Månedlige arkiver: oktober 2018

Sunk cost og minimalisme

Minimalisme og sunk cost

Sunk cost er et begrep fra økonomisk beslutningsteori. Det brukes om en tankefelle hvor du lar kostnader som allerede har funnet sted, og ikke kan gjøres om på, påvirke din fremtidige beslutningstaking.1

Sunk cost-tankefellen kan føre til dårlige beslutninger og et negativt utfall. Det kan f.eks. være at du fortsetter en investering selvom den sannsynligvis ikke vil gi positiv avkastning i framtida, fordi du allerede har investert så mye. Eller at ledelsen i en bedrift viderefører et utviklingsprosjekt fordi bedriften allerede har brukt mye penger på det, selvom det er klart at prosjektet vil bli en fiasko.

En årsak til å gå i sunk cost-tankefellen kan være at hvis du har investert i noe, vil du være overoptimistisk på sannsynligheten for at investeringen går i din favør.2 En annen årsak kan være at du har vært personlig engasjert i investeringen og føler et ansvar for at den videreføres. Sunk cost-tankefellen kan også være relatert til tapsaversjon (en: loss aversion), dvs. din frykt for å tape penger.

Sunk cost-begrepet kommer fra økonomien, men er også nyttig å være klar over hvis du har som mål å leve et mer minimalistisk liv. Minimalisme er en livsfilosofi som handler om å minimere overflødigheter i livet, til fordel for det som er viktigst for deg. Ofte snakker en om å begrense eiendeler og forbruk når en snakker om minimalisme. Men livsfilosofien handler om å forenkle alle deler av livet. Kutt ut det som ikke gir deg glede, slik at du har større rom for det som faktisk beriker livet ditt!

Sunk cost-tankefellen kan stå i veien for å oppnå et minimalistisk liv. Selvfølgelig på det økonomiske planet, ved at du ikke tør å gjøre om på en uhensiktsmessig økonomisk beslutning som fører til økonomisk rot. Du selger for eksempel ikke bilen som er så dyr i drift (og som du egentlig ikke trenger?) fordi du allerede har brukt så mye penger på den, selvom det totalt sett vil koste deg mer å beholde bilen.

Sunk cost-konseptet kan også gi verdifull innsikt hvis det brukes på andre deler av livet, i overført betydning. For eksempel når det er snakk om rot i hjemmet. Du fyller kanskje opp boligen din med eiendeler, klær og sko du hverken bruker eller har glede av, bare fordi du har brukt penger på dem og det vil føles som et tap å kaste dem ut av huset.

Sistnevnte felle har jeg gått i mange ganger! For eksempel med en kjole jeg kjøpte for 2 000 kroner et par måneder etter jeg hadde startet min første ordentlige jobb. Jeg syntes den var skikkelig fin! Men den har egentlig alltid vært litt for stor, så jeg har bare brukt den et par ganger. Nå henger den i skapet på trettende året. Det er på høy tid å levere den til Fretex så noen andre kan få glede av den, og jeg litt bedre plass. Men det at jeg en gang brukte så mye penger på den, og den optimistiske tanken om at jeg kan få bruk for den igjen, hindrer meg i å kvitte meg med den.

Et annet område i livet hvor sunk cost-begrepet kan være nyttig hvis du strever etter minimalisme, er knyttet til digitalt rot. Innboksen din oversvømmes kanskje av e-poster med reklame, som du hver dag må ta stilling til om du skal lese eller slette. Du bruker din verdifulle beslutningsmuskel3 til å ta beslutninger som ikke gir noe verdi! Likevel kvier du deg for å melde deg av nyhetsbrevene, for det kan jo hende det dukker opp et supertilbud en dag på akkurat det du kunne tenke deg å kjøpe!

Også på karrierefronten kan sunk cost-begrepet være nyttig. Du forblir kanskje i jobben du egentlig ikke trives med, fordi du har hatt den i ti år. «Snart må vel sjefen se innsatsen jeg gjør, og gi meg lønnstillegget eller oppgavene jeg fortjener», tenker du kanskje. Dette til tross for at den beste måten å gå opp i lønn eller få nye oppgaver på, vil være å skifte jobb.

Til sist vil jeg nevne sunk cost og personlige relasjoner. Du fortsetter kanskje å henge ut med venner du har hatt siden barndommen eller studietida, selvom dere har vokst fra hverandre. Bare fordi dere har brukt så mye tid sammen opp igjennom. Dette til tross for tida du har til venner er begrenset, og du har fått nye venner som du egentlig kunne tenke deg å bruke mer av den begrensede tida på.

