Mål for 2020

I 2017 hadde jeg kun ett mål, og det gikk på sparing. Jeg merket at det ble for snevert, så i 2018 og 2019 valgte jeg å ha seks mål som jeg fulgte opp hver måned. I 2020 har jeg bestemt meg for redusere litt på antall mål igjen. Målene mine blir innen fire områder — sparing, trening, avslapping og minimalisme.

Jeg har valgt disse områdene, fordi jeg ser dem som muliggjørere for det livet jeg ønsker meg. Nemlig et liv som balanserer de ønskene og behovene jeg har og de kravene jeg møter på en måte som stemmer overens med mine verdier.

God økonomi gir meg frihet til å styre livet mer som jeg ønsker. Trening og avslapping bidrar til bedre helse, som gjør at jeg kan dra nytte av denne friheten. Fokus på minimalisme vil gi meg færre ting i livet som jeg må bruke penger, tid og krefter på å håndtere.

Nedenfor går jeg inn på mine mål innen hvert av de fire områdene, og beskriver hvordan jeg vil vurdere måloppnåelse hver måned.

Sparing

Jeg har ikke vært så opptatt av det jeg betaler ned på lån så langt. Selvom jeg teller avdrag på boliglån som sparing, har jeg ansett det månedlige terminbeløpet mer eller mindre som en fast utgift. Fordi dette er noe jeg «må» betale. Av den grunn har jeg fokusert mest på hva jeg har spart utenom avdrag på lån.

Vi kommer trolig til å kjøpe en ny og dyrere bolig i løpet av 2020. Med et nytt og høyere lån vil spareevnen utenom nedbetaling av lån bli lavere. Jeg vil derfor bruke total sparing som min måleparameter, både det jeg sparer på konto og i fond og betaling av avdrag på boliglån .

Målet mitt for året blir å ha en gjennomsnittlig sparerate på 48 % av inntektene mine. Det blir kanskje tøft, for med større bolig vil utgiftene øke. Vi vil trenge noen nye møbler, og kanskje ønske å pusse opp litt. I tillegg vil vi trolig få behov for en bil, og det blir økte utgifter til vedlikehold av bolig og forsikring. Men jeg liker ambisiøse sparemål!

Betaling av studielån vil jeg fortsatt holde utenfor sparemålet. Studiene har selvfølgelig gitt meg verdi. I tillegg til verdien av kunnskap, har de har gjort at jeg kan ha en bedre betalt jobb enn jeg sannsynligvis ville hatt uten studielån. Men et nedbetalt studielån resulterer ikke i noe jeg kan selge og øke nettoformuen min med. Derfor teller jeg det ikke som sparing.

Trening

I 2019 hadde jeg som mål å trene to ganger i uka, eller åtte ganger hver måned. Dette klarte jeg ikke en eneste måned! Hverdagen og familieliv ble for oppslukende til å sette av tid til to treningsøkter i uka.

Istedenfor antall økter, skal jeg i 2020 måle på antall minutter trent i løpet av måneden. Det vil synliggjøre småøkter jeg pleier å ta innimellom, men som jeg så langt ikke har telt som ordentlig trening. Økter på 10-15 minutter. Jeg håper også det kan hjelpe til med å øke motivasjonen til å trene mer, for eksempel på dager hvor jeg har lite tid tilgjengelig.

Siden det har vist seg å være vanskelig å få trent i en hektisk familiehverdag, vil jeg starte med et lite ambisiøst mål i januar på 240 minutter trening i måneden. Dvs. 60 minutter ukentlig.

Etter tre måneder håper jeg å være oppe i 480 minutter i måneden, som tilsvarer målet jeg hadde i 2018 og 2019 om to økter på én time i uka.

Fram mot desember vil jeg gradvis øke treningsmålet til gjennomsnittlig 21 minutter per dag eller 150 minutter i uka. Dette er i henhold til Helsedirektoratets råd for fysisk aktivitet, som sier at «voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intesitet per uke».2 For desember tilsvarer 21 minutter per dag totalt 651 minutter.

Per måned blir treningsmålene i år følgende:

 • Januar: 240 minutter
 • Februar: 360 minutter
 • Mars: 480 minutter
 • April: 480 min
 • Mai: 480 min
 • Juni: 480 min
 • Juli: 480 min
 • August: 510 min
 • Sept: 540 min
 • Okt: 570 min
 • Nov: 600 min
 • Des: 651 min

Totalt i løpet av året håper jeg dermed å få trent 5 871 minutter. Dette er litt under 100 timer i løpet av året, eller i gjennomsnitt ca 8 timer i måneden. Dvs. ganske likt fjorårets mål totalt.

Avslapping

Et balansert liv handler om å alternere mellom å være av og å være på. Selvom ambisjonene er store, kan det ikke gå i ett hele tida. Som den danske psykologen Svend Brinkman skrev på Twitter for litt siden:

Hvis du tænker positivt hver eneste dag, arbejder hårdt, stræber efter at blive den bedste udgave af dig selv, omgiver dig med inspirerende mennesker og aldrig giver op, så er der ingen grænser for, hvor udmattet du kan blive.

Hvis jeg er utmatta, kan jeg ikke leve det livet jeg ønsker. Av den grunn vil jeg også i år ha et mål på avslapping.

Jeg har i løpet av 2019 kjent på effekten av for lite søvn. Med for få timer på puta i løpet av natta, fungerer jeg dårlig både på jobb og på hjemmebane. Mangel på søvn har nok også vært en medvirkende årsak til lite trening det siste året.

Derfor vil jeg i 2020 måle antall timer søvn per natt. Jeg ønsker å sove minst åtte timer hver natt, men vet av erfaring at det vil være vanskelig å oppnå. Stort sett sover jeg rundt syv timer. Jeg setter derfor målet til å sove minst åtte timer 3 av 4 netter, dvs ca 23 netter i måneden. Måloppnåelse vil bli målt med aktivitetsarmbånd.

Minimalisme

Minimalisme er en livsfilosofi som handler om å leve enklere gjennom å redusere antall ting i livet ditt og forenkle det du ønsker å beholde. Det innebærer å kvitte seg med livets overflødigheter til fordel for å fokusere på det som er viktig — slik at du kan finne lykke, tilfredshet og frihet.1

Det å kjøpe en større bolig inviterer til å anskaffe mye nytt, som vi kanskje ikke trenger. Derfor vil jeg som tidligere ha et mål på «fysisk» minimalisme i 2020.

Målet fram til vi flytter blir som i 2018 og 2019 å rydde en del av leiligheten hver måned, det være seg et helt rom eller en skuff. En skulle kanskje tro at jeg var ferdig med det nå, men det er fortsatt mange gamle ting som bør ryddes opp i. Håpet mitt er å ende opp med bare ting som enten gir oss glede eller nytte på flyttelasset. Å betale for å flytte noe som ikke tilfredsstiller dette kravet, virker for meg absurd.

I den nye boligen vil vi helt sikkert trenge noe nytt. Vi vil få flere rom og behov for flere møbler. For å innrede det nye hjemmet på en hensiktsmessig måte, vil vi sannsynligvis også ønske å bytte ut noe av det vi har.

Målet når vi har kommet i ny bolig blir å kun anskaffe ting som kan gi oss nytte og glede på flere års sikt. For hver større anskaffelse vil jeg stille meg følgende spørsmål: Er dette en kjøpsbeslutning jeg vil være fornøyd med om ti minutter, om ti måneder og om ti år?

Les også: 10-10-10: En hjelp til å ta mer robuste beslutninger

Vi vil sikkert kjøpe noen ting selvom svaret ikke blir ja på alle tre spørsmålene, fordi gleden og nytten på kort sikt er så stor at vi synes det er verdt det. Men 10-10-10-regelen vil hjelpe oss med å ta mer bevisste beslutninger.

Hvordan skal jeg følge opp målene i 2020?

Som i 2018 og 2019, vil jeg for hvert område månedlig vurdere om jeg er på mål, dårligere enn målet eller bedre enn målet. For å illustrere måloppnåelsen, vil jeg bruke et sirkeldiagram som minner om det jeg brukte i 2018. Slik vil det set ut hvis jeg oppnår målet innen et område:

Slik ser det ut hvis jeg gjør dårligere enn ønsket:

Og slik vil det se ut når jeg gjør bedre enn målet:

Hvert område vil ha en fast plassering og fast farge i diagrammet. Slik vil det se ut hvis jeg har oppnådd alle målene en måned, men ikke overgått forventningene:

Overordnet vurdering

I tillegg til å følge opp de individuelle målene, vil jeg gjøre en overordnet kvalitativ vurdering hver måned av i hvilken grad jeg har levd balansert og i henhold til mine verdier. Dette for å unngå å bli for snever og risikere å miste det overordnede målet av synet.

Mine verdier er: 1) å ha integritet og profesjonalitet i det jeg gjør, 2) å føle samhold og tilhørighet, 3) å ta vare på helsa, 4) å være raus og inkluderende, 5) å leve måteholdent og bærekraftig, 6) å skape og utfolde meg, 7) få ny innsikt og 8) å få annerkjennelse fra andre. 

Les også: Verdier og det balanserte livet

Bilde av Silviu Costin Iancu fra Pixabay.

Fotnoter

1 The Minimalists. What Is Minimalism?

2 Helsedirektoratet. Fysisk aktivitet for voksne og eldre. (oppdatert 29. april 2019)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *