Det viktigste mantraet for minimalisme er «forenkle, forenkle, forenkle». Forenkle på alle livets arenaer. Forenkle din økonomi, boform, eiendeler, karriere, diett og generelle livsstil.

Et annet mantra er «redusere, redusere, redusere». Redusere antall ting i livet ditt. Redusere stress. Redusere kontakt med folk som ikke bidrar positivt i livet ditt.

Minimalisme en forutsetning for økonomisk uavhengighet

Jeg ønsker økonomisk uavhengighet for å få mer frihet. For å kunne oppnå økonomisk uavhengighet som en vanlig person, må du leve mer minimalistisk. Da kan du ikke kjøpe like mye som «alle andre». Du kan ikke ta like mange dyre ferier som «folk flest». Du bør tenke alternativt når det gjelder bolig og transport. Du må rett og slett gå mot strømmen og idealet om å hele tida konsumere. 

Det er interessant å observere at søken mot minimalisme også kan bli en konsekvens av et mål om å bli økonomisk uavhengig. Økonomibloggeren Pengebingen har skrevet et innlegg om minimalisme.3 Her forteller hun om hvordan hun og familien, nå som de har god kontroll på økonomien, har begynt å se på hvordan de kan forenkle andre aspekter ved livet. De kunne valgt å konsumere mer, men velger heller å skalere ned.

Minimalisme for bedre helse

Hvis vi ser på helse som å takle hverdagens krav, kan vi hevde at minimalisme fører til bedre helse. Med færre materielle ting i livet å ta hånd om, får du mindre stressmomenter og mer tid til det du synes er viktig. Du vil oppleve mer håndterbare krav i livet og dermed få bedre helse.

Samtidig gjør det estetiske idealet i minimalisme at en kan lure på om ikke minimalisme også kan føre til dårligere helse. Minimalisme presenteres ofte gjennom interiør. Vi ser bilder av kritthvite vegger, mer eller mindre tomme rom, ikke noe rot og ikke et hakk i bordplata. Å holde omgivelsene våre så plettfrie hele tida kan føre til stress som kan gjøre oss syke.4

Slike plettfrie omgivelser kan også oppleves som kliniske og lite hyggelige. Hygge er viktig for helsa. Et studie utført av en amerikansk forsker konkluderte for eksempel med at vi nordmenn blir mindre deprimerte i vintermørket enn forventet.5 En antatt årsak er at vi er så flinke til å kose oss i den mørke årstida.

Minimalisme og måtehold

Minimalisme passer god sammen med tradisjonell norsk nøysomhet, og har blitt beskrevet som en bevegelse som «minner om morfar».6 Alle kjenner vel igjen den gamle mannen som får klær og eiendeler til å vare i tiår og aldri kaster matrester? Og som ikke stresser fra skanse til skanse, men tar livet med ro og alltid har tid til en kopp kaffe og en god prat?

Disse gamle mennene (og konene deres) lever måteholdent — de har «evnen eller viljen til å kontrollere sine ønsker og drifter».7 Måtehold er en viktig forutsetning for å kunne leve minimalistisk fordi du må klare å si nei til mye som er forventet i kulturen vår. Som å stadig «klatre oppover» og skaffe seg en bedre jobb, større hus og finere bil. 

Minimalisme som balansekunst

Minimalisme er etter min mening balansekunst. Forenkling og redusering innebærer å gjøre vurderinger og avveininger av hva som skal være en del av livet ditt. Som Marie Kondo sier, spørre deg selv om det du har i livet ditt gir deg glede.8 Det som ikke gir glede, skal du kvitte deg med. Dette krever at du har et bevisst forhold til hva som er viktig og mindre viktig for deg i livet ditt, og hvordan du skal veie livets ulike aspekter opp mot hverandre.

Men du må ikke ta minimalismen for langt. Når en hører om å leve minimalistisk, er det lett å se for seg et ekstremt levesett hvor en fornekter det moderne og lever som asketer. En slik måte å leve på tror jeg de færreste vil finne glede i. Minimalisme i seg selv bør balanseres og utøves med måtehold. Hvis du har en minimalistisk tilnærming til kravene du setter til livet ditt, og ikke bare strever etter et perfekt minimalistisk liv i seg selv, kan du oppnå økt trivsel og et bedre liv.

Noen ganger må du trekke fra noe, for å få noe. Det er det minimalisme handler om til syvende og sist.

Noen ganger må du trekke fra noe, for å få noe. Det er det minimalisme handler om til syvende og sist.

Les også: Minimalisme og sunk cost

Fotnoter

Begrepet minimalisme brukes også om en retning innen kunst, arkitektur og design, men i dette innlegget snakker jeg om minimalisme som et levesett.

The Minimalists. What Is Minimalism?

Pengebingen. Tid er penger – penger er tid.

Booth, Hannah. (2012, 3. februar). Why minimalist living can be bad for your health. The Guardian. Hentet fra https://www.theguardian.com/lifeandstyle/house-and-homes-blog/2012/feb/03/minimalist-living-bad-for-your-health 

Amundsen, Bård. (2016, 20. januar). Slik klarer vi oss gjennom vinteren. Forskning.no. Hentet fra https://forskning.no/psykiske-lidelser-klima-psykologi-sosialantropologi/2016/01/derfor-er-nordmenn-sa-lite-deprimerte-om

Flatlandsmo, Siri. (2016, 2. november). Det materialistiske stockholmssyndromet. Studvest. Hentet fra https://issuu.com/studvest/docs/studvest_web_14_2016/3

Wikipedia. Måtehold.

Kondo, Marie. (2016). Magisk opprydding. Rydd deg lykkelig med Konmari-metoden. (Sigrid Hesjevoll overs.) Bazar forlag.

Ikke gå på en salgssmell!

I disse tider starter sommersalget. Butikkene er fulle av feller og det er lett å falle uti. Hjem kommer du med altfor mange poser, altfor lav saldo og en dårlig følelse. For å unngå å ende opp med å shoppe for mye mer enn du egentlig trenger og ønsker, anbefaler noen å unngå og handle på salg fullstendig. Argumentet er at hvis du kun handler for fullpris, vil du tenke mer på om det du vurderer å kjøpe er noe du virkelig trenger og alt i alt ende opp mer å bruke mindre penger.

Problemet med salg er at de fleste beslutningene våre om å kjøpe noe blir gjort der og da. Det er en følelsesmessig beslutning. Å handle til reduserte priser gir deg til og med en rusIkke rart det er lett å gå på en salgssmell. Men hvis du er bevisst disse effektene og har noen teknikker for å hjelpe deg å ta gode beslutninger på salg, vil du kunne dra nytte av salget til din fordel. Antall poser du ikke skulle hatt med hjem ikke blir så mange, eller kanskje ingen i det hele tatt. Og du vil ha spart potensielt mye penger. Jeg har tre triks jeg har brukt for å unngå å gå på salgssmell på klessalget i flere år.

1. Vær bevisst fargepaletten din

Alle har vi vel erfart at vi kjøpte noe som vi syntes så råbra ut i butikken, men når vi kommer hjem oppdager vi enten at vi ikke kler fargen, eller at plagget ikke går sammen med noe av det andre vi har. For å unngå å oppleve dette, har jeg en fargepalett jeg handler klær innenfor. Det gjør det lettere når jeg er i butikken og skal handle, fordi jeg skanner stativene for «mine farger», og bruker ikke tid på å se på farger som likevel ikke er aktuelle.

Å ha en garderobe hvor alt matcher er også en fordel når jeg skal kle meg om morgenen, fordi jeg slipper å ta en beslutning på hva jeg skal ha på meg. Jeg kan ta mer eller mindre hva som helst i skapet, og det vil passe sammen. Dette sparer meg dyrebar tid om morgenen. Og det skåner «beslutningsmuskelen» min. Forskning viser faktisk at vår evne til å ta beslutninger blir dårligere og dårligere utover dagen, basert på hvor mange beslutninger vi har tatt. Nettopp derfor går alltid Mark Zuckerberg med grå t-skjorte og Barack Obama hadde alltid på grå eller blå dress da han var president.

Jeg anbefaler å ha en fargepalett med 3-4 primærfarger og et par sekundærfarger. Primærfargene er de du skal ha mest av. Sekundærfargene kan du bruke på enkeltplagg, som for eksempel en t-skjorte eller et skjerf. Primærfargene vil gjerne være mer nøytrale, mens sekundærfargene gjerne kan være sprekere. Alle fargene må selvfølgelig passe godt sammen.

Fargepaletten min har utviklet seg over årene. For 10-15 års tid siden gikk det mye i brunt, beige, burgunder som primærfarger, og orange og turkis i sekundærfarger. Nå har jeg mye mørkeblått, mørkegrønt og grått som primærfarger, mens sekundærfargene mine er rosa og turkis. 

For å finne paletten din, ta utgangspunkt i hva du har i skapet. Se på hvilke farger du har mye av og hva du liker. Vurder hva som passer sammen og hva du trives å gå i. Husk at fargepaletten ikke skal være en tvangstrøye, bare en hjelp. Det er lov til å bryte paletten, men det er lurt å være bevisst når du gjør det.

2. Hvis du har et plagg du liker, kjøp flere av det samme

Du trenger kanskje ikke ta det like langt som Mark Zuckerberg og bare ha grå t-skjorter og hettejakker i skapet. Men hvis du for eksempel har en bukse eller t-skjorte du liker godt, kan du like gjerne kjøpe flere av samme. Da slipper du å bruke tid på å prøve i butikken, samt at du vet hva du kjøper og slipper å få overraskelser, som for eksempel at plagget ikke holder formen etter første vask. Det er også en fordel at du kan følge med når akkurat disse plaggene er på salg, og spare mye penger på noe du likevel vet at du trenger.

Jeg har to helt like penbukser jeg bruker når jeg må være litt finere på jobb. Jeg har også fire sorte olabukser av samme modell. Likevel, hvis akkurat den modellen kommer på salg nå i sommer, vurderer jeg å kjøpe en til. To av buksene har nemlig blitt ganske slitte.

3. Planlegg hva du skal se etter før du går på salg

Det er lurt å planlegge på forhånd hva du skal se etter på salget. Lag gjerne en handleliste. Det gjør det mye letter å holde fokus når du er på salget og hjelper deg å unngå innskytelser som trigges av butikkenes salgstriks.

Jeg tenker gjennom hva jeg trenger i god tid før salget, og har som hovedregel at jeg bare skal kjøpe det jeg har planlagt. Hvis jeg ikke finner noe av det jeg har planlagt, skal jeg ikke kjøpe noe. Jeg kjøper det heller på fullpris ved en senere anledning, hvis det er noe jeg virkelig trenger i nær framtid.

Disse tre triksene har hjulpet meg mye. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har tuslet slukøret hjem fra salget uten noenting. Det er litt kjedelig, for jeg får jo forventning om at jeg skal få meg noe nytt. Men skuffelsen varer ikke lenge. Gleden over å ikke ha brukt penger på noe jeg egentlig ikke trenger, derimot, har lenger varighet. 

En fornuftig tilnærming til salget bidrar også til et mer balansert liv

  • Det er økonomisk smart. Hvis du går på salg og bare handler det du likevel ville kjøpt, vil du kunne spare mye på salget. 
  • Det gir deg færre ting å ta vare på, som igjen kan bidra til mindre stress og bedre helse
  • Det gir deg mindre rot i hjemmet. Å leve mer minimalistisk er en naturlig vei til et mer balansert liv. Minimalistene har fått mye omtale grunnet teknikker for å rydde opp og redusere antall ting, men det viktigste hvis man vil leve minimalistisk, er å ikke skaffe seg så mange ting i utgangspunktet. 
  • Det bidrar til en bærekraftig garderobe. Å kjøpe produkter som er tilvirket på en miljøvennlig måte og med miljøvennlige materialer er selvsagt veldig viktig hvis man ønsker å leve bærekraftig. Men like viktig er å unngå å kjøpe masse ting som det har blitt brukt mye ressurser på å tilvirke og transportere, men som ender opp med å aldri bli brukt.