Hvis du ønsker å leve mer minimalistisk, er det altså ikke dumt å reflektere over om det er noen områder i livet hvor sunk cost-tankefellen gjør at du klamrer deg til noe som ikke gir deg verdi. Noe som kanskje heller står i veien for å få det livet du ønsker. Er det tilfellet, bør du vurdere om det er på tide å kutte det ut, selvom det innebærer å ta et tap her og nå.

Foto av Josh Willink på Pexels, fritt for bruk.

 

Fotnoter

Store norske leksikon. Sunk cost.

Wikipedia. Sunk cost.

3 Beslutningsutmattelse (eng: decision fatigue) er en psykologisk teori om at evnen til å ta beslutninger er en endelig ressurs, og at du tar dårligere beslutninger jo flere beslutninger du har tatt etter hverandre.

Status september 2018

Status september 2018

Å stresse ned, slappe av og leve langsommere har vært fokuset for meg i september. Mens aktiviteter som trening og pianospilling har blitt nedprioritert.

For en forklaring på sirkelplottet, se: Hvordan følge opp mål?

Sparing

Spareraten i september ble på 33,75 % utenom nedbetaling av lån. Litt bak målet på 35 %. Jeg sier meg nokså fornøyd, men gir ikke meg selv full score.

Trening

Jeg har fått trent en gang per uke, men målet er å trene minst to ganger i uka. En gang er bedre enn ingenting, og selvom jeg er bak mål, er jeg godt fornøyd med å være igang med trening igjen.

Avslapping

Det er fortsatt krevende dager på jobb, men ved å være bevisst har jeg klart å ikke la meg stresse like mye av det som før. Og jeg har klart å koble ganske bra av når jeg kommer hjem. På mål, med andre ord.

Egenverdi

Jeg har satt meg som mål for 2018 at jeg skal bruke enda mer tid på noe jeg vil og som gir meg glede, nemlig å spille piano. Dette gikk stort sett bra i våres, hvor jeg fikk kost meg masse med pianospilling. Men etter sommeren har jeg ikke kommet ordentlig igang, og i september har jeg kun spilt piano et par ganger.

Lesing & læring

Lesing ble det faktisk litt av i september. Jeg har blant annet lest boka Slow – Lev livet langsomt av Carl Honoré1. Boka er ikke ny, men den har et viktig budskap som sikkert aldri vil miste gyldighet: Nemlig at du i mange tilfeller vil få et rikere og mer produktivt liv ved å ta det roligere.

Boka tar for eksempel opp det paradoksale at økt produktivitet på arbeidsplassen ikke har ført til mer fritid. Noe tenkere så for seg at ville skje allerede under den industrielle revolusjonen. Blant annet spådde Benjamin Franklin at de teknologiske gjennombruddene på 1770-tallet ville føre til at mennesker etter hvert ikke ville jobbe mer enn fire timer per uke.

Honoré hevder videre at den økte produktiviteten heller ikke har gitt oss bedre opplevd livskvalitet. Isteden tas produktiviteten ut i økt forbruk.

Boka gir også mange eksempler på folk som har valgt å leve langsommere, det være seg gjennom å spise langsommere, trene langsommere, kjøre bil mindre aggressivt eller oppdra langsomme barn. Absolutt en inspirerende bok jeg kan anbefale!

Minimalisme

Relatert til å leve langsommere, er å leve mer minimalistisk. Begge handler om å konsumere mindre.

Minimalisme er nært knyttet til det overordnede målet mitt om å leve mer balansert. Det konkrete minimalismemålet mitt for 2018 er å rydde en del av leiligheten hver måned.

Les også: Lev minimalistisk og lev mer

I september ryddet jeg i gamle jobbpapirer og kastet mye jeg ikke har bruk for lenger. Vi har også gitt bort endel barneklær vi ikke har bruk for lengre. Resultatet ble litt romsligere skap!

Totalvurdering

De siste månedene har det gått veldig opp og ned med å nå målene. Det er et levende bevis på at «what you measure gets done» ikke alltid stemmer.

Likevel synes jeg det har noe for seg å følge med på de seks områdene jeg har satt at jeg vil fokusere på i år. Jeg tror at den månedlige selvrefleksjonen er nyttig i seg selv, fordi det gir en bevissthet rundt temaene. Men kanskje burde jeg være mer konkret på hvordan gjøre det bedre neste måned på områdene hvor jeg har gjort det dårligere enn målet?

Fotnoter

1 Honoré, Carl. (2005). Slow – Lev livet langsomt. (Oversatt av Erik Talleraas). Oslo: Bazar Forlag.