Stikkordarkiv: bærekraftighet

Status mars 2019

Livet er litt ubalansert for tida, og det ble utfordrende å nå de månedlige målene også i mars. Men det overordnede målet om å bruke tid og kose meg med familien, har jeg klart å prioritere.

Sparingen går også etter planen, til tross for endel uforutsette utgifter i måneden som var. Den månedlige sparingen har etter hvert akkumulert til en betydelig sum, og det er snart på tide å gjøre en ny evaluering av hvor jeg har plassert sparepengene mine.

Sparing

I mars sparte jeg det planlagte og nådde sparemålet mitt for i år, nemlig en sparerate på 19 % utenom nedbetaling av boliglån. Jeg teller avdrag på boliglånet som sparing, men jeg følger ikke så nøye med på det. Avdrag og renter trekkes automatisk hver måned, og vi betaler ikke noe ekstra i disse lavrentetider. Men hvis jeg tar med betaling av avdrag på boliglånet, ble spareraten i mars ihht. målet på 39 %.

Grunnen til at jeg er mindre ambisiøs i sparingen i år enn jeg har vært de to siste årene, er at jeg, som nevnt i tidligere innlegg, er i mammapermisjon. Dermed får jeg kun 80 % av lønn utbetalt hver måned. Etter årets første tre måneder ser det likevel ut til at jeg kan øke sparemålet mitt noe. Jeg har hatt endel ekstrautgifter i februar og mars på grunn av babyen, og likevel klart å spare det planlagte. Det tilsier at jeg har et potensiale for å spare mer.

Refleksjon rundt plassering av sparepengene

Det overordnede målet mitt er å leve et mest mulig balansert liv, som jeg definerer som et liv som balansere de ønskene og behovene jeg har og de kravene jeg møter på en god måte. Å øke min økonomiske uavhengighet er et viktig steg på veien for å nå det, fordi økonomisk uavhengighet gir frihet. Men et balansert liv for meg handler også om å leve et bærekraftig liv. Å bidra til å styre verden i en litt bedre retning enn den er på vei nå. Derfor spiller det en rolle for meg hvor jeg har sparepengene mine.

Jeg har lenge tenkt på hvordan jeg kan plassere sparepengene mine mest mulig bærekraftig, og samtidig få en akseptabel avkastning. Mesteparten av pengene har jeg nå i Komplett bank. Dette har gitt meg en god risikofri rente på 2,0 %. Men det har også gitt meg moralske kvaler, fordi dette er en forbrukslånbank som tjener på folks ulykker og mangel på økonomisk sans.

Mine fondsinvestering har jeg så langt gjort i KLP AksjeVerden Indeks, KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II og SpareBank 1 100 % aksjer. Jeg har vurdert å flytte hele eller deler av disse investeringene til KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar, Storebrand Global ESG Plus eller Storebrand Global Solutions. Dette er fond som profilerer seg med en bærekraftig og miljøvennlig profil. Men jeg har ikke hatt nok tid til å sette meg ordentlig inn i disse fondene til å beslutte om noen av dem er noe for meg.

Jeg har også investert i et par aksjer. Den ene er i en startup med en klar miljøprofil. Den andre er i en bank som ikke gjør det så aller verst på rangeringen Etisk bankguide. Av den grunn ser jeg ikke behov for å gjøre endringer i disse investeringene med det første.

Jeg kommer til å bruke litt tid utover våren på å sette meg mer inn i hvordan plassere pengene mine mest mulig bærekraftig, og samtidig få en akseptabel avkastning. Det har vært skrevet om bærekraftig sparing og investering flere steder i det siste, som jeg vil bruke som et utgangspunkt for vurderingene mine.

Framtiden i våre hender har for eksempel skrevet om å «bli miljøvenn med pengene dine». Videre hadde økonomibloggeren Eivind Berg et par innlegg om bærekraftig investering i fjor. Ett om hva bærekraftige investeringer er og ett med konkrete anbefalinger på hva du kan investere i. Det har også nylig dukket opp en blogg som er 100 % dedikert til hvordan investere for å få verden i en bedre retning, nemlig Bevisst investor.

Senke kravene

Jeg har satt som mål at jeg skal senke kravene til meg selv, familien og hjemmet vårt i 2019. Når det gjelder hus og hjem, har jeg klart å ha lave skuldre i mars. Men når det gjelder å ta seg av babyen, klarer jeg ikke å senke kravene på alle områder. Vi har hatt utfordringer med ammingen, og selvom jeg vet at morsmelkerstatning er et godt alternativ ernæringsmessig, sitter det langt inne å legge ammingen på hylla.

I Norge er det jo et enormt press på at man skal amme. I tillegg føles amming mer i henhold til mine verdier. Det er billigere enn morsmelkerstatning, det er mindre jobb og mer praktisk å amme enn å mate med flasker, og, sist men ikke minst, det er mer miljøvennlig å gi brystmelk enn industrielt framstilt morsmelkerstatning.

Alt i alt nådde jeg derfor ikke målet om å senke kravene i mars.

Avslapping

Som i februar, har jeg ikke vært så flink som jeg burde til å slappe av når jeg har fått mulighet til det. Bak mål på avslapping også.

Trening

Treningsmålet mitt for 2019 er å trene to ganger per uke. Etter labert med trening i februar, hadde jeg store ambisjoner for å komme i gang i mars. Men sykdom og travle babydager gjorde at jeg kun fikk trent én gang i mars også. Jeg tar med meg tiltaket jeg satte opp for mars med å sette av to faste dager i uka til trening, og håper å komme i siget igjen i april.

Ny innsikt

Jeg har et stort behov for å utvide min innsikt, og har ofte brukt ledige stunder til å lese istedenfor å rydde og vaske eller slappe av. Som i forrige måned, holder jeg på å lese meg opp på temaene verdier, livsstil og levesett. Det kommer egne innlegg om disse temaene utover våren. På mål på dette området!

Minimalisme

I mars ble det lite tid til rydding. Det har heller akkumulert seg opp mer rot i leiligheten. Mål om å leve mer minimalistisk har jeg dermed ikke kommet noe nærmere i mars.

Totalvurdering

Mars var som februar, en litt slitsom måned. Selvom det er veldig koselig med et nytt familiemedlem, tar det på å ha baby i hus. Livet har derfor vært litt ubalansert i mars.

Men til tross for at det har gått i ett med yngste, har jeg også vært bevisst på å ha koselige stunder med de to andre i familien. Vi har lest bøker, spilt spill og bakt kaker. Det overordnede målet mitt om å prioritere familietid har jeg dermed innfridd på.

For en forklaring på den grafiske framstillingen, se: Hvordan følger jeg opp målene i 2019?