Månedlige arkiver: januar 2020

Mål for 2020

I 2017 hadde jeg kun ett mål, og det gikk på sparing. Jeg merket at det ble for snevert, så i 2018 og 2019 valgte jeg å ha seks mål som jeg fulgte opp hver måned. I 2020 har jeg bestemt meg for redusere litt på antall mål igjen. Målene mine blir innen fire områder — sparing, trening, avslapping og minimalisme.

Jeg har valgt disse områdene, fordi jeg ser dem som muliggjørere for det livet jeg ønsker meg. Nemlig et liv som balanserer de ønskene og behovene jeg har og de kravene jeg møter på en måte som stemmer overens med mine verdier.

God økonomi gir meg frihet til å styre livet mer som jeg ønsker. Trening og avslapping bidrar til bedre helse, som gjør at jeg kan dra nytte av denne friheten. Fokus på minimalisme vil gi meg færre ting i livet som jeg må bruke penger, tid og krefter på å håndtere.

Nedenfor går jeg inn på mine mål innen hvert av de fire områdene, og beskriver hvordan jeg vil vurdere måloppnåelse hver måned.

Sparing

Jeg har ikke vært så opptatt av det jeg betaler ned på lån så langt. Selvom jeg teller avdrag på boliglån som sparing, har jeg ansett det månedlige terminbeløpet mer eller mindre som en fast utgift. Fordi dette er noe jeg «må» betale. Av den grunn har jeg fokusert mest på hva jeg har spart utenom avdrag på lån.

Vi kommer trolig til å kjøpe en ny og dyrere bolig i løpet av 2020. Med et nytt og høyere lån vil spareevnen utenom nedbetaling av lån bli lavere. Jeg vil derfor bruke total sparing som min måleparameter, både det jeg sparer på konto og i fond og betaling av avdrag på boliglån .

Målet mitt for året blir å ha en gjennomsnittlig sparerate på 48 % av inntektene mine. Det blir kanskje tøft, for med større bolig vil utgiftene øke. Vi vil trenge noen nye møbler, og kanskje ønske å pusse opp litt. I tillegg vil vi trolig få behov for en bil, og det blir økte utgifter til vedlikehold av bolig og forsikring. Men jeg liker ambisiøse sparemål!

Betaling av studielån vil jeg fortsatt holde utenfor sparemålet. Studiene har selvfølgelig gitt meg verdi. I tillegg til verdien av kunnskap, har de har gjort at jeg kan ha en bedre betalt jobb enn jeg sannsynligvis ville hatt uten studielån. Men et nedbetalt studielån resulterer ikke i noe jeg kan selge og øke nettoformuen min med. Derfor teller jeg det ikke som sparing.

Trening

I 2019 hadde jeg som mål å trene to ganger i uka, eller åtte ganger hver måned. Dette klarte jeg ikke en eneste måned! Hverdagen og familieliv ble for oppslukende til å sette av tid til to treningsøkter i uka.

Istedenfor antall økter, skal jeg i 2020 måle på antall minutter trent i løpet av måneden. Det vil synliggjøre småøkter jeg pleier å ta innimellom, men som jeg så langt ikke har telt som ordentlig trening. Økter på 10-15 minutter. Jeg håper også det kan hjelpe til med å øke motivasjonen til å trene mer, for eksempel på dager hvor jeg har lite tid tilgjengelig.

Siden det har vist seg å være vanskelig å få trent i en hektisk familiehverdag, vil jeg starte med et lite ambisiøst mål i januar på 240 minutter trening i måneden. Dvs. 60 minutter ukentlig.

Etter tre måneder håper jeg å være oppe i 480 minutter i måneden, som tilsvarer målet jeg hadde i 2018 og 2019 om to økter på én time i uka.

Fram mot desember vil jeg gradvis øke treningsmålet til gjennomsnittlig 21 minutter per dag eller 150 minutter i uka. Dette er i henhold til Helsedirektoratets råd for fysisk aktivitet, som sier at «voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intesitet per uke».2 For desember tilsvarer 21 minutter per dag totalt 651 minutter.

Per måned blir treningsmålene i år følgende:

 • Januar: 240 minutter
 • Februar: 360 minutter
 • Mars: 480 minutter
 • April: 480 min
 • Mai: 480 min
 • Juni: 480 min
 • Juli: 480 min
 • August: 510 min
 • Sept: 540 min
 • Okt: 570 min
 • Nov: 600 min
 • Des: 651 min

Totalt i løpet av året håper jeg dermed å få trent 5 871 minutter. Dette er litt under 100 timer i løpet av året, eller i gjennomsnitt ca 8 timer i måneden. Dvs. ganske likt fjorårets mål totalt.

Avslapping

Et balansert liv handler om å alternere mellom å være av og å være på. Selvom ambisjonene er store, kan det ikke gå i ett hele tida. Som den danske psykologen Svend Brinkman skrev på Twitter for litt siden:

Hvis du tænker positivt hver eneste dag, arbejder hårdt, stræber efter at blive den bedste udgave af dig selv, omgiver dig med inspirerende mennesker og aldrig giver op, så er der ingen grænser for, hvor udmattet du kan blive.

Hvis jeg er utmatta, kan jeg ikke leve det livet jeg ønsker. Av den grunn vil jeg også i år ha et mål på avslapping.

Jeg har i løpet av 2019 kjent på effekten av for lite søvn. Med for få timer på puta i løpet av natta, fungerer jeg dårlig både på jobb og på hjemmebane. Mangel på søvn har nok også vært en medvirkende årsak til lite trening det siste året.

Derfor vil jeg i 2020 måle antall timer søvn per natt. Jeg ønsker å sove minst åtte timer hver natt, men vet av erfaring at det vil være vanskelig å oppnå. Stort sett sover jeg rundt syv timer. Jeg setter derfor målet til å sove minst åtte timer 3 av 4 netter, dvs ca 23 netter i måneden. Måloppnåelse vil bli målt med aktivitetsarmbånd.

Minimalisme

Minimalisme er en livsfilosofi som handler om å leve enklere gjennom å redusere antall ting i livet ditt og forenkle det du ønsker å beholde. Det innebærer å kvitte seg med livets overflødigheter til fordel for å fokusere på det som er viktig — slik at du kan finne lykke, tilfredshet og frihet.1

Det å kjøpe en større bolig inviterer til å anskaffe mye nytt, som vi kanskje ikke trenger. Derfor vil jeg som tidligere ha et mål på «fysisk» minimalisme i 2020.

Målet fram til vi flytter blir som i 2018 og 2019 å rydde en del av leiligheten hver måned, det være seg et helt rom eller en skuff. En skulle kanskje tro at jeg var ferdig med det nå, men det er fortsatt mange gamle ting som bør ryddes opp i. Håpet mitt er å ende opp med bare ting som enten gir oss glede eller nytte på flyttelasset. Å betale for å flytte noe som ikke tilfredsstiller dette kravet, virker for meg absurd.

I den nye boligen vil vi helt sikkert trenge noe nytt. Vi vil få flere rom og behov for flere møbler. For å innrede det nye hjemmet på en hensiktsmessig måte, vil vi sannsynligvis også ønske å bytte ut noe av det vi har.

Målet når vi har kommet i ny bolig blir å kun anskaffe ting som kan gi oss nytte og glede på flere års sikt. For hver større anskaffelse vil jeg stille meg følgende spørsmål: Er dette en kjøpsbeslutning jeg vil være fornøyd med om ti minutter, om ti måneder og om ti år?

Les også: 10-10-10: En hjelp til å ta mer robuste beslutninger

Vi vil sikkert kjøpe noen ting selvom svaret ikke blir ja på alle tre spørsmålene, fordi gleden og nytten på kort sikt er så stor at vi synes det er verdt det. Men 10-10-10-regelen vil hjelpe oss med å ta mer bevisste beslutninger.

Hvordan skal jeg følge opp målene i 2020?

Som i 2018 og 2019, vil jeg for hvert område månedlig vurdere om jeg er på mål, dårligere enn målet eller bedre enn målet. For å illustrere måloppnåelsen, vil jeg bruke et sirkeldiagram som minner om det jeg brukte i 2018. Slik vil det set ut hvis jeg oppnår målet innen et område:

Slik ser det ut hvis jeg gjør dårligere enn ønsket:

Og slik vil det se ut når jeg gjør bedre enn målet:

Hvert område vil ha en fast plassering og fast farge i diagrammet. Slik vil det se ut hvis jeg har oppnådd alle målene en måned, men ikke overgått forventningene:

Overordnet vurdering

I tillegg til å følge opp de individuelle målene, vil jeg gjøre en overordnet kvalitativ vurdering hver måned av i hvilken grad jeg har levd balansert og i henhold til mine verdier. Dette for å unngå å bli for snever og risikere å miste det overordnede målet av synet.

Mine verdier er: 1) å ha integritet og profesjonalitet i det jeg gjør, 2) å føle samhold og tilhørighet, 3) å ta vare på helsa, 4) å være raus og inkluderende, 5) å leve måteholdent og bærekraftig, 6) å skape og utfolde meg, 7) få ny innsikt og 8) å få annerkjennelse fra andre. 

Les også: Verdier og det balanserte livet

Bilde av Silviu Costin Iancu fra Pixabay.

Fotnoter

1 The Minimalists. What Is Minimalism?

2 Helsedirektoratet. Fysisk aktivitet for voksne og eldre. (oppdatert 29. april 2019)

Status desember 2019 og et tilbakeblikk på året som gikk

Med unntak av på sparefronten, ble det ingen oppsving på målene i desember. Men alt i alt holdt jeg et ganske jevnt fokus på målene mine innen gjennom året. Bortsett fra treningsmålet, som det ble vanskelig å nå i år med familieforøkelse og travle dager på hjemmebane. Her kommer en statusoppdatering for desember og året som gikk!

Sparing

Bakgrunnen for at vi har halvt skattetrekk i desember, er at vi skal ha mer å rutte med til jul.1 Det er en spareordning «påtvunget» av staten, og som for mange bidrar til unødvendig forbruk på tampen av året. Men det går an å benytte sjansen til å spare de ekstra kronene, istedenfor å bruke dem på gaver, mat og drikke. Og det prøver jeg å gjøre!

Det går selvsagt noen ekstra kroner i forbindelse med høytiden hos oss også, men jeg har fokus på å spare mest mulig av den utbetalte lønna i desember. Spareraten ble 36,5 % utenom betaling av boliglån denne måneden. Men avdrag på lånet ble spareraten 48,5 %.

Gjennom året har jeg spart minst det planlagte 19 % av lønn utenom avdrag på boliglån hver måned. Totalt for 2019 hadde jeg en sparerate på 25 % utenom avdrag på boliglånet, 40,9 % inkludert avdrag. Jeg sparte 135 000 kroner i fond og bank, noe som er 35 000 kroner mer enn jeg hadde håpet på. Egenkapitalen min økte med 185 000 kroner og min andel av boliglånet minket med 88 000 kroner.

Det er jeg veldig fornøyd med, spesielt med tankte på at jeg hadde utbetalt kun 80 % av lønn i ti av tolv måneder. Nå er jeg litt nærmere økonomisk uavhengighet og mulighetene det gir!

Les også: Økonomisk uavhengighet: Muligheten til å kjøpe seg inn i og ut av situasjoner

Senke kravene

I 2019 har jeg hatt som mål å senke kravene jeg stiller til meg selv. Desember er for mange ensbetydende med julestress, og det er lett å sette høye krav til seg selv i forbindelse med jula.2 Jeg følte på stresset jeg også, men mener at jeg klarte å holde kravene på et håndterbart nivå.

Vi har kun bakt én sort julekaker, og supplert med litt ekstra kaker fra butikken. Julegaver har vi holdt på et moderat nivå. Det ble ingen julevask av skuffer, skap og vinduer i år, men pynten kom fram og det ble koselig likevel.

Gjennom året har jeg klart å senke kravet som ønsket i elleve av tolv måneder. Det har gitt meg mer tid til annet jeg verdsetter, spesielt tid med familien.

Avslapping

Å slappe av er nødvendig for å ha krefter til å gjøre det jeg ønsker. Derfor har jeg hatt som mål i 2019 å ikke ha noe på programmet hele tida, men heller tillate meg å ta det rolig og slappe av.

Desember og julefri skal være en tid hvor en henter seg inn og får ny energi til ett nytt år. Med moderate krav til meg selv denne måneden (se forrige punkt), har det blitt endel avslapping. Men det har blitt for lite søvn. Med dager som går i ett, er det godt med litt egentid på kvelden. Og da blir det gjerne til at jeg legger meg for sent.

Gjennom året har jeg nådd målet om avslapping i fire av tolv måneder. Jeg valgte å måle avslapping kvalitativt i 2019. For 2020 vil jeg vurdere å gå tilbake til å måle på antall timer søvn, for å se om det kan hjelpe meg med å prioritere å sove nok.

Trening

Heller ikke i desember klarte jeg å trene de planlagte to gangene per uke. Jeg trente kun to ganger denne måneden.

«Track recorden» for trening i 2019 har vært skandaløs. Jeg trente ikke det planlagte en eneste måned! Livet med to små har vært mer intenst enn jeg så for meg, og det har vært vanskelig å rive seg løs fra familien for å ta en treningsøkt på kvelden eller i helga. Men det er ingen unnskyldning, og neste år må jeg være «back on track»!

Ny innsikt

Jeg har hatt som mål å lese, lære og utvide mine horisonter hver måned i året som har gått. Det ble lite tid til å lese i desember. Og selvom jeg fikk sett noen dokumentarer (blant annet serien The Mind, Explained på Netflix, som jeg kan anbefale), anser jeg ikke at målet om ny innsikt ble nådd denne måneden.

Totalt nådde jeg målet om ny innsikt i syv av tolv måneder i 2019. Jeg leste ti bøker i løpet av året, fulgte ett par kurs på Coursera, lyttet daglig til podcaster som ga mer eller mindre ny innsikt og leste en rekke artikler og bloggposter. Skriving av innlegg til bloggen ga meg også mye ny innsikt, spesielt innleggene om verdier.

Minimalisme

Minimalisme for meg handler om å bli mer tilfreds med livet gjennom å forenkle og redusere. Fokuset mitt i 2019 har vært på å redusere antall ting i heimen. Målet har vært å rydde en del av leiligheten hver måned, det være seg et helt rom eller en skuff.

Desember er en måned hvor det er lett at huset fylles opp med mange nye ting. Selvom vi har forsøkt så godt vi klarer å holde det vi tar inn i leiligheten på et moderat nivå, har det blitt endel nytt hos oss også. Heldigvis fikk jeg brukt fridagene til å rydde ut av noen gamle kasser og kvittet meg med utdaterte artikler fra studietida, gamle notatbøker og annet som ikke lenger gir meg nytte eller glede. Vi har også gitt bort babyutstyr vi ikke trenger lenger på Finn.

Jeg nådde forøvrig målet på minimalisme i syv av tolv måneder i fjor.

Totalvurdering 2019

Jeg har altså gjennom 2019 hatt mål innen områdene sparing, senke kravene, avslapping, trening, ny innsikt og minimalisme. Ved hvert månedsskifte har jeg gjort en vurdering på om jeg i løpet av måneden hadde vært på mål, dårligere enn målet eller bedre enn målet. Vurderingen har jeg oppsummert grafisk.

For en forklaring på den grafiske framstillingen, se: Hvordan følger jeg opp målene i 2019?

Animasjonen over viser at jeg ikke klarte å fokusere på alle de seks målene mine hver måned. Hvis jeg hadde vært på mål på alle områdene, ville dette vært visualisert med seks like store sirkler symmetrisk dandert i en større sirkel. Som en sirkusartist som elegant sjonglerer seks fargerike baller. Denne framstillingen fikk jeg aldri sett.

Selvom jeg ikke klarte å nå alle målene hver måned i 2019, har det likevel fungert godt å ha mål. Det å ha målene, og ikke minst å reflektere på dem månedlig ved hver statusoppdatering, hjalp meg å bruke mer tid på det jeg vil enn jeg ellers ville gjort.

I tillegg til de seks delmålene mine for 2019, har det overordnede målet mitt som alltid vært å leve mer balansert. Et balansert liv definerer jeg som «et liv som balanserer de ønskene og behovene du har og de kravene du møter på en måte som stemmer overens med dine verdier».

Les også: Verdier og det balanserte livet

Jeg klarte nok ikke å leve mer balansert i år. Babylivet krevde altfor mye krefter. Men jeg vet at det er for en begrenset periode. Så lenge jeg ikke mister fokus, vil livet bli mer balansert igjen. Og jeg kan ikke klage når grunnen til ubalansen er et fantastisk nytt lite menneske!

Jeg satte også opp å prioritere familietid som overordnet mål nummer to for 2019. Dette målet har jeg innfridd til gangs!

Å ha seks fokusområder i tillegg til de overordnede målene, har fungert veldig godt for meg og er noe jeg vil videreføre i 2020. Jeg kommer tilbake til årets mål i et eget innlegg når jeg har det klart.

Fotnoter

Prosent.no. Hvorfor er det halv skatt i desember

Figenschou, Marit. (2018, 1. des) Selvpåført julestress. NRK Ytring.