Mål for 2021

Mitt overordnede mål er å leve et liv som balanserer de ønskene og behovene jeg har og de kravene jeg møter på en måte som stemmer overens med mine verdier. Verdier definerer jeg som det som er riktig og viktig for meg. Det som ligger til grunn for mine følelser rundt mine handlinger. Gjør jeg noe som samsvarer med mine verdier, føles det bra. Gjør jeg noe som går på tvers av mine verdier, får jeg en dårlig magefølelse.

Jeg har identifisert at jeg har syv kjerneverdier, nemlig 1) å ha integritet og profesjonalitet i det jeg gjør, 2) å føle samhold og tilhørighet, 3) å ta vare på helsa, 4) å være raus og inkluderende, 5) å leve måteholdent og bærekraftig, 6) å skape, få ny innsikt og utfolde meg og 7) å få annerkjennelse fra andre.

Jeg ser ikke nytteverdien i å sette opp mål for hver enkelt av verdiene mine. Det er vanskelig å sette mål for noen av dem, og skulle jeg klare det, blir det for mye å følge opp. Jeg vil heller sette opp mål på elementer i livet som gjør det mulig å leve i samsvar med verdiene mine, nemlig å ha en robust økonomi, en kropp som fungerer og et klart hode. Dette innebærer mål på sparing, trening og avslapping.

Sparing

En robust økonomi handler om å ha penger i bakhånd for en uværsdag. Som en forsikring mot uønskede situasjoner. Eller råd til å hoppe på en mulighet jeg ønsker meg.

For å få en robust økonomi, har jeg fokus på å minimere sløsing og maksisere sparing. Men ikke til enhver pris. Jeg strever etter å ha det bra her og nå, samtidig som jeg tar beslutninger mitt framtidige jeg vil sette pris på.

Nå har vi kjøpt oss en dyrere bolig, og har dermed fått et dyrere lån. Til tross for noe leieinntekter på leiligheten vi bodde i før, har spareevnen utenom nedbetaling av lån nå blitt lavere. Jeg vil derfor bruke total sparing som min måleparameter, både det jeg sparer på konto og i fond og betaling av avdrag på boliglån.

Målet mitt er å ha spart 46 % av inntekten min ved årets slutt. Av dette vil 65 % være avdrag på lån, resten være bankinnskudd og fondssparing. I praksis innebærer dette i gjennosnitt å betale 15 000 kroner i avdrag på boliglån i måneden, og spare 8 000 kroner i bank og fond.

Jeg kunne vært mer ambisiøs, men jeg vet at jeg vil få litt lavere inntekt noen måneder i år, for jeg planlegger å ta litt fri mellom jobbytte.

Trening

En kropp som fungerer er viktig for å ta vare på helsa, som er en av verdiene mine i seg selv. Men det er også viktig for å leve i samsvar med mange av de andre verdiene mine.

Jeg har en ryggskade som gir meg trøbbel innimellom. Når jeg ryggen ikke spiller på lag, kan det være utfordrende både å være raus og inkluderende, og å ha overskudd til å skape, få ny innsikt og utfolde meg.

Trening holder skaden i sjakk. Og det har tidligere ikke vært noe problem å gjøre det som trengs. Jeg har alltid vært glad i å trene! Men etter jeg fikk barn har det vært vanskeligere å få det til. Det er utfordrende å finne tid i hverdagen, og når tida er der, er jeg ofte sliten. Da går det på viljestyrken.

Jeg er på ca samme sted treningsmessig som for ett år siden, og prøver meg på samme treningsmål som i fjor. Nemlig at jeg fram mot desember gradvis skal øke treningen til gjennomsnittlig 21 minutter per dag eller 150 minutter i uka. Dette er i henhold til Helsedirektoratets råd for fysisk aktivitet, som sier at «voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intesitet per uke».1

Jeg vil starte med det moderate målet på 240 minutter totalt i januar. For desember tilsvarer 21 minutter per dag totalt 651 minutter. Alt i alt i løpet av året håper jeg dermed å få trent nærmere 6 000 minutter. Dette er litt under 100 timer i løpet av året, eller i gjennomsnitt ca 8 timer i måneden. Dvs. ganske likt et mål på 2 timer i uka, som jeg har hatt tidligere. Gjennom å følge med på minutter, inviterer jeg til å ta en treningsøkt også hvis jeg ikke føler jeg egentlig har tid til å trene.

Treningsmål per måned:

 • Januar: 240 minutter
 • Februar: 360 minutter
 • Mars: 480 minutter
 • April: 480 min
 • Mai: 480 min
 • Juni: 480 min
 • Juli: 480 min
 • August: 510 min
 • September: 540 min
 • Oktober: 570 min
 • November: 600 min
 • Desember: 651 min

Avslapping

En av mine kjerneverdier er å skape, få ny innsikt og utfolde meg. Jeg liker å bruke hodet, både på jobb og på fritida. For å ha et klart hode, er jeg helt avhengig av å få sove nok. Derfor skal jeg også i år måle på antall timer søvn. Avslappingsmålet mitt er at jeg skal sove minst åtte timer 3 av 4 netter, dvs ca 23 netter i måneden. Måloppnåelse vil bli målt med aktivitetsarmbånd.

For noen år tilbake, før jeg fikk barn, mediterte jeg hver dag. Jeg har et ønske om å komme igang med det igjen! Jeg er ikke så ambisiøs at jeg setter opp noe konkret mål på det, men jeg håper å komme igang med å meditere litt i løpet av 2021.

Minimalisme er en siste viktig forutsetning for å kunne leve i samsvar med mine verdier. Det er fortsatt viktig for meg, og jeg kommer til å ha fokus på det også i år. Men jeg har valgt å ikke ha et spesifikt mål på det i år, siden det kan være litt vanskelig å vurdere kvantitativt om jeg har levd minimalistisk eller ikke. Jeg kommer heller til å vurdere det som en del av en totalvurdering på om jeg har levd balansert.

Hvordan skal jeg følge opp målene?

Jeg vil gjøre en vurdering hvert månedsskifte på om jeg den foregående måneden har levt i samsvar med mine verdier.

Tidligere år har jeg for hvert fokusområde målt om jeg har vært på mål, dårligere enn målet eller bedre enn målet. Dette har jeg visualisert i en grafisk framstilling. Jeg tenker at jeg i år skal vurdere bare om jeg har nådd målet eller ikke. Å også vurdere og vise visuelt om jeg er over mål, inviterer til å streve mot å overprestere. Det fører ikke til et balansert liv. Jeg har begrenset med tid og ressurser, og hvis jeg overpresterer på ett område, vil det trolig gå ut over et annet område.

I år vil jeg derfor kun vurdere om jeg har oppnådd målet eller ikke. Jeg vil visualisere dette med et trekløver, hvor hvert blad representerer ett mål. Hvis bladet er fylt, er målet nådd. Hvis det ikke er fylt, er det ikke nådd.

Som tidligere år, vil jeg i tillegg til å måle på enkeltområdene definert over, gjøre en vurdering hver måned på hvor balansert jeg føler at måneden har vært totalt sett.

Bilde av Alexas_Fotos fra Pixabay

Fotnoter

Helsedirektoratet. Fysisk aktivitet for voksne og eldre. (oppdatert 29. april 2019)

2 kommentarer til “Mål for 2021

 1. Veronica

  Hurra, så gøy å oppdage at du er igang med blogging igjen. Har satt sånn pris på flere av dine innlegg, særlig de temarettede. Du får satt ord på viktige ting! Gleder meg til å følge videre nå 🙂

  Svar
  1. Balansereren Innleggsforfatter

   Tusen takk for hyggelig tilbakemelding, Veronica😊 Har mange ideer om temabaserte innlegg som jeg håper å få publisert framover!

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *