Status januar 2019

Status januar 2019

For 2019 har jeg satt meg mål innen områdene sparing, senke kravene, avslapping, trening, ny innsikt og minimalisme. Med nyfødt i hus er det ikke så mange timene igjen i døgnet en styrer selv, og jeg valgte å ikke fokusere så mye på målene nå i januar. Likevel nådde jeg flere av målene denne måneden.

For en forklaring på den grafiske framstillingen, se: Hvordan følger jeg opp målene i 2019?

Sparing

Jeg sparte mine planlagte 7000 kroner i januar. 2000 kroner i aksjefond og 5000 kroner i banken. Det er mindre enn jeg har spart de siste 3 årene. Årsaken er at vi har valgt 80 % av lønn i foreldrepenger, for å kunne være lengre hjemme med den lille. Når jeg etter hvert får litt erfaring med kostnader i permisjonstida, vil jeg vurdere om jeg skal øke det månedlige sparemålet.

Med en lite hopp oppover igjen i aksjemarkedet i januar, økte min finansformue med 13 300 kroner! Men jeg tenker ikke så mye på det, for jeg er forberedt på en «rough ride» og at det vil gå mye opp og ned i år.

Senke kravene

Målet å senke kravene handler om å ikke stille så høye krav til eget liv, men heller være litt raus med meg selv. Som psykologen Per-Einar Binder forfekter, bør vi behandle oss selv som vi ville gjort med en god venn. Det er det jeg skal prøve på i år. Ikke streve etter et plettfritt hjem, et lytefritt utseende og aktiviteter jeg kan skryte av på Facebook eller Instagram. Istedet skal jeg prioritere familien og ta ting som det kommer.

Den nyfødte krever sitt, og som en naturlig konsekvens har kravene til det meste annet blitt senket i januar. Jeg har hatt et par tilfeller hvor vi skulle ha besøk og jeg har følt at vi burde hatt litt mer på stell. For eksempel ryddet og vasket leiligheten og bakt noe godt å servere. Men det har gått helt fint å ha besøk med hybelkaniner i hjørnene og kjøpekake på bordet😉

Avslapping

Målet mitt på avslapping i 2019 handler ikke om helt det samme som i 2018. I fjor var fokuset på å ikke stresse så mye på jobb, og klare å sette tydelige grenser når jeg ble delegert for mange oppgaver. I år vil fokuset være på å ikke ha planer for hver dag i permisjonstida og å passe på å slappe av når jeg har muligheten.

I den grad det er mulig å slappe av med en nyfødt i hus, har jeg innfridd målet på avslapping denne måneden. Jeg har hatt lite planer utenom obligatoriske timer på helsestasjonen, og prøvd å ta det mest mulig med ro når den lille har sovet.

Trening

Treningsmålet for 2019 er å trene minst to ganger per måned. Som forventet, hadde jeg ikke tid eller krefter til å få trent noe denne måneden. Fra februar håper jeg å komme så smått igang med treningen.

Ny innsikt

I januar har jeg abonnert på en lydbok-app og fått hørt flere bøker, både skjønnlitterære og sakprosa.

Skjønnlitteratur synes jeg er ok å lytte til, men jeg må nok innrømme at jeg foretrekker å lese sakprosa selv. Med lydbøker er det vanskelig å få oversikt over bøkene, synes jeg. Appen jeg har brukt viser for eksempel ikke bøkenes innholdsfortegnelse. Jeg pleier alltid å se gjennom innholdsfortegnelsen før jeg starter på en bok, for å få en oversikt over hva den handler om og for å skape mentale knagger jeg bruker mens jeg leser. Med lydbøker er det heller ikke enkelt å stoppe opp underveis for å reflektere over det som står, eller gå tilbake til noe som stod tidligere i boka.

Jeg vil likevel trekke fram et par av fagbøkene jeg har hørt på. Den ene er 10-10-10: A Life-Transforming Idea av Suzy Welch,1 som jeg omtaler i innlegget 10-10-10: En hjelp til å ta mer robuste beslutninger. Boka i seg synes jeg ikke er spesielt god. Den er langdrøy og framstiller 10-10-10 som en vidundermedsin som kan løse mer eller mindre alle dilemma du står ovenfor å livet.

Men idéen bak 10-10-10-regelen liker jeg godt! Nemlig at du hver gang du står ovenfor en vanskelig beslutning, skal stoppe opp og vurdere hva konsekvensene av beslutningen vil være om 10 minutter, 10 måneder og 10 år. Dette trikset er en god hjelp til å ta mer robuste beslutninger på kort, mellomlang og lang sikt.

Den andre boka jeg vil trekke fram, er Happy Ever After av Paul Dolan.2 Den handler om «narratives» eller historier som beskriver hva som anses som et lykkelig liv. En narrative, slik jeg forstår det, er hva jeg vil kalle en «sannhet» eller «myte».

I boka går Dolan gjennom de typiske mytene rundt hvordan ting som for eksempel rikdom, utdannig, samliv og barn bidrar til lykke, og diskuterer forskning som utfordrer disse mytene. Dette gir interessant ny innsikt!

Når det gjelder rikdom, trekker han for eksempel fram at så lenge du ikke er fattig, vil ikke mer penger gjøre deg lykkeligere. Dette er kjent for meg. Men han utfordrer også mine sannheter. Han diskuterer for eksempel om et monogamt forhold virkelig er det beste for å være lykkelig, og trekker fram at barn ikke nødvendigvis trenger å være en bestanddel av et lykkelig liv. Ikke at jeg har tenkt til å utforske noe av dette for å se om det gjør meg lykkeligere. Men det er interessant å lese om med tanke på å bli mer åpen for hvordan andre velger å leve sine liv.

Dolan snakker mye om «purpose and pleasure», og vektlegger at begge er del av et givende liv. Noen ting gir purpose, mens andre ting gir pleasure. Dette synes jeg er interessant med tanke på et balansert liv. Jeg har tenkt og skrevet mye om at et balansert liv består av det som gir nytte og det som gir glede. Men selvom jeg tenker at det som gir livet et formål (purpose) også bør være del av et balansert liv, har jeg ikke vært like tydelig på det.

Minimalisme

Minimalisme handler om å leve et enklere liv. Et viktig aspekt ved dette er å redusere antall eiendeler. Minimalisme er en grunnpilar i et balansert liv, slik jeg ser det. Å eie mindre gir deg færre krav i livet, og dermed større frihet.

Målet mitt for 2019 er å rydde en del av leiligheten hver måned, det være seg et helt rom eller en skuff. Det er også et mål å ikke anskaffe så mye nytt. Denne måneden har jeg ikke fått ryddet noe særlig. I tillegg har det med den nyfødte kommet mye nytt i hus.

Totalvurdering

For å sikre at jeg ikke får tunnelsyn på de seks målene, reflekterer jeg også hver måned på om jeg er på avveie i forhold til mine overordnede mål — å leve mer balansert og tilbringe tid med familien.

Denne måneden har familien fått full fokus. Men livet ellers har naturlig nok blitt litt ubalansert, gitt en liten en som har krevd mer eller mindre all min tid og oppmerksomhet. Jeg oppnådde likevel flere av målene denne måneden, fordi målene er laget med tanke på hva slags situasjon jeg visste at jeg ville befinne meg i i år.

Fotnoter

1 Welch, Suzy. (2009). 10-10-10: A Life-Transforming Idea. Simon and Schuster.

2 Dolan, Paul. (2019). Happy Ever After: Escaping The Myth of The Perfect Life. Penguin books.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